Reklama

Louže a bahno - ideální herna pro děti

Dětem je důležité dopřát během roku kontakt s přírodou. „Pobyt venku je pro děti obecně velmi důležitý pro správný rozvoj jejich smyslů a mohou zažívat i zážitek flow,“ říká psycholožka Eva Stupková.

  1. Prozkoumejte různé materiály

Prozkoumejte s dětmi okolní přírodu a objevujte různé přírodní materiály jako listy, kameny a klacíky. Povzbuzujte děti, aby zkoumaly textury, barvy a tvary, což pomáhá rozvíjet jejich smyslové vnímání a kreativitu. Můžete také vytvořit sbírku přírodních pokladů, která bude sloužit jako zdroj inspirace pro jejich další tvůrčí projekty.

Takové zkoumání zároveň rozvíjí schopnost soustředěné pozornosti, inspiruje k další tvůrčí činnosti, působí na dětskou fantazii a zdokonaluje kreativitu. Může se objevit i zážitek flow, kdy se dítě ponoří do aktivity, je jí zcela pohlceno a nic dalšího se nezdá důležité,“ říká PhDr. Eva Stupková, psycholožka a sociální pedagožka pro Kidtown.cz. 

  1. Jděte se sezónou

Využijte každé roční období k tomu, abyste s dětmi pozorovali změny v přírodě. Jarní květiny, letní hmyz, podzimní listí a zimní zvířata - každé období nabízí jedinečné příležitosti k objevování a učení se. Při těchto průzkumech můžete děti vést k otázkám o pravidelném cyklu v přírodě a vlivu lidských činností na ekosystémy.

Další informace si pak děti mohou dohledávat doma v encyklopediích, herbářích a atlasech, procvičovat je při hrách, ověřovat při pokusech. Poznávají svět ve svém bezprostředním okolí, ale i ve vzdálených zemích a krajinách. Učí se také propojovat teoretickou výuku s praxí, dokáží informace lépe třídit, organizovat, spojovat, vnímají souvislosti,“ vysvětluje Eva Stupková. 

Reklama
  1. Dopřejte dětem tzv. svobodnou hru

Pobyt a aktivity v přírodě podporují u dětí tzv. svobodnou hru. Je to spontánní činnost, kterou si volí dítě samo, je jejím aktivním tvůrcem a režisérem. Může se jednat o obyčejné skákání do kaluží, malování do bahna, pokusy s vodou, sbírání přírodnin, hmyzu a drobných živočichů, jejich zkoumání pod lupami, hry s figurkami a mnoho dalších aktivit. 

Svobodná hra přirozeně rozvíjí mozek, uvolňuje napětí a pomáhá se zbavit stresu, přináší pocity spokojenosti a štěstí, podporuje tvořivost, ale i schopnost plánování, odhad vlastních sil i chuť překonávat překážky. Má obrovský terapeutický potenciál,“ říká Eva Stupktová, psycholožka a sociální pedagožka pro Kidtown.cz.

  1. Pusťte se do pokusů

Proveďte jednoduché pokusy a experimenty, které ukáží dětem, jak příroda funguje. Můžete zkoumat, jak rostliny rostou, jak se změny v počasí ovlivňují život v přírodě nebo jak se skládají ekosystémy. Takové aktivity podporují zájem dětí o vědu a ekologii a pomáhají jim porozumět složitým souvislostem v přírodě.

Zážitky z přírody mohou mít pro naše děti nevyčíslitelnou hodnotu. Kromě toho, že se skvěle zabaví, jim kontakt s přírodou pomáhá rozvíjet smysly, fantazii a kreativitu, a zároveň buduje jejich vztah k životnímu prostředí,“ dodává Eva Stupková. 

 

PhDr. Eva Stupková

psycholožka a speciální pedagožka

Z vystudovaných oborů ji nejvíce oslovuje psychologie, jejímž předmětem je osobnost ve své komplexnosti a zároveň jedinečnosti a individualitě. Baví ji především psychologie dítěte a rodiny. Orientuje se zejména na problematiku dětského prožívání a chování, na otázky spojené s rodičovstvím a výchovou. Těší ji podílet se na vytváření bezpečného a láskyplného prostředí pro děti a na rozvoji rodičovských kompetencí. 

Reklama

Komentáře

Anonym (Čt, 23. 5. 2024 - 14:05)

většina savců se ráda válí v bahně.

Default User Image
Kamila (So, 1. 6. 2024 - 12:06)

V potoce, v loužích, v bahně při stavbě, na sněhu, v bahnivém rybníce - to je dětství moje i mých dětí a musím zaklepat, že všichni jsme zdraví.

Reklama