Projekt DOBRÁ DUŠE - dobrovolnictví pro seniory

Projekt "Dobrá duše", bude probíhat jak v České republice tak na Slovensku a jeho snahou je, aktivizovat seniory a zapojit je do dobrovolnických činností. Starší lidé se většinou cítí opuštěni, nemají si s kým popovídat, nebo ztratili chuť do života.

Mnoho lidí v důchodovém věku žije často osamoceně, v zařízeních sociálních služeb, anebo prožívá nezáživné dny doma bez nějaké konkrétní smysluplné činnosti. Často jsou v takové pozici i senioři, kteří jsou plní energie, mají chuť a elán dělat něco užitečného, pomáhat a komunikovat. Jen možná neví jak. Přece jen vyrostli a pracovali v době, kdy dobrovolnictví nebylo součástí běžného života. Aktivní dobrovolnictví najdeme například v Rakousku. Mnoho lidí zde nejen v důchodovém věku chodí pomáhat, přičemž pomoc je orientovaná primárně na jiné seniory. Někdy totiž stačí, když si s ležící nebo méně pohyblivou babičkou přijde popovídat jiná důchodkyně. Komunikace, úsměv, novinky ze světa jsou často velkou psychickou vzpruhou. Stává se, že dobrovolníci si organizují vzájemnou pomoc při uklízení, práci na zahrádce, vaření nebo společných výletech, protože je naplňuje a obohacuje, když si mohou pomáhat. 

Počet dobrovolníků v sociálních službách se v Evropských státech značně liší. Dobrovolnickou velmocí je Rakousko, kde se počet dobrovolníků pohybuje okolo 33 %, v České republice je to pouze 4,9 % na všechny obyvatele. Naším cílem je, aby dobrovolnická činnost v České republice fungovala jako například v Rakousku, kde se stalo dobrovolnictví součástí kultury a životního stylu. 

Stárnutí nevnímáme jako nevyhnutelnost, se kterou je třeba se smířit, ale jako výzvu, která před nás klade nové úkoly. Stárnutí přináší nové možnosti, otvírá nové rozměry, a to i pro naši lidskost. Mnoho lidí v produktivním věku touží po plnohodnotném, smysluplném životě, ve kterém chtějí být užiteční,“ dodává generální ředitel HARTMANN-RICO Ing. Lubomír Páleník. „My jim v tom chceme pomoci a ukázat tak cestu dalšího rozvoje společnosti. Pokud chceme i my stárnout na jisté sociální úrovni, musíme se naučit starat se o stáří.“ 

Stárnutí se stává aktuálním tématem díky vývoji populace a dalšímu předpokládanému růstu počtu seniorů v příštích letech. Ve 20. století se vlivem změn populačního chování změnil pohled na proces a období stárnutí. Změnu ovlivnilo i zdokonalení zdravotnické péče, duševní a psychické hygieny a proměna životního stylu. Roste podíl seniorů ve společnosti a to na úkor množství osob v produktivním věku. 

Kombinace těchto faktorů nás přinutila zamyslet se nad zapojením seniorů do aktivního života pomocí jednotlivců a institucí, kteří chtějí něco udělat i pro druhé. „Cílem akce je vyhledat jednotlivce z řad seniorů, kteří rádi ve svém volném čase poskytnou pomoc seniorům, kteří jsou sami, nemají dostatečné rodinné zázemí či jejich rodina je ve větší vzdálenosti nebo se jen snaží pomoci s přizpůsobením života v institucionálních zařízeních. Stejně tak chceme oslovit i instituce, které připravují aktivity vedoucí k zapojení seniorů z okolí do života zařízení a péče o jeho klienty“, doplňuje Věra Husáková, marketingová manažerka firmy HARTMANN-RICO a také členka odborné komise projektu. 

V rámci sekce „instituce“ se mohou do projektu zapojit zařízení sociálních služeb (např. Domovy pro seniory). Hlavním cílem projektu je oslovit a podpořit zařízení, které vytváří vhodné podmínky pro aktivní seniory ze zařízení i z jeho okolí do života klientů. Tím se zvyšují vzájemné sociální kontakty a volnočasový program obyvatel instituce. 

Partnery projektu jsou: Gerontologické centrum v Praze 8, Asociace poskytovatelů sociálních služeb a v neposlední řadě také Ministerstvo práce a sociálních věcí, které nad celým projektem „Dobrá duše“ převzalo záštitu. Patrony projektu se stali Vladimír Hron a Aleš Cibulka.  

Nejzajímavější, nejpřínosnější a nejangažovanější příběhy s pomocí druhým budou vybrány odbornou komisí a ohodnoceny udělením titulu „Dobrá duše“ spolu s finančním a věcným oceněním. Registrace je jednoduchá pomocí přihlášky, kterou lze nalézt společně s kompletními informacemi, na webové stránce www.dobra-duse.cz.

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama