Reklama

Levá a pravá mozková hemisféra

Americký neurofyziolog Roger Wollcot Sperry získal za svůj výzkum o obou mozkových hemisférách Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství.

Společně se svými spolupracovníky objevil, že oblast činnosti levé hemisféry mozku se obecně zaměřuje na:

 • jazyk
 • logiku
 • počítání
 • psaní
 • notorické reakce
 • pojem o čase

Pravá hemisféra mozku se zase obecně zaměřuje na duševní činnosti, v nichž hrají zásadní roli:

 • sluchové vjemy a hudba
 • má převahu uvědomování si komplexních souvislostí
 • představivost
 • denní snění
 • barva
 • dimenze

Sperry rovněž odhalil, že když je levá hemisféra mozku aktivní, pravá he­misféra přejde do jakéhosi uvolněného, polomeditativního stavu spojeného s vlněním alfa. Nastane-li obrácená situace, tedy když pracuje pravá hemi­sféra, přejde do tohoto stavu zase hemisféra levá.

Následné experimenty ukázaly, že prakticky každý disponuje plnou škálou duševních schopností. Bohužel, díky špatnému způsobu vzdělávání a nespráv­ným informacím má většina z nás sklon se domnívat, že má vrozené vlo­hy pouze pro některé z těchto oblastí, zatímco pro ostatní již ne (a obvykle předpokládáme, že jsou orientovány na činnosti spojené buď s levou, nebo pravou hemisférou mozku, a jen zřídkakdy, že jsou průnikem obou). A máme prostě jasno v tom, že jakékoli úspěchy ve slabších oblastech jsou pro nás jednou provždy nedosažitelné. Jenže správněji by naše sebehodnocení mělo znít takto: „Dosud se mi podařilo rozvinout tyto ooblasti potenciálních schopností, zatím­co ty ostatní jsem z různých důvodů prozatím ponechal v nečinnosti.“

Reklama

Díky Sperryho výzkumu začaly miliony lidí procvičovat ty stránky duše­ních schopností, které nesprávně považovaly za „slabší“. Zjistily, že tyto „slab­ší“ vlohy, jsou-li rozvíjeny pod vedením správných učitelů, mohou rozkvést bez ohledu na věk. Poznaly také, že nově získané schopnosti zpětně ovlivňu­jí vlohy získané již dřív, které se pak díky tomu dále rozšiřují.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...?

Géniové světových dějin - přední vědci a umělci jako Einstein a Picasso - nevynikali pouze v činnostech odpovídajících jedné straně mozku, ale rozsah jejich zájmů a aktivit byl mimořádně široký? Slav­ní vědci přišli na rozhodující nápady během denního snění a většina velkých umělců a hudebníků se vyznačovala až neuvěřitelnou organizovaností a analytickým přístupem, zejména ve vztahu ke své práci.

Takovouto rovnováhu mezi levou a pravou stranou mozku potřebuje do­sáhnout každý z nás. Když se nám to nepodaří, staneme se relativně nevý­konnými. Jinak řečeno, ať se již rozvíjíme sami či používáme jakýkoli systém rozvoje našich inteligencí, musíme zajistit, aby obě strany mozku byly aktiv­ně vyváženy.

Zdroj: Tony Buzan - Jděte na to chytře, nakladatelství Columbus

Reklama

Komentáře

XXX (Čt, 28. 7. 2011 - 09:07)
a jak je to u leváka? Jsou jejich funkce přehozené?
YYY (anonym) (Út, 16. 6. 2020 - 21:06)
Ne
Reklama