Kdo je Emo?

Kdo jsou vlastně emo? Čím se liší od ostatních dospívajících? Proč je pro ně emo subkultura přitažlivá? Co si myslí o většinové společnosti? Jak se poprvé s emo subkulturou setkali? Jaké je jejich vnímání sebepoškozování? Jaké mají plány do budoucna?

Na tyto a řadu dalších otázek se snažili nalézt odpovědi Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc., PhDr. Martin Kuška, Ph.D. a Ing. Radek Trnka, Ph.D., výzkumní pracovníci Pražské vysoké školy psychosociálních studií (PVŠPS) spolu s Viggo Vestelem, Ph.D. z norské partnerské výzkumné instituce NOVA (Norwegian Social Research), kteří po více než jeden rok studovali globální subkulturu dospívajících emo a dnes poprvé prezentují výstupy svého výzkumu široké veřejnosti.

Kdo je emo?

“Emo především znamená být emotivní. Klíč k pochopení subkultury emo spočívá v přiznání si toho, co naše většinová společnost potlačuje a tabuizuje. Můžeme konstatovat, že emo čerpají svou identitu právě z toho, čemu se ostatní lidé raději vyhýbají, ale co je přirozenou součástí našich životů“, vysvětluje PhDr. Martin Kuška, Ph.D.

Je potřeba od sebe rozlišovat, čím a jak se subkultura na venek prezentuje (exteriorizace, prvky sdílení) a s čím se ztotožňuje (interiorizace, zvnitřnění), jinými slovy, je potřeba odlišovat, co je symbolem a co je činem.

Sebeprezentace většinové společnosti                  Sebeprezentace subkultury emo

kult vitálního mládí                                                    morbidní vizualita

integrita těla, kult zdraví                                            symbolika narušení těla

proklamovaný entuziasmus                                       proklamované a přiznané deprese

kult úspěchu, aktivní přístup                                      vnější postoj rezignace, apatie

tabuizace smrti                                                        „svět záhrobí“ jako kategorie domova

radost, optimismus                                                   smutek, skepse

heterosexualita                                                         bisexualita

světlé, pestré barvy                                                   černá jako základ

Radost a optimismus většinové společnosti považují emo za povrchní, podobně jako kult zdraví a radostného bezstarostného života. Proti těmto hodnotám staví smutek a skepsi. Specifickým způsobem reflektují tabuizaci smrti: symbolika lebek, zombie kreatur, zmučených plyšových medvídků, postaviček s vydloubnutým okem, vytržené a na dlani podávané srdce, za ruku se držící oběšenci a milostné vzkazy psané krví je nutno brát s nadsázkou, nicméně zejména věková skupina 10 - 13 let této nadsázky není schopna.

 

Není emo jako emo

„Hned na úvod je důležité říci, že existují dvě krajní polohy, mezi kterými se každý ze subkultury emo nachází: Na jedné straně je to pozérství, na druhé straně poloha, kterou jsme označili jako pravé emo. Ve skutečnosti se každý ze subkultury emo nachází někde mezi těmito dvěma polohami, někdo je blíže pozérství, někdo blíže pravému emo“, říká Ing. Radek Trnka, Ph.D.

Pro všechny v subkultuře emo je ale společný typický styl oblékání, ve kterém převažuje černá barva, výrazné tmavé líčení kolem očí a hlavně účesy s patkou. Vizuální stránku emo není potřeba příliš rozebírat, je obecně známá.

Pozérství                                                       Pravé emo

především móda, styl, image                         především prožívání a vyjadřování emocí

především se bavit                                        především se podporovat, sdílet

Zkreslený obraz o emo vs. rekonstruovaný obraz o emo

O této subkultuře dospívajících se mezi lidmi i v médiích etabloval značně zkreslený obraz, který není v souladu se zjištěními právě končícího základního výzkumu. Jsou vnímáni jako zoufalci, zbabělci, kteří se nedokáží poprat se životem, jako měkoty, které se hned rozpláčou. „Jejich vrstevníci z ostatních vyhraněných subkultur, jako například hip-hopeři, punkeři nebo gothici, je neuznávají a přejí jim, aby se ´pořezali a vymřeli'“, říká Ing. Radek Trnka, Ph.D.

„Ve skutečnosti jsou to však velmi citliví, kreativní a tolerantní jedinci, kteří mají různé důvody, proč se stali členy této subkultury“, konstatuje Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. „Je to snad jediná subkultura, která funguje jako svépomocná terapeutická skupina.“

„Emo pravidla“

Takzvaná emo pravidla, která kolují po internetu a jejichž výňatky byly i široce medializované, vnímají představitelé subkultury emo jako podvrh a distancují se od nich. Litují, že je právě mediální obraz s těmito takzvanými pravidly ztotožnil. Chápou, že pro média byla krví a sebepoškozováním prosycená soupiska lákavým soustem, nicméně v očích ostatních lidí došlo ke stigmatizaci emo. Nebezpečným jevem je zejména ta skutečnost, že děti ve věku 10 - 15 let nejsou schopny rozpoznat, co je myšleno vážně a co ne. Sebepoškozovací aktivity nesouvisející s psychickými problémy jsou inspirovány právě tímto zkresleným obrazem o subkultuře emo.

Bolest fyzická jako lék proti bolesti duševní

„Zažitý obraz je, že ten, kdo je emo, se řeže či jinak poškozuje, pláče a je pasivní a apatický. Ve skutečnosti je sebepoškozování mezi všemi dospívajícími poměrně rozšířeným fenoménem, bez ohledu na příslušnost či nepříslušnost k subkultuře emo“, poznamenává Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. „Ano, někteří z nich se poškozují, ale důvodem je, že pomocí fyzické bolesti si alespoň na chvíli uleví od bolesti duševní, kterou intenzivně prožívají.  

Hlavním zdrojem informace o tomto nešťastném způsobu nefunkčního řešení problémů bývá internet nebo texty písní oblíbených interpretů. Tento způsob šíření bych přirovnal k virové nákaze, která je nejvíce nebezpečná pro věkovou skupinu 10 až 13 let, a to zejména pro dívky. Navíc, na sebepoškozování přinášejícím aspoň přechodnou úlevu od nároků a starostí, s nimiž si neví rady, se mladý člověk stane snadno závislý.“

Ukázka z výzkumných rozhovorů s emo, s typickým stanoviskem příslušníka emo na otázku tazatele, jak emo vnímají sebepoškozující jednání:

R: No, určitě ty lidi, co jsou emo a třeba, když se s nima bavím a třeba si všimnu nějakejch těch jizev nebo takhle, tak prostě vím, že ty, co znám blíž, tak že to fakt nedělaj, aby si lidi mysleli nebo že to schovávaj spíš, aby to i nebylo vidět a neukazujou, “Hele, já jsem se tady říznul, koukni se“, jakože se tím nechluběj, že se to snaží právě naopak schovat, že nechtěj, aby to někdo věděl, ale když je člověk všímavější, tak si toho samozřejmě všimne, takže poznám, že ten člověk má třeba nějakej ten problém, co ho znám, takže se snažím nějak nenápadně si s nim třeba promluvit a nějak třeba jako to z něj nějak dostat, jakože mu pomoct, protože je to přece jenom kamarád a to, no. A pak jako ty sebevraždy, no nevím, jakože to je určitě blbost, jak lidi říkají, že prostě převážně emaři se zabíjej a todle, to je úplná blbost, to fakt není pravda.

T: Takže, jestli tomu rozumím, tak si myslíš, že to, že se ti lidé řežou, není záležitostí emo, ale toho, že mají problémy, takže by to dělali, i kdyby emo nebyli?

R: No, já si to nemyslím, já to spíš vím, protože třeba vo tom se bavíme s těma kámošema, takže i vím, že mi neukáže třeba, jak se řeže, ale prostě vím, že má doma nějaký ty problémy, protože se vo nich bavíme, takže vím, jakože to není kvůli tomu stylu, ale... Von by to stejně dělal, i kdyby prostě do toho stylu nepatřil, tak jako já znám i lidi, který to dělali a do toho stylu nepatřej.

(R = respondent; T = tazatel)

Komerční polotovar emo

Nezanedbatelný vliv hrají konkrétní značkové produkty, jako jsou oděvy a módní doplňky, které své nositele jasně zařazují do subkultury emo. Zásadní vliv na to, jak se vyznavači emo chovají, oblékají, co si myslí a co si kupují, mají jejich vzory, především oblíbení hudební interpreti, modelky a modelové, kteří prezentují módu konkrétních a mezi emo ceněných značek. Z komerčního hlediska představuje emo zajímavou spotřebitelskou skupinu s nezanedbatelnou kupní silou.

„Líběj se mi ty účesy, že jo. Jsou úžasný, ty se mi fakt líběj a styl toho oblíkání ten je dokonalej. Jako mám rád prostě, když si koupím nový věci a je vidět prostě, že mám tenhle styl“ Honza, 18 let.

Sexualita, tolerance a emo

Zajímavým tématem je v rámci subkultury emo proklamovaná bisexualita. V období dospívání se utvářejí vzory maskulinního a feminního chování a právě prostředí subkultury emo sexuální orientaci neřeší jako problém a vyznačuje se v tomto ohledu absolutní tolerancí.

 

„Je to taková zajímavá myšlenka, že prostě emotivní člověk se dokáže zamilovat do kohokoliv, ať muže, ženy, nebo do kohokoliv. Já sem čistokrevnej heterosexuál.“ Miki, 17 let.

„Já mám třeba kámošku a ta je jakože homosexuální, ale vypadá jako kluk, že prostě ona cejtí, že je prostě kluk... a prostě stajluje se do kluka, do emaře kluka, takže já, když jsem ji viděla poprvý, tak jsem si myslela, že je to kluk, vážně já jsem to nepoznala.“ Jana, 17let.

Mé dítě je emo - jak reagovat?

-       uvědomit si, že nejde o společenství nebo styl, kde by zpravidla hrozilo násilí nebo nátlak na protizákonnné či zdraví nebezpečné jednání dítěte; 

-         neukvapovat se v hodnocení, kritice, podezírání či nátlaku a snažit se především pochopit, co to pro dítě znamená, co mu to dává navíc proti jeho „životu bez emo“;

-        pokusit nejprve bez kritického hodnocení a s upřímným zájmem se ho na jeho nové zážitky, myšlenky, vztahy a přání vyptat a s porozuměním je vyslechnout, a je-li to možné, poznat i jeho nejbližší emo přátele;

-         zjistit si, oč mu, popřípadě i jim, v emo prostředí vlastně jde a jak si svůj vlastní život v současnosti a do budoucna představují a utvářejí, a vyjádřit své porozumění pro dobré stránky této nové zkušenosti, popřípadě i své obavy z toho, k čemu nevhodnému by je mohlo přílišné „prostestní odběhnutí“ k emo svést;

-        až pak si zhodnotit, nakolik je nová „identita“ emo pro dítě osobně důležitá; zda jde spíš o „hru“ na něco zvláštního a nového, anebo zda jde o hledání opravdovějších vztahů a vrstevnické opory, jejichž nedostatkem dítě jinak právě nyní strádá; 

-         až pak také posoudit, zda v souvislosti s emo dítě nezačalo zanedbávat své běžné školní a domácí povinnosti, zda a v čem změnilo své chování, a zda nejeví známky sebepoškozování, jež si někteří nesprávně, i když pochopitelně, s příslušností k emo spojují; 

-         obrátit se na poradenská zařízení pro problémy mládeže tehdy, pokud dítě v souvislosti s emo soustavně a delší dobu odmítá o sobě a o emo hovořit, zjevně do tohoto společenství utíká před nároky a problémy svého současného života, popřípadě se objeví doklady o poškození dítěte po stránce jeho osobních vztahů a chování či duševního nebo tělesného zdraví. 

Závěrem

Naši respondenti si svou budoucnost představují poměrně standardně. Mezi jejich hodnotové priority patří rodinné hodnoty, přátelé, kreativní práce. Většina z nich nepředpokládá, že ve výhledu 20 let budou stále vyznavači emo stylu.

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Zařazení na fórum: 

Komentáře (33)

 • Obrázek uživatele emocuc polymorf 2
  emocuc polymorf 2 (anonym)

  Emo jsou vyšinutí pitomci. Nějaký jouda někde vidí jiného joudu a najednou převezme všechny tyhle bláboly. Tak kdo je pak povrchní? Kdo je tady potom hňup ty světová skupino? Jsou to pážata

  Pro 14, 2010
 • Obrázek uživatele No Emo
  No Emo (anonym)

  je svět Elmo..

  Pro 14, 2010
 • Obrázek uživatele La la la la,la la la la
  La la la la,la ... (anonym)

  elmo svět

  Pro 14, 2010
 • Obrázek uživatele Kate
  Kate (anonym)

  Wow, to jsem nevěděla, že praví emo ještě existujou. Já si myslím, že pravej emo už není nikdo.

  Pro 14, 2010
 • Obrázek uživatele Elmo
  Elmo (anonym)

  je v blázinci. To bylo pořád chachááá chachá. Tak ho odvezli.

  Pro 14, 2010
 • Obrázek uživatele M
  M (anonym)

  Jistě,že praví emo existujou ... jenže narozdíl od pozérů to na nich nemusí být vidět ... člověk může být emo,i když se tak nemusí oblékat,sřtíhat si patku a malovat si oči... právě o tom pravé emo není,v pravém emo se jední o to,co si člověk myslí a co cítí,alespoň to je můj názor !

  Pro 30, 2010
 • Obrázek uživatele ale
  ale (anonym)

  Jistě,že praví emo...Elmo přece žádnou patku nemá a oči si také nemaluje. Je oranžový jako pomík a je vidět hned z dálky.

  Pro 30, 2010
 • Obrázek uživatele Iva
  Iva (anonym)

  Já jsem emo nejvíc. Předplatila jsem si časák jen o pohřbech. http://www.funeralq.cz/archive/funeral-quartal-3-42010

  Feb 25, 2011
 • Obrázek uživatele Kokeš
  Kokeš (anonym)

  Emo si představuju nějak jako upíra Edwarda z Twilight...

  Feb 25, 2011
 • Obrázek uživatele dita
  dita (anonym)

  Je to velky problem k zamysleni,a k uvedomeni ,v jake spolecnosti zijeme.Lide by nemeli byt povrchni a sobecti

  Kvě 21, 2013
 • Obrázek uživatele Jojo,
  Jojo, (anonym)

  Elmo a Koláčkožrout, to jsou kluci nejlepší. Jeden je voranžovej a druhej modrej.

  Kvě 21, 2013
 • Obrázek uživatele ty
  ty (anonym)

  Já jsem emo nejvíc....jsi spíš pako.

  Kvě 21, 2013
 • Obrázek uživatele ANTI EMO
  ANTI EMO (anonym)

  DOUFÁM ŽE SE VŠICHNI EMAŘI POŘEŽOU A UMŘOU

  Pro 02, 2013
 • Obrázek uživatele Alis
  Alis (anonym)

  Hej ANTI EMO emaři se neřežou jen tak řežou se třeba protože mají problémy... nebo jsou vyšinutý jako ty :D a chtěj na sebe upoutat pozornost. Řezat se může i normální člověk, který ma problém nechápu co lidi maj proti emu.

  Dub 25, 2014
 • Obrázek uživatele Elmo je nejlepší.
  Elmo je nejlepší. (anonym)

  Hej ANTI EMO emaři se...Lalalala lalalala ELMO song, lalalala lalalala Elmo song! Lalala lalala lálá, lalala lalala lálálálá.

  Dub 25, 2014
 • Obrázek uživatele jójó
  jójó (anonym)

  https://www.google.cz/search?q=elmo&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=xiZaU_ORHsnzygP8gYGADQ&ved=0CDkQsAQ&biw=1366&bih=598

  Dub 25, 2014
 • Obrázek uživatele Eliška
  Eliška (anonym)

  mě se líbí ten styl sama jsem emařka ale neřezu se nemá to cenu mě se prostě líbí ten jejich stly oblékání.

  Led 30, 2015
 • Obrázek uživatele Lena
  Lena (anonym)

  To neni pravda jo a znam ten styl oblekam se tak a jsem porad vesela mam skvele kamarady ted :-) Neverim tomu ze si ublizuji jo a mam kamaratku ktera je emo a normalne ji mean sebe berem a jsme dobrej kolektiv a ona je za to hrozne rada a mame pro ni pochopeni a one pro nas jsou to fajn lidi protoze drzi pri sobe.

  Led 06, 2016
 • Obrázek uživatele Angie
  Angie (anonym)

  Yay kdyby aspoň necwo o thom stylu wedeli, EMO YE NEY!!!!

  Dub 07, 2016
 • Obrázek uživatele jana
  jana (anonym)

  jsem emo a emo je o něčem jiným neni o tom jak se lidé oblekají ale co cití a jak vnímaj okolní svět ano řezala jsem se ale neni to prostě o tom nejdřív si o emo něco zjistěte a pak sudte ale nemá to cenu nadávat do stylu když ho někdo nechápe ;)

  Říj 31, 2016
 • Obrázek uživatele A co Emu hnědý?
  A co Emu hnědý? (anonym)

  Nevypadají vyznavači emo trochu jako emu? Neemanuje z nich trochu to emuovství?

  Říj 31, 2016
 • Obrázek uživatele zanet81
  zanet81

  Kdo je emu nevím. Vím, že existuje pštros emu, a mimo to vím, že EMO je velkokapacitní nákladiště říčních lodí v Rotterdamu, kde se nakládá uhlí a železná ruda.

  Říj 31, 2016
 • Obrázek uživatele Terka
  Terka (anonym)

  Taky mám ráda emo. Emo není o sebepoškozování. Spíš je o citech a emocí. ALIS má pravdu i normální lidi se řežou. I já jsem to udělala než jsem se přidala k emo. I když nemám takové vlasy jak oni a a nemaluju se, ale chodím v černém tak mám ráda emo. Nechápu proč někteří lidí věří internetu. Jo něco tam je skutečnost ale něco ne. Emo je krásný styl a hudba. Jsem jiná a k tomu citlivá a nestydím se za to.

  Led 19, 2018
 • Obrázek uživatele :-))
  :-)) (anonym)

  Emu je pták nic jiného... Zakladatel této přínosné diskuse píše : 14.12.2010 00:04 - emocuc polymorf 2 Emo jsou vyšinutí pitomci. Nějaký jouda někde vidí jiného joudu a najednou převezme všechny tyhle bláboly. Tak kdo je pak povrchní? Kdo je tady potom hňup ty světová skupino? Jsou to pážata

  Led 24, 2018
 • Obrázek uživatele lol
  lol (anonym)

  Emo je HUDBA. Nič iné len hudobný žáner, okej?

  Kvě 14, 2018
 • Obrázek uživatele MCRfan2013
  MCRfan2013 (anonym)

  Emo je HUDBA. Nič iné len...Emo rozhodně není jen hudba, stejně jako Punk, Hip-Hop a spoustu dalších má i EMO to, čím se jakby "vyznačuje". Pokud to i tak chceš brát jen jako hudbu, tak snad každý žánr spadá pod nějaký "styl". Stejně to je s i tady :)

  Črv 30, 2018
 • Obrázek uživatele Kristýna paraničová
  Kristýna paraničová (anonym)

  Hele není to hezké toto říkat o Emo stylu co vám dělají? Nic jen vám vadí jejich vlasy a to že se malují podle jejich Emo stylu ale v reálu jsou lepší než normální lidé a s řezání nemají nic společného to dělá jen to kdo je se svým životem nějak nespokojený tak proč jim tak ubližujete mají právo taky žít to že nosí řetězy piercingy a černé oblečení je hned špatně? Lidi prosím zamyslete se co říkáte předem je jim to taky dost nepříjemné, jaké by bylo vám kdyby jste byly jiný styl než ostatní a oni vám pořád nadávali a takhle srovnávali

  Lis 02, 2018
 • Obrázek uživatele Adel Evill
  Adel Evill (anonym)

  Jsem taky Emo, ale nedávám to na sobě znát.. Ano, řežu, mám pocity, jako Emo, ale nechci, aby to někdo věděl, bojím se na jejich reakci. Je mi sice 13 let, ale i přes to jsem se přenesla... Jde jen o to, jak moc hlubokou udeláš ránu, nejlepší je na to nůž, žiletky jsou out. J jsem už dříve zmínila, je mi 13 let, ale dělám všechno to, co moje starší skupina Emo. Podle mě, nezáleží na věku, ale pocitech. Takže teď se ptám, mám povědět rodičům, že jsem Emo? A nebo si to nechat pro sebe, jako všechno ostatní? Adel

  Kvě 28, 2019
 • Obrázek uživatele Karolína
  Karolína (anonym)

  Jsem Emo už několik let a do teď s tim nikdo neměl problém, tak proč to měnit. Mám černé vlasy, nosím je černé oblečení (občas kombinuji černou s bílou) černé plugy v uších, pár tetování a za tu dobu jsem ani jednou neměla potřebu se řezat. Nesuďte podle vzhledu, ano jsem jiná a nestydím se zato. Upřímnou soustrast všem. ♥♥♥

  Led 26, 2020
 • Obrázek uživatele NEBUĎ EMO PROSÍM
  NEBUĎ EMO PROSÍM (anonym)

  Nechápu vůbec ten styl, jestli je to jenom populární, nebo něco víc? Všimla jsem si že emo rádi sledují anime. Já anime nemám ráda, a nevím proč se to lidem líbí, jako proč? Emo mají jenom psychické problémy, takže pokud si emo, určitě nebyť!!! Děti 10-15 let neví vůbec co emo přináší. Děti se kvůli tomu, dostají do depresí a sebepoškozování a to je špatně!!! Anime sledují i dospělí, mě to přijde spíš pro mimina. Prosím pokud si to čteš nebuď emo! Chápu že děti dospívají a mění se jim styl, ale neznamená že musíte dělat ze sebe něco co nejste a nejste věřte mi! Já jsem viděla tolik lidí jako emo a hezký pohled na ně není upřímně. Styl je škaredý a nemá vůbec žádnou pointu- není to populární!!!! Někomu) to přijde zajímavé ale mě se to zprotivý a ostatním lidem také. Emo si barvý vlasy na černo i když je mají krásně blonďaté- nechápu. Je mi 15 a vím co to obnáší. Děti také kvůli tomu začnou pít vodku a úplně se zřídí, prosím nebuď emo!!! Emo nejsou hodní a jsou velmi zlí prosím nebuď takový kvůli tomu se jenom změníš, děkuji.

  Dub 29, 2021
 • Obrázek uživatele Emo
  Emo (anonym)

  Nejsi emo,jsi kujú

  Kvě 25, 2022

Přidat komentář

Reklama

Reklama