Na jakých předpokladech Pesso terapie stojí

PBSP - Pesso terapie je založena na předpokladu, že každý člověk nese v sobě genetickou informaci toho, s čím se potřebuje ve světě setkat, aby obstál jako lidská bytost a mohl rozvinout to, co je mu individuálně dáno. Lze to říci i tak, že genotyp každého z nás obsahuje kromě jiného i jakési ideální obrazy toho, co očekáváme od svých nejbližších a světa vůbec, ideální obrazy interakcí a vztahů, které potřebujeme zažít v pravý čas s těmi pravými lidmi.

Na jakých předpokladech Pesso terapie stojí

PBSP - Pesso terapie je založena na předpokladu, že každý člověk nese v sobě genetickou informaci toho, s čím se potřebuje ve světě setkat, aby obstál jako lidská bytost a mohl rozvinout to, co je mu individuálně dáno. Lze to říci i tak, že genotyp každého z nás obsahuje kromě jiného i jakési ideální obrazy toho, co očekáváme od svých nejbližších a světa vůbec, ideální obrazy interakcí a vztahů, které potřebujeme zažít v pravý čas s těmi pravými lidmi.

Je-li nám toho dopřáno, můžeme se zdárně vyvíjet, zvládáme život, jsme schopni plně rozvinout své schopnosti a při tom všem jsme hluboko uvnitř přesvědčeni, že život má smysl. Jsme-li méně šťastní, co se týče prostředí, do něhož se narodíme, a naše očekávání nejsou uspokojována, později často trpíme psychickými problémy, běžný život nám činí obtíže a jako životní pocit převažuje frustrace, úzkost, osamělost či ohrožení. Tato naše vrozená očekávání či základní potřeby činí PBSP předmětem svého zájmu.

Které to jsou?

V PBSP se rozeznává 5 základních potřeb či "očekávání" :

1) Každý člověk očekává, že ve světě najde své místo - že bude mít dost prostoru v mateřském lůně, po narození v náruči rodičů, dětské postýlce, ve svém pokoji, mezi blízkými .... že jimi bude radostně vítán v celé své individualitě takový, jaký je. S touto potřebou úzce souvisí v pozdějším dospělém životě schopnost cítit se doma, přesvědčení, že tu "jsem správně" a nejsem "mimo".

2) Každý člověk očekává od světa ochranu. Nejprve jej před škodlivými vlivy ochrání mateřská děloha, po narození rodičovská náruč a záštita. Získává-li člověk včas zkušenost, že je chráněn, pro jeho další život to znamená pocit bezpečí a schopnost žít aktivně, bez přehnaného pocitu ohrožení.

3) Člověk očekává péči a výživu. Míní se tím nejen jídlo v doslovné podobě, ale i dostatek podnětů, kontaktů, vztahů. V pozdějším věku se k této potřebě řadí i informace, vzdělání, zájmy. Kdo je v tomto smyslu "dobře živen", má pocit plnosti, nasycení. Netrpí přehnanými pocity prázdnoty.

4) Člověk očekává, že bude podporován - zcela konkrétně i symbolicky. Podpora znamená cosi jako být nesen, moci se opřít, abych nespadl, abych se cítil jistě a také se necítil být na věci sám. Znamená to rovněž být povzbuzován. Žít s pocitem podpory znamená snad něco jako "žít s větrem v zádech". Lidé, kteří jsou od dětství hojně podporováni, si jí dokáží v dospělém životě úspěšně zajistit, mají energii, elán a necítí se slabí, bezmocně vydaní na pospas okolnostem.

5) Konečně, člověk instinktivně touží být "limitován". Být limitován znamená být definován, tedy vědět, kdo jsem a kdo nejsem, odkud kam sahá můj vliv a kde začíná vliv druhých. Mít dobře zažitý limit znamená trochu paradoxně být schopen jít do věcí naplno, moci se do nich opřít beze strachu, že tím způsobím nějakou újmu sobě či druhým. Dobrý zážitek limitu mi mohou poskytnout rodiče, kteří mne zvládnou. Rodiče, kteří mají upřímnou radost z dětské živosti, zkoušení síly a experimentů, zároveň jsou ale v jednání a ve výchově pevní a nepovolují.

Toto je výčet základních potřeb podle PBSP. Tyto potřeby plní v prvopočátku děloha: je v ni místo, ochrana, výživa, podpora (plod z ní nemůže vypadnout), je v ní i limit (je pružná, ale i pevná). Po narození je plnění potřeb na rodičích - nejprve zcela konkrétně, to jest dotykem, později symbolicky, to jest verbálně i neverbálně (např. mimikou). Jak dítě vrůstá do společnosti, nachází své místo, ochranu, výživu, podporu a limit v širším než pouze v rodinném okruhu.

Když vše proběhne dobře, člověk má v dospělosti natolik rozvinutý smysl pro uvedené potřeby, že sám umí úspěšně vyhledávat okolnosti, v nichž se cítí "doma" a rychle se zabydluje. Cítí se bezpečně a dobře detekuje ohrožení, umí vyhledat to, co jej naplňuje, vytvořit si okruh lidí, kteří jej podporují a zná taktéž své meze. Když vše proběhne jak má, je rovněž vybaven smyslem pro plnění potřeb svých dětí i lidí v okolí.

Autor: Jan Siřínek, Mgr - klinický psycholog

Další informace: www.dpc.cz

Publikované související článek:

PBSP - Pesso terapie

Komu je Pesso terapie určena

Připravované související články:

Čím PBSP účinkuje

Jak PBSP probíhá

Pravidla sesí PBSP

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (1)

  • Obrázek uživatele kuk
    kuk (anonym)

    1. V jaké formě jsou obsaženy v našem genomu "ideální obrazy toho, co očekáváme"? 2. Prosím o detailní vysvětlení významu slova "ideální" v kontextu tohoto článku. 3. Může být potřeba spirituality pociťována jako důsledek "nenaplněných" vývoj. potřeb, souvisí s nimi jinak, nebo s nimi vůbec nesouvisí? Díky kuk

    Črv 08, 2002

Přidat komentář

Reklama

Reklama