Reklama

Narcistické vyjednávání

Narcistické vyjednávání je snaha dokázat svou hodnotu zničením oponenta. Hlavním cílem narcisticky založeného člověka není dosáhnout toho, co chce, ale ukázat druhým, "kdo je tu pánem".

Narcisista ostatní shazuje, aby sám ve srovnání s nimi patřičně vynikl. Během vyjednává­ní se snaží nad druhými vyhrát - nikoli dosáhnout společného vítězství. Místo toho, aby se pokusil uspokojit potřeby všech stran, se takový člo­věk zaměřuje pouze na naplnění svých vlastních požadavků. To mu brá­ní v hledání možností, které by vyřešily jeho skutečné zájmy tak, aniž by došlo ke střetu s potřebami druhé strany. Narcistické vyjednávání zabra­ňuje spolupráci na řešení problémů a vyhrocuje konflikty.

Používají-li lidé sporů jako arény, v níž dokazují, že mají větší hodno­tu než jejich odpůrci, má to na práci negativní vliv. Už například samot­né očekávání, že rozdíly v názorech sklouznou do nepříjemných střetů, vede lidi k tomu, aby se tolik potřebným diskusím vyhýbali a zametali své neshody pod koberec. Při narcistickém vyjednávání - a to i když lidé sdílejí informace a zapojují se do diskuse - je proces rozhodování navíc politizován a prošpikován osob­ními útoky. Narcisisticky založení lidé se identifikují se svými názory a jakýkoli nesouhlas považují za osobní útok. Takoví lidé nejsou schop­ni rozlišovat mezi zpochybněním jejich myšlenek a zpochybněním je­jich identity. Diskuse se tedy nikdy opravdu nezabývá relativní podsta­tou rozdílných názorů, přestože to tak zvnějšku může vypadat. Točí se jen kolem toho, kdo vyhraje a kdo prohraje - kdo dá svému protivníkovi poradnou lekci. Rozhodnutí pak bývají nevypočitatelná a vyplývají spíše z mocenského postavení než z logiky. Narcistické vyjednávání též ničí vztahy.

Zdroj: Fred Kofman - Vědomý business, nakladatelství Portál

Reklama
Reklama

Komentáře

Reklama