Odborná konference na téma: Agresivita - její příčiny a zvládání

Ve středu 9.12.2015 pořádá organizace Dílny tvořivosti v Americkém centru na Praze 1, v pořadí již desátou odbornou konferenci, věnující se problematice lidí po poranění mozku.

Letošní ročník konference je věnován často opomíjenému tématu situace nejbližšího okolí lidí se zdravotním potižení. Právě rodiče našich klientů nás k tomuto tématu inspirovali.

S agresivním chováním v mezilidských vztazích se bohužel setkáváme velmi často, avšak medializovat tuto problematiku je obtížné. Klasické psychologické teorie nám pomáhají tento typ chování docela jednoduše odvodit, ale jak se s ním vypořádat v běžném životě už tak jednoduché být nemusí. Přednášející a jejich příspěvky byli zvoleni tak, aby bylo toto široké téma, co nevíce poodkryto a pro každého účastníka byl čas strávený na konferenci, co nejužitečnější.

Se svými příspěvky na konferenci vystoupí např. Mgr. Ivana Janišová (klinická psycholožka), doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. (klinický psycholog) , doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D (psychiatr) a Mgr. Roman Pešek (KBT terapeut). Ačkoli je toto téma převážně psychologického rázu, příspěvky našich přednášejících budou mít přesah i do dalších oborů, jelikož se ve svých profesích věnují i  dalším tématům (politika, sociální práce, ...). Celkem je na programu 5 přednášek.

Konference je určená zájemcům z oboru psychiatrie, psychologie, fyzioterapie, ergoterapie, logopedie, neurologie a všem, kterým je tato problematika blízká. Je koncipována tak, aby zde bylo místo pro předávání informací mezi účastníky a stejně tak je zde prostor pro diskuzi. Cílem je zviditelnění problematiky agresivity u různých cílových skupin, sdílení mezioborových znalostí a zkušeností v oblasti práce s lidmi s postižením a prohlubování spolupráce mezi jednotlivými obory. Odborným garantem akce je Prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, Csc.

Pro účast na konferenci je nutné:

1. Nejpozději do konce listopadu odeslat vyplněnou přihlášku na e-mail dilny_tvorivosti@seznam.cz či poštou na adresu: Dílny tvořivosti, Podskalská 1252/24, 128 00 Praha 2

2. Uhradit účastnický poplatek Kč 400,- Kč na bankovní účet číslo 2900231647/2010, vedený u Fiobanky (do zpráv pro příjemce napište text „konference a Vaše jméno“). Doklad o zaplacení, prosím, zašlete s vyplněnou přihláškou mailem, poštou či přímo při registraci účastníků v den konference.

Přihlášku společně s bližšími informacemi naleznete na webových stránkách www.dilnytvorivosti.cz či www.navraty.info. Kontaktní osobou je Anna Plachá (723 848 317, dilny_tvorivosti@seznam.cz).

 
Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama