Reklama

Nechat se klonovat není výrazem svobody

I když nebude oznámení o narození
prvního klonovaného dítěte koncem loňského roku pravdivé, stejně
se jedná o nadmíru důležitou zprávu. Tato anonce je součástí
velmi důmyslné strategie příznivců klonování, která je
naplánována do několika fází. Cílem této kampaně je oslabit tábor
odpůrců klonování a učinit klonování přitažlivějším, řekl listu
Libération francouzský genetik Axel Kahn, který se již delší čas
vyslovuje pro zákaz lidského reprodukčního klonování.

Již několik měsíců nás raeliáni, italský gynekolog Antinori
či jeho americký kolega Zavos zásobují informacemi o tom, že
první klonované dítě je již na cestě a že se jemu i jeho matce
daří dobře. Proč to dělají? ptá se Kahn. "Není to jen kvůli
reklamě. Jedním z hlavních cílů této strategie je vštípit
veřejnosti názor, že klonování je neodvratné," odpovídá a dodává:
"Klonování přichází a už není čas na diskuse o jeho zakázání."

Dalším záměrem této kampaně je podle Kahna snížit citlivost
veřejnosti k tomuto problému pomocí opakovaných oznámení o
klonování. Když se v roce 1997 narodila první klonovaná bytost
(ovce Dolly), byly disputace kolem klonování notně bouřlivé. Ale
nyní je po několika "zásadních" prohlášeních a následných dementi
jakoby klid po pěšině. "To je jako v tom příběhu o pasáčkovi,
který varoval vesnici před příchodem vlka. Oni mu ale po několika
planých poplaších už nevěřili, což si vyžádalo smrt všech ovcí.
Prostě ti vesničané byli necitliví vůči hrozbě," přibližuje Kahn.
Navíc samotný fakt, že klonování prvního dítěte oznámila ne
příliš renomovaná sekta, zapadá vzorně do této "operace
znecitlivění".


Třetím, značně subtilním a promyšleným důvodem této strategie
je změnit názor veřejnosti na samotné klony. Dosud dle Kahna
panovala představa, že klony jsou nějaké nestvůrné obludy. To vše
vyrostlo na pozadí možnosti vyklonovat Hitlera, na základě četby
fantastických románů například H. G. Wellse, z možnosti
vyklonovat si zástupy otroků nějakým krvavým tyranem apod. Proto
se teď tyto společnosti snaží nalákat, navnadit veřejnost na
příchod zcela jiného klonu: čarovného děvčátka s baculatými
tvářičkami, které trošinku žvatlá. Obraz, který vyvolá rozhodně
pozitivní reakce. A jestliže zveřejní fotku šťastné maminky se
svou rozkošnou dceruškou, jistě se ve veřejnosti změní obraz
klonovaného člověka, dosud vnímaného spíše negativně.


Odpůrci klonování by mohli podle světově proslulého genetika
snadno této rafinované strategii podlehnout. A navíc vědci a
lékaři nejsou zdaleka jednotní v názoru, zda na základě
filozofických důvodů zakázat reprodukční klonování. Někdy jako by
se z těchto kruhů ozývalo: klonování není nemorální, je jen
nebezpečné člověku.


Tyto názory opírající se o utilitaristickou morálku vyznává
mnoho známých vědců, například Brit David Shapiro, lady
Warnocková, ale i další z Belgie, Francie či Německa. Jestliže -
dle této morálky - hrozí při procesu klonování u matky či dítěte
kdekoli vznik bolesti, jsou proti klonování. Pakliže tato
podmínka padne, mění názor.


"Kdyby klonování bylo jen o tom, zda se lidé chtějí nechat
naklonovat, byla by to otázka jen jejich svobodné vůle. Mohlo by
se říci: má to klady i zápory, ale je to konečně rozhodnutí
osobní svobody. Ale klonování není plastická chirurgie,"
vysvětluje Kahn a dodává: "Vzniká nová bytost, která se stane
občanem. A demokracie by přece měla chránit zájmy svých občanů,
toto ji ale oslabuje."


Rozhodnutí nechat se klonovat není výrazem osobní svobody,
míní Kahn. Dle francouzského genetika vyvolává toto rozhodnutí
otázky, zda je možné svobodně vytvořit bytost, se kterou - na
základě naprosto stejné genetické výbavy - si nejspíš nebudete
příliš odcizeni. Dle Kahna by tato otázka měla vyvolat debatu o
tom nejniternějším v demokracii: o způsobech a možnostech ochrany
menšin, možná včetně klonů.


Zdroj: ČTK

Reklama
Reklama

Komentáře

Reklama