Reklama

Jižní Morava je zasažena přírodní katastrofou – co dělat?

Modrá linka důvěry připravila základní pravidla pomoci pro zasažené rodiny i pomáhající dobrovolníky.

Obecně: 

 • Zasaženi se můžeme cítit všichni, je to přirozené. Je dobré mluvit o svých pocitech, strachu, smutku, bezmoci – s blízkými, v komunitě, na lince důvěry…
 • Zachovejme klid a potlačme nutkání horečně něco udělat (je to přirozené, ale nepomáhá to).
 • Zvědavost je rovněž přirozená, ale nepomáhá podlehnout jí a chtít být „u toho“. Nejezděte samostatně do zasažených oblastí. Je to nebezpečné a situaci nepomůžete.
 • Má smysl přidat se k organizované skupině – s nabídkou praktické přímé pomoci, sbírkou potřebné pomoci apod.
 • Má velký smysl poslat peníze – sbírkové účty lze najít opět na sociálních sítích, webech – Jihomoravský kraj, Diecézní charita, média... 
 • S nabídkami pomoci je možné volat krizovou linku JMK na čísle 800 129 921. Nemá smysl volat složky Integrovaného záchranného systému – ty je potřeba nechat volné pro krizovou komunikaci.
 • Pomoc bude potřeba i později. 

 

7 + 1 P: Jak pomoci zasaženým, pokud jsme s nimi v přímém kontaktu (blízcí, při dobrovolnické pomoci): 

 1. Pozorně naslouchat, pokud zasažení chtějí mluvit.
 2. Přijmout pocity i chování zasaženého – je to „normální reakce na nenormální situaci“.
 3. Poskytnout prostor pro sdílení příběhu, pocitů, i opakovaně.
 4. Projevit pochopení, účast, empatii – neokázale, přirozeně, “normálně”. 
 5. Ptát se, co dotyčný potřebuje. Pokud neví, nabízet konkrétní pomoc při řešení základních potřeb (zajištění střechy nad hlavou, potraviny, voda, oblečení, léky, zajištění péče o děti,…) a prakticky pomáhat.
 6. Nabízet a slíbit pouze to, co můžete reálně zajistit, splnit.
 7. Propojovat – s blízkými, odborníky - např. zdravotníky, úřady, pojišťovnou, dobrovolnickou pomocí…

+ 1: Nezapomínat pečovat i o sebe.

Reklama

 

7 + 1 P: Přímo pro zasažené: 

 1. Vaše pocity, ať jsou jakékoliv (bezmoc, hněv, vztek, závist…) jsou v pořádku.
 2. I Vaše reakce jsou v pořádku. Není žádný předpis „jak to zvládat“. 
 3. Nebojte se pocity vyjádřit. Pokud chcete, plačte, křičte…
 4. Říkejte si o pomoc, podporu psychickou i věcnou, i opakovaně. 
 5. Pečujte o sebe, jak to jde nejlépe. Hodně pijte. Pokud to jde, snažte se spát. 
 6. Pokud pociťujete zdravotní potíže, vyhledejte lékařskou pomoc. 
 7. Dívejte se do nejbližší budoucnosti, na pár hodin, dní.

+ 1: Říkejte, co potřebujete, mnoho lidí je připraveno Vám pomoci

Modra linka, z.s.

Reklama

Komentáře

Reklama