Reklama

Nemoc jako tabu aneb 5 rad, jak svá tabu překonat

 Psycholožka a sexuoložka doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc. radí, jak překonat tabu o zdravotních problémech a nemocech.

Nemoci můžeme rozdělit nejen na vážné a lehké, ale také na onemocnění, o nichž se mluví, a ta, která jsou tabu. Zábrany mluvit o nemoci mohou souviset se strachem ze smrti nebo například ze společenské nepřijatelnosti. Do druhé z uvedených patří i poměrně běžné hemoroidální onemocnění nebo inkontinence. Výsledkem je odkládání návštěvy lékaře a zhoršování obtěžujících příznaků.

Zdraví je základní předpoklad k plně prožitému a spokojenému životu. „V praxi se často setkávám s lidmi, kteří tabuizují své zdravotní problémy, jako by se za ně styděli či vinili. Obávají se sociálního odsouzení, izolace, ale též nechtějí vzbuzovat lítost, strach z nákazy či soucit. Lidé neumí otevřeně mluvit o svých bolestech, starostech a vážných nemocech, natož o těch intimních,“ říká psycholožka a sexuoložka doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc.

O tom se nemluví

Nemoc chápeme jako osobní záležitost, protože její příznaky, vyšetření a léčba mohou patřit do kategorie „citlivé“. To přitom platí jak ve vztahu k blízkým, tak lékařům. To potvrzuje i psycholožka a sexuoložka doc. Janáčková: Komunikovat s lékařem o svých intimních problémech může být pro některé pacienty velmi těžké. Důvodem je stud, strach a přílišný zásah do vlastní intimity. Z těchto příčin pacient nejenže někdy vynechá či odkládá návštěvu lékaře, ale ostych může narušit i komunikaci o těchto problémech. Situaci zhoršuje předchozí negativní zkušenost, časový stres či osobnost samotného lékaře.“

Reklama

Strategie tabuizace je sice nejjednodušším řešením pro pacienta a okolí, není ale řešením nejlepším. Příznaky nemoci, o které mlčíme, mohou totiž vést k postupnému zhoršování zdravotního stavu. Příkladem může být hemoroidální onemocnění nebo inkontinence, u kterých je možné při včasném řešení zabránit chirurgickému zákroku. Z mezinárodního průzkumu přitom vyplývá, že například svědění, bolest a krvácení při stolici související s rozšířenými hemoroidy, které zná z vlastní zkušenosti více než polovina z nás, mlčky snášíme téměř rok a půl. Stejný průzkum také ukázal, že než abychom navštívili lékaře, raději hledáme informace na internetu, nebo u svých příbuzných a známých.

Strachy a obavy z nepochopení či výsměchu nejsou na místě, říká psycholožka

I když je pro nás nepříjemné o příznacích hovořit, lékař se s nimi setkává každý den a jejich řešení je pro něj rutinou. „Pacientovi může v těchto chvílích pomoci uvědomění si faktu, že lékař je odborník, který se s těmito problémy setkává běžně, není pro něj nijak výjimečné o nich mluvit a je zkušený v jejich řešení. Strachy a obavy z nepochopení či výsměchu nejsou na místě, zdraví člověka musí být vždy prioritou,“ říká doc. Janáčková. Proč je tedy důležité strach a obavy překonat? Právě lékař může doporučit vhodnou dlouhodobou (tzv. systémovou) léčbu nebo přípravky zaměřené na akutní úlevu (v případě hemoroidálního onemocnění např. masti a čípky vytvářející na pokožce ochrannou vrstvu, přispívající k hojení a snižující riziko vzniku prasklin).

Stejně jako inkontinence se hemoroidální onemocnění týká nejen zdraví, ale ovlivňuje také psychický, sociální a sexuální život nemocných. Více se o něm dozvíte například na www.konectabu.cz.

Jaká tabu Češi již zbořili?

  • Homosexualita
  • Menstruace
  • Nahota

 

  • Mimomanželský sex

Jaká tabu u nás přetrvávají?

  • Hemoroidální onemocnění
  • Inkontinence
  • Chronická střevní onemocnění
  • Smrtelná nemoc/smrt

 

K boření tabu je důležitá odvaha

Podle „Slovníku současné češtiny“ je tabu cosi zapovězeného, nedotknutelného, posvátného, popřípadě něco, o čem se nesmí hovořit. Každá kultura má svá vlastní tabu navazující na tradice a životní podmínky a neexistují tedy absolutní, univerzálně platná tabu. „Zákaz“ spojený s tabu nepochází jen od vnější autority, je chápán jako něco samozřejmého a daného. Proto je tak těžké se proti němu postavit. Otvírání tabuizovaných otázek ve společnosti je přitom základním předpokladem k pomoci nejen mnohým nemocným, ale také sami sobě. Za nemoc člověk nemůže, nemá smysl hledat viníka, ale to, co může udělat je bojovat s ní.  Každý boj začíná sdílením, komunikací o problému, hledáním účinné pomoci v oblasti vědy, medicíny i hřejivého lidského kontaktu,vysvětluje odbornice. „Tím, že o tabuizovaných tématech začneme otevřeně mluvit, sdílet své názory máme šanci se něco nového dovědět. Máme šanci intelektuálně růst a vzkvétat. Máme šanci nacházet řešení, díky kterým můžeme plnohodnotně žít,“ říká doc. Janáčková.

5 tipů, jak překonat svá tabu

1. Svěřte se – není pro nás jednoduché hovořit o intimních oblastech, i proto v českém jazyce existuje tolik hovorových výrazů, kterými je popisujeme. Pokud se stydíte mluvit o zdravotních komplikacích s lékařem, otevřete nejprve toto téma s přáteli nebo se zeptejte svých rodičů. Mnoho nemocí má částečně dědičný základ, proto je pravděpodobné, že mají stejnou zkušenost.

„Tabu přestane být tabu, když se člověk přestane bát mluvit o věcech, které se prostě dějí. Život je rozmanitý a přináší mnoho nesnází a problémů, bez sdílení se však řeší těžko. Slova člověk vynalezl proto, aby si mohl pomáhat, využívat zkušeností jiných, společně prožívat radosti i starosti. Tak může být život lehčí a plnohodnotnější. Tabu přestanou být nedotknutelná, když na ně sami najdeme odpovědi. Ptejme se tedy,“ říká psycholožka a sexuoložka doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc.

2. Chce to trénink – o věcech nemluvíme kvůli pocitu studu. Pravdou ale je, že na negativní emoce si zvykneme, ať již se jedná o stud, smutek nebo strach. Podruhé a potřetí pro vás bude jednodušší o tématu hovořit.

3. Nemějte obavy z hodnocení ostatních – stud cítíme proto, že nám záleží na mínění okolí. Například hemoroidální onemocnění nebo inkontinence patří mezi rozšířená onemocnění a nevypovídají nic o člověku, který jimi trpí. Stud tedy není na místě.

4. Je lepší znát pravdu – objevuje se na papíře po stolici krev? Může se jednat o rakovinu konečníku, ale také například o rozšířené hemoroidy. Pouze lékař zjistí, zda jsou obavy opodstatněné.

5. Skočte do toho po hlavě – pro to, nezavírat oči před choulostivým zdravotním problémem, chce najít odvahu. Stejnou odvahu jako když chceme pozvat na večeři tajnou lásku, změnit práci nebo při první hodině cvičení.

Řekli byste, že se rozšířené hemoroidy projevující se svěděním, pálením, bolestí konečníku a krví ve stolici týkají poloviny z nás? Hemoroidální onemocnění je téma, o kterém se nemluví. Cílem webových stránek www.konectabu.cz je to změnit. Najdete na nich informace o tom, co to jsou hemoroidy, jak poznat onemocnění a na koho se obrátit, jak mu předcházet i informace o tom, s čím může pomoci lékař.

Najít důkaz, že tabu stále existují, je jednoduché. Používáte slova jako „hýždě“, „řiť“, „vagína“ a „penis“, nebo použijete spíše některý z eufemismů? Zeptáte se na podrobnosti, pokud vám někdo řekne, že má rakovinu, hemoroidální onemocnění nebo Crohnovu chorobu? Bořit tabu není pro nemocné jednoduché. Udělejte tedy první krok a přímo se zeptejte, nebo otevřete jiné tabu téma. Toto je nejlepší způsob, jak své blízké ve sdílení podpořit, a je pravděpodobné, že při otevřeném rozhovoru se uleví jak vám, tak nemocnému.

Reklama

Komentáře

Amanda (Ne, 28. 6. 2020 - 14:06)
letos beru pravidelne vitamin C a probiotika, dávám je i svým dětem (laktobacilky) a nejsme nemocní.
Janča (So, 25. 7. 2020 - 15:07)
není nemoc jako nemoc. Letos pravidelně ereme laktobacilky, multivitamin a jsme zdraví jako rybičky
Reklama