Překonání pocitu viny a léčení

Lidé, kteří se uzdravují, překonali tendenci obviňovat se za svou nemoc. Neobviňují sebe ani druhé, neboť si uvědomují, že to nevede k posílení naděje. Tito lidé odpustili sami sobě a zbavili se hořkosti a nenávisti.

I naši předkové dělali chyby. Často se chovali způsobem, který byl opakem lásky a porozumění. Užívali náboženství k ospravedlnění válek, násilí a rasismu. Naši rodiče dělali chyby, naši prarodiče dělali chyby. Musíme umět odpouštět, musíme se vracet k minulosti, abychom objevili krásu našich kořenů. Tím, že odpustíme našim předkům, odpustíme také sami sobě. Skoncujeme s obviňováním i sebeobviňováním.

Důležitou součástí mé práce je zkoumání dědictví, jež nám předali předkové - ať už bylo dobré nebo špatné. Obvykle přijímáme způsoby, které vedou ke vzniku nemoci, aniž si uvědomujeme, co jsme přijali. Jakmile si uvědomíme místo ve své rodové linii, pochopíme, že vina spočívá na všech, takže vlastně ztrácí význam.

Indiánský pohled na nemoc je prostý: onemocníte-li, znamená to, že jste v nesprávný čas na nesprávném místě a že jste tam směřovali již dlouho. Proto musíte změnit směr, musíte si najít nové místo - fyzické i citové. Proto je musíte zkoumat a hledat, co můžete změnit. To je však nemožné, dokud se nezbavíme pocitů viny.


Lewis Mehl- Madrona, M.D., Ph. D - Indiánské léčení, nakladatelství Pragma

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama