Obvyklé problémy při plánování

Úzkostní lidé často odkládají úkoly, které je třeba udělat. Ty se jim pak hromadí a nakonec se jimi cítí zcela zavaleni. Hrnou obtížné úkoly před sebou, až nejsou schopni cokoliv dělat.

Obvyklé problémy při plánování

Otálení: Nejčastějším problémem při uskutečňování plánované čin­nosti bývá její odkládání. Řada lidí si nejdříve dá kávu, cigaretu, pak začne dělat něco jiného, než má v plánu. Nakonec plán vzdá a pod­robí se sebekritice a sebeodsuzování. Kávu si dávejte zásadně až po aktivitě. Když máte problém, jak se do něčeho pustit, je někdy dobré si podrobně říct, co je třeba udělat. Teď začni!“ nebo „Musíš se sna­žit!“ či „Tak dělej!“ je příliš neurčité. „Teď chytnu koště a začnu zametat. Zametej!“ - takové pokyny vám pomohou začít. Ve chvíli, kdy si řeknete co udělat, ihned to udělejte. Nedovolte, aby vznikla pauza, během které se vás zmocní pochyby a váhání.

Pedantické dodržování plánu: Plán je tady pro pomoc, slouží jako vodítko, nikoli jako policajt. Není to zákon. Jeho účelem je pomoci vám, ne vás tyranizovat. Může se například stát něco nečekaného, s čím jste při plánování nemohli počítat. Přijde nečekaná návštěva, pokazí se žehlička. Pak můžete cítit zklamání: „úsilí vložené do plá­nování vyšlo nazmar... když se nedokážu přesně držet plánu, nemá smysl dělat nic...“ Máte však řadu možností, jak reagovat na neče­kané situace.

Smiřte se s narušením plánu. Smiřte se s tím, že se věci nestaly tak, jak jste si je naplánovali, a pokračujte podle původního plánu, jakmile je to možné. Na nákupu jste se zdržela o hodinu a půl déle. Nestihnete, co jste si na tento čas naplánovala. Co jste si napláno­vala nyní?

Přemýšlejte o jiných možnostech. Některé z aktivit, které jste si naplánovali, jsou závislé na okolnostech, které nemůžete ovlivnit. Například na počasí nebo na tom, zda někdo jiný má čas. Pokud si například naplánujete výlet, mějte náhradní plán pro případ, že bude pršet. Nebo když si naplánujete, že strávíte víkend se starým zná­mým a ten na poslední chvíli onemocní, přemýšlejte, co jiného by vám mohlo přinést potěšení místo toho, abyste se vzdali a nedělali nic.

Nesnažte se dohnat to, co jste již zmeškali. Když z nějakého důvodu nemůžete určitou činnost dělat v době, na kterou jste si ji naplánovali (chtěli jste prát a žehlit a místo toho jste vysvětlovali matematiku dceři), už se k ní později nevracejte. Posuňte se k a si aktivitě podle plánu a přesuňte vynechanou aktivitu na pristi en. Podobně když zjistíte, že jste s něčím hotovi dříve, než jste p an -- vali, pusťte se do další činnosti až v době, na kterou jste si ji nap novali. Zbylý čas naplňte něčím příjemným. Možná bude dobré když budete mít připraven seznam příjemných činností, z něhož si v takovém případě budete moci vybrat.

Příliš konkrétní nebo příliš obecné plány. Není nutné, abyste si plán zapisovali do nejmenších podrobností. Není třeba vypisovat každý kus nábytku, z něhož chcete utřít prach. Nebuďte ovšem ani příliš všeobecní. „Dívání se na televizi“ nebo „Uklízení“ je napří­klad příliš obecný výraz, než abyste měli jasno, co vlastně chcete dělat. Je třeba, aby bylo jasné, v které chvíli jste svůj úkol splnili. Plá­nujte si své činnosti s přesností na hodinu nebo na půlhodinu. Ze zkušenosti poznáte, kolik času vám která činnost zabere.

Důležitější je kvalita než kvantita. Plánujte si dobu, po kterou budete určitou činnost dělat, a ne množství práce, které chcete za tu dobu stihnout. Když vyměřený čas vyprší, ukončete to, co děláte. Kolik toho během určité doby uděláte, může záviset na okolnos­tech, které nemůžete ovlivnit (vyrušování) nebo se mohou objevit jiné problémy (např. problémy se soustředěním, únava). Když si řeknete, že musíte uklidit celý byt za dnešní odpoledne a pak to nezvládnete, budete to asi považovat za neúspěch, budete na sebe naštvaní a neoceníte, co jste udělali. Když si naplánujete, že budete uklízet dvě hodiny, pak je vcelku jedno, kolik toho stihnete. Je třeba ocenit vynaložené úsilí, ne výsledek určité činnosti.

Očekávání zázraků. Vašim bezprostředním cílem je udělat to, co jste si naplánovali, jak nejlépe to dokážete, a ne dostat se z úzkostí. Asi se budete při některých činnostech cítit méně úzkostní než při jiných. A když budete vytrvale pracovat na zvýšení své aktivity, zač­nete se časem cítit lépe. Avšak žádná jednotlivá činnost nemůže vést k nějakému zázračnému vyléčení. Neočekávejte, že se vaše úzkost- nost rozplyne po hodině sledování televize nebo po uklizení šat­níku. Když to budete očekávat, budete zklamáni.

Přestat dříve, než budete úplně vyčerpaní. Přestaňte s určitou činností, když vám jde dobře, a ne když se úplně vyčerpáte nebo když vám to vůbec nejde. Pak budete mít příjemný pocit z toho, co jste dokázali, a budete mít chuť dále pokračovat.

Zdroj: Úzkost a obavy, nakladatelství Portál

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama