Reklama

GABA: Klíčový neurotransmiter pro rovnováhu v mozku

Kyselina gama-aminomáselná, známá jako GABA, je hlavní inhibiční neurotransmiter v centrální nervové soustavě savců. Tento chemický posel hraje zásadní roli v regulaci excitability neuronů, což znamená, že pomáhá zabránit nadměrnému neuronovému vzrušení, které by mohlo vést k neurologickým poruchám.

Jak GABA funguje?

GABA působí tím, že se váže na specifické receptory na povrchu neuronů, známé jako GABA receptory. Existují dva hlavní typy těchto receptorů:

  1. GABAAA​ receptory: Tyto receptory jsou ionotropní, což znamená, že po jejich aktivaci umožňují průchod chloridových iontů do buňky. Tento proces vede k hyperpolarizaci neuronu, čímž se snižuje pravděpodobnost jeho aktivace.
  2. GABABB​ receptory: Tyto receptory jsou metabotropní a fungují prostřednictvím G-proteinů, což vede k sérii intracelulárních reakcí, které také vedou ke snížení excitability neuronu, i když nepřímo.

Význam GABA v mozku

GABA hraje klíčovou roli v udržování rovnováhy mezi excitací a inhibicí v mozku. Tato rovnováha je nezbytná pro normální mozkovou funkci, včetně kognitivních procesů, paměti, a nálady. Nedostatek GABA nebo dysfunkce jejích receptorů může vést k různým neurologickým a psychiatrickým poruchám, jako jsou:

Reklama
  • Úzkostné poruchy: Nízké hladiny GABA jsou spojovány s úzkostnými stavy, protože nedostatečná inhibice může vést k nadměrné neuronové aktivitě.
  • Epilepsie: Nedostatek GABA nebo dysfunkce jejích receptorů může způsobit nadměrné excitace neuronů, což vede k záchvatům.
  • Insomnie: GABA je také klíčová pro regulaci spánku, a její nedostatek může způsobit problémy se spánkem.

GABA a léky

GABA systém je cílem mnoha léčiv, která se používají k léčbě různých poruch. Mezi nejčastější patří:

  • Benzodiazepiny: Tyto léky zvyšují účinnost GABA na GABAAA​ receptorech, což má uklidňující účinky a používají se k léčbě úzkosti a nespavosti.
  • Barbituráty: Tyto léky také zvyšují účinnost GABA, ale jsou méně používány kvůli vyššímu riziku závislosti a předávkování.
  • Antiepileptika: Některé léky proti epilepsii, jako je vigabatrin, zvyšují hladiny GABA v mozku tím, že inhibují enzymy, které ji rozkládají.

Přírodní zdroje GABA a doplňky

Kromě farmakologických zásahů existují i přírodní způsoby, jak zvýšit hladiny GABA. Patří sem:

  • Potraviny: Některé potraviny bohaté na glutamát, prekurzor GABA, jako jsou zelený čaj, fermentované potraviny (např. kimchi a tempeh), mohou podpořit produkci GABA.
  • Doplňky stravy: Existují i doplňky stravy obsahující GABA, které mohou pomoci zlepšit její hladiny v mozku, i když jejich účinnost je stále předmětem výzkumu.

Závěr

GABA je klíčovým neurotransmiterem, který zajišťuje rovnováhu v neuronální aktivitě a tím i zdravou funkci mozku. Porozumění jejímu fungování a správná regulace hladin GABA může mít významný dopad na léčbu mnoha neurologických a psychiatrických poruch. Důležitost GABA pro naši psychickou a fyzickou pohodu je tedy nesporná.

Reklama

Komentáře

Default User Image
Monika (So, 1. 6. 2024 - 11:06)

GABA je vhodná, pokud berete během dne jakkoliv stimulanty  a večer potřebujete zklidnit.

Reklama