Jak získat sebejistotu a vážit si sám sebe

Téměř každý z nás má něco, v čem se cítí nejistý, a uvítal by větší dávku sebejistoty. Naštěstí nezáleží na tom, jak málo si důvěřujete právě teď - svou situaci můžete naprosto změnit a získat tolik sebejistoty, kolik potřebujete.

Sebejistota začína s pocitem, že jste potřební, že jste pro někoho důležití. Mu­síte mít rádi sami sebe, přijmout se takoví, jací jste. Musíte sami v sebe věřit. Když v sebe uvěříte, získáte sebejistotu a bude pro vás hračka dosáhnout, co si zamanete.

Pravděpodobně cítíte sebejistotu v určitých aspektech svého života. Jste si například naprosto jistí ve svém zaměst­nání, ale společenské styky jsou pro vás složité. Možná jste sebejistí ve většině situací, ale představa, že byste měli pro­mluvit na veřejnosti, vás děsí. Znám muže, který pracuje jako dražitel a v práci je zábavný a velmi výkonný, ale v osobním životě je neuvěřitelně plachý a nejistý. Tomuto známému je přes padesát let a nikdy s nikým nechodil, protože v dámské společnosti naprosto ztratí půdu pod nohama. Ovšem v práci slaví úspěchy a působí sebejistým dojmem.

Vaše mysl je vaším nejlepším přítelem a zároveň nejhorším nepřítelem. Stále vám posílá pozitivní i negativní signály. Když se občas zamyslíte a zhodnotíte je, budete překvapeni, jakým množstvím negativních zpráv se zahlcujete. Na sebe jsme daleko tvrdší než na kohokoli v okolí. Když si začnete uvědomovat negativní myšlenky, budete si moci vybrat. Mů­žete nadále myslet negativně - což znamená, že váš den prav­děpodobně nebude stát za nic. Nebo můžete situaci změnit a vědomě začít myslet pozitivně. Také můžete svým negativ­ním myšlenkám přestat věřit. To, že pocházejí z vaší hlavy, ještě neznamená, že musí být pravdivé. Následující cvičení pomůže zbavit se problémů z minulosti, které do dnešního dne ovlivňují vaši sebedůvěru a sebeúctu.

Na cvičení budete potřebovat asi 30 minut. Cvičte v pří­jemně vyhřáté místnosti, kde vás nebude nikdo vyrušovat.

  1.  Pohodlně si lehněte, pomalu a zhluboka dýchejte, uvolněte se. Já taková cvičení obvykle provádím na podlaze, v posteli bych totiž snadno usnul.
  2.  Nepospíchejte a zcela se uvolněte. V duchu zkontrolujte, že jsou všechny svaly ve vašem těle uvol­něné; na místa, která jsou ještě napjatá, se zaměřte, dokud se také dokonale neuvolní.
  3.  Představte si nějakou situaci z vaší minulosti, kdy jste se cítili šťastně a sebejistě. Nezáleží na tom, kdy k situaci došlo. Možná v nedávné minulosti, možná v raném dětství. Situaci znovu prožívejte a pozorně sledujte emoce a pocity, které ve vašem těle vyvolá. Ano, budete se cítit sebejistě, ale na povrch se do­stanou i další pocity. Možná ucítíte, jak vás okolí miluje a hýčká. Nebo ucítíte klid a uvolnění. Zcela jistě se budete cítit velice šťastni. Zapamatujte si všechno, co v této situaci cítíte.
  4.  Představte si stejnou situaci ještě jednou, ale tentok­rát v daleko zářivějších a pestřejších barvách. Nepo­spíchejte, v situaci setrvejte tak dlouho, jak potře­bujete, a všechny vjemy pozorně vstřebávejte.
  5.  Teď si představte nějakou situaci z minulosti, kdy vás sebedůvěra opustila nebo kdy jste měli pocit, že jste neudělali dobrý dojem. Scénu pozorujte až do konce. Když jste se tehdy cítili trapně, zahanbeně nebo naštvaně, tyto pocity se ve vašem těle asi znovu objeví. Prožijte situaci až do konce.
  6.  Nyní máme dvě různé situace a dvě různé citové odezvy. Opět prožijte první situaci, v níž jste byli úžasní a schopní dosáhnout čehokoliv. Představujte si ji v co nejpestřejších a nejživějších barvách.
  7.  Přesuňte se do druhé situace, ale snažte se do ní pře­nést pocity, které jste prožívali v první - úspěšné - situaci. Prožijte celou druhou scénu, kde vás sebe­jistota opustila, a všimněte si, že se nyní cítíte zcela jinak, protože jste do ní přinesli energii a nadšení vyvolané první situací.
  8.  Znovu zopakujte šestý a sedmý krok. Pokud se vám nedaří udržet pocit štěstí a sebejistoty v druhé situ­aci, opakujte je tak dlouho, dokud ve vás druhá si­tuace nepřestane vyvolávat špatné pocity.
  9.  Pokud chcete, můžete kroky tři až osm zopakovat s jinou situací, kde se vám nedostávalo sebejistoty. Budte na sebe hrdí, protože od této chvíle budete schopni jednat se sebejistotou v každé situaci. Řek­něte si: „Mám na to, dokážu se poprat s čímkoliv.“

10. Třikrát se pomalu a zhluboka nadechněte. Uvě­domte si své okolí. Až budete připraveni, opatrně otevřete oči. Ještě chvíli ležte, potom se protáhněte a vstaňte. Napijte se nebo něco malého snězte.

Toto cvičení byste měli několikrát zopakovat, vždy s pou­žitím jiné nepříjemné situace z vaší minulosti. Chcete-li, mů­žete opakovat i situace, na které jste se už dívali, ale lepší je znovu prožívat pokaždé jinou situaci, abyste postupně změ­nili vzpomínky na všechno, co dříve podrývalo vaši sebedů­věru. Kdykoli budete mít během dne chvilku čas, představte si sami sebe, jak máte svůj život pevně v rukou a jste si jisti vším, co hodláte udělat. Zjistíte, že se díky tomuto cvičení vaše sebedůvěra brzy posílí. V každé oblasti života se budete cítit jistější a pevnější. Tento pocit přímo ovlivní vaši auru, která se rozšíří, a její barvy budou zářivější.

Cvičení můžete ještě rozšířit přidáním dalšího kroku. Scénka, kde vystupujete sebejistě, právě skončila a nyní si před­stavte, že stejnou míru sebejistoty od této chvíle cítíte ve všem, do čeho se pustíte. Nejprve si představte auru kolem svého těla a kochejte se její září a velikostí. Zhluboka se nadechněte, dech zadržte a v duchu si řekněte: Jsem si naprosto jistý sám sebou - a vydechněte. Při výdechu pozorujte, jak se aura ještě více rozšíří a rozzáří. Tento krok můžete zopakovat několikrát.

Kdykoli budete mít pocit, že vám sebedůvěra schází, celé cvičení zopakujte. Pokud se dostanete do situace, která vaši sebejistotu a sebeúctu nezvyšuje, změňte vzpomínku na ni předcházejícím cvičením. Nezáleží na tom, zda se nepříjemná situace odehrála před deseti minutami nebo před mnoha lety.

Zdroj: Richard Webster - Aura - Naučte se auru vidět, číst, posílit a léčit - Nakladatelství NOXI

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama