Násilí na seniorech: Denně jeden týraný senior

Dne 1. října 2012 odstartovalo občanské sdružení Život 90 jedinečnou komplexní informační kampaň proti násilí na seniorech. Až do konce října bude pomocí inzerátů, reklamních nosičů i outdoorových prvků oslovovat veřejnost po celé České republice. Svým rozsahem a charakterem je první svého druhu.

“Na problematiku násilí a týrání seniorů upozorňuje občanské sdružení Život 90 již od roku 2005. Touto kampaní se snažíme oživit celospolečenskou diskusi i přesto, že senioři nejsou v českém měřítku dostatečně “sexy“ téma,“ vysvětluje ředitel občanského sdružení Život 90 Jan Lorman. “Hlavní cílovou skupinou, kterou chce kampaň oslovit, jsou starší lidé, kteří jsou ohroženi různými druhy týrání. Zneklidňující počet lidí týrání snáší a neřeší, často ho oběti ani nedovedou rozpoznat. To chceme změnit,“ dodává Lorman.

Kampaň proti násilí na seniorech je mixem klasických reklamních nosičů a PR aktivit a je celorepubliková. V outdooru její tvůrci vybrali takové nosiče, které jsou blízko lidem - billboardy, citylighty a plakátovací plochy v centrech měst, na pěších zónách -- tedy tam, kde se kumulují lidé. Inzerci v tisku je zaměřena na čtenáře politicko-společenských médií, lifestylových periodik i na klienty prostřednictvím Zpravodaje domu Portus, který Život 90 vydává.

“Dál se ale zaměřujeme na osvětu široké veřejnosti, fakt, že tento fenomén existuje, jak se projevuje, jak ho rozpoznat. Dodáváme základní informace všem, aby každý dokázal rozpoznat týrání a mohl například pomoci seniorovi, který se obětí nějakého druhu týrání stal,“ doplňuje autorka kampaně Zuzana Křivánková, manažerka sekce marketingu a PR. “Chceme také oslovit skrze nová média mladou generaci. Například počet lidí, kteří jsou na facebooku členy protiseniorsky zaměřených skupin, přesahuje v současné době 360 000 lidí,“ dodává.

Senior telefon: Denně jeden týraný člověk

Data, ze kterých občanské sdružení Život 90 při monitoringu násilí na seniorech dlouhodobě vychází, pocházejí z bezplatné telefonní linky Senior telefon 800 157 157, kterou Život 90 provozuje. Na linku se obracejí senioři všech věkových kategorií a zvláště problematika násilí na seniorech se netýká jen jedné vybrané skupiny. Pracovníci linky se setkali s násilím na šedesátníkovi, stejně jako na třiadevad! esátileté klientce.

Senior telefon zaznamenává v dlouhodobého hlediska kontinuální nárůst volajících. Vzhledem k tomu, že není možné vysledovat jejich identitu, a tedy ani přesnou statistiku toho, jak často dochází k opakovaným voláním, je jedním z nejspolehlivějších ukazatelů nárůstu volání nárůst nákladů Senior telefonu (Život 90 hradí veškeré hovorné.) Výpisy nám jasně ukazují, že náklady na Senior telefon vzrostly od ledna letošního roku o 60 % a oproti stejnému období v loňském roce jsou vyšší o 80 %.

Rozptyl problémů, se kterými se na nás volající obracejí, je velmi široký. Pokud se ale budeme soustředit na násilí a problematiků týrání, tak oběťmi domácího násilí je ročně kolem 200 klientů, týrání (které se od násilí může značně lišit a zahrnuje ho například zanedbávání péče v ústavech, zdravotních zařízení apod.) popisuje ročně okolo 300 volajících a sebevražedné tendence má (od letmo zmíněných až po započaté pokusy) taktéž okolo 300 volajících.

Tyto skupiny se všem vzájemně prolínají a pokud bychom se měli bavit o “unikátních případech“, které by v sobě nesly alespoň jednu z těchto věcí, jde o asi tři stovky lidí ročně. Upozorňujeme ovšem na to, že tyto tři stovky jsou lidé, kteří o svém problému mluví a pracovníkům linky Senior telefon je sdělili. V Česku ale zůstávají podle odborných odhadů více jak tři čtvrtiny případů týrání a domácího násilí skryty.

Konkrétněji naše data říkají toto: U každého druhého případu násilí na seniorech je agresorem rodina, a to děti nebo vnoučata. Tento problém má často ekonomické příčiny či nevyřešené “křivdy“ z minulých let. Typickou situací například je, že senior ovdoví a není schopen sám financovat své bydlení a je následně nucen sestěhovat se se svými dětmi, jejich partnery, vnoučaty apod. Dochází pak často ke skokovému zhoršení mezilidských vztahů, které vedou až k domácí mu násilí, zanedbávání péče, ekonomickému násilí apod.
Velmi časté (podílí se až jednou třetinou) je také násilí mezi seniory partnery, kdy se s přibývajícími roky prohl! ubují některé problematické rysy osobností a senioři velmi špa! tně zvlád! ají řešit konflikty, což často ještě umocňuje frustrace ze ztráty fyzických sil, pocitu vlastní nedůležitosti atd.

Týrání v kontextu Evropské unie

Tématu týrání a zneužívání starších lidí se v posledních dvou dekádách v Evropě věnuje více pozornosti, a to jak na úrovni výzkumu, tak na úrovni tvorby politiky a konkrétní přímé práce. WHO Europe došla v červnu loňského roku k závěru, že přinejmenším 4 miliony starších lidí ročně mají zkušenost s týráním.

WHO také uvádí, že v Evropě dochází k fyzickému násilí na cca 10 000 lidech denně. A je nebezpečí, že tento problém se bude zvětšovat tak, jak členské státy EU budou pociťovat rychlé stárnutí populace. (V rámci EU nejsou vedeny jednotné statistiky, proto lže jen těžko srovnávat konkrétní poznatky.)

Občanské sdružení Život 90 vzniklo v roce 1990. Kromě linky Senior telefon provozuje největší komunitní centrum pro seniory v České republice. Jeho služby zahrnují mimo tísňovou linku i krizovou pomoc, rehabilitační péč! i a pestrou škálu vzdělávacích, sportovních i relaxačních aktivit pro seniory.
www.zivot90.cz

 

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (6)

 • Obrázek uživatele Klára
  Klára (anonym)

  Pracovala jsem v DS na zlínsku a musela odejít,protože jsem byla zděšená chováním svých starších ( většinou před důchodových a důchodových ) kolegyn ke klientům - seniorům. Ponižování, křičeni stylem ( ,,však spadněte aspon lehnete a bude od vás klid"... ) Pokud si některý s klientů stěžoval, tak na něj naběhly stylem ,, vy jste si stěžovala?" a příště si to klient raději rozmyslel. Řešilo to vedení,ale nic nezmohly, protože kryla jedna druhou a nás služebně mladší považovaly za pipky co s klienty jednáme v rukavičkách ( mnohokrát jsme si vyslechly nehezké poznámky)... Tento rok odešly k vůli tomuto chování 3 pečovatelky a 1 zdrav. sestra....Udělaly jsme vše co bylo v našich silách, aby jsme klientům pomohly, ale nejde to a v takovo atmosféře se pracovat nedá !!! :-( \je mi těch klientů moc líto :-(

  Dub 23, 2018
 • Obrázek uživatele luci
  luci (anonym)

  Pracovala jsem v DS na...Kláro,víte přece že péče o staré lidi je více posláním,než pouze povoláním. Každý kdo sice kvalifikaci má,nato prostě nemá. Ti lidé jsou většinou nemocní a nejen fyzicky,ale i psychicky. To je nejen na profesionální,ale i na morální zdatnost personálu velice náročné. Mezi námi,kdo tuto péči dělá svědomitě a dobře,před tím smekám. Já bych to asi nedala.

  Dub 23, 2018
 • Obrázek uživatele senior
  senior (anonym)

  Ačkoliv jsem senior v letech,jsou situace, kdy bych se na mých vrstevnících docela rád dopustil násilí. Uvedu příklad. Pokladna v Lidlu. Dobře udržovaná seniorka, po té, co bylo ukončeno markování zboží hledá v peněžence kartu. Tu položí na pult a následně hledá lísteček s PINEM.Když jej najde, zjistí, že nemá brýle.Mezi tím se jí podaří kartu shodit na zem.Má ji pod vozíkem. Stačí jej posunout a kartu má na dosah.To neudělá, snaží se kartu vydolovat pod kovovou mřížkou.Když kartu vydoluje, kabelkou smete lístek s pinem. To už se celá fronta hlasitě směje.Jenom já tiše zuřím, protože vím, že nestihnu tramvaj a budu čekat 20 minut.Kdybych byl budhista, bral bych to jako meditační cvičení ovládnutí mysli.Vidím sám na sobě, že stáří je úbytek sil fyzických i mentálních.Nicméně, mám stále dost sebereflexe, abych věděl, že platební karty seniorům do rukou nepatří.Ta dáma vyťukala PIN teprve na potřetí.

  Dub 23, 2018
 • Obrázek uživatele :-)
  :-) (anonym)

  Ne každému je dáno. Ale i my se můžeme časem dostat do tohohle stavu. Díky za to, že ještě vše zvládáme. I ty karty. Seniorka v letech.

  Dub 23, 2018
 • Obrázek uživatele Milan
  Milan (anonym)

  Mladí vrazi útočí kvůli penězům na seniory i vlastní rodiče. Znepokojivý jev zaznamenaly úřady v posledních několika letech. Oběťmi vražd, které se v Česku odehrávají, se stále častěji stávají starší lidé. Mladí zabijáci přitom neváhají připravit o život i vlastní rodiče. Brutalita útočníků navíc neustále stoupá.

  Dub 23, 2018
 • Obrázek uživatele M
  M (anonym)

  A co jiné si zasloží za to jak volili při posledních volbách...

  Dub 23, 2018

Přidat komentář

Reklama

Reklama