Reklama

Jak funguje tvůrčí představivost

Tvůrčí představivost je technika využití vaší fantazie k dosažení toho, co si přejete. Je to vaše přirozená schopnost a základní tvůrčí energie vesmíru, které neustále užíváte, ať už jste si toho vědomi nebo ne.

Abychom pochopili, jak funguje tvůrčí představivost, bude užitečné, když se podíváte na několik vzájemně spojených principů:

HMOTNÝ VESMÍR JE ENERGIE

Vědecký svět začíná objevovat to, co spirituální učitelé věděli staletí. Náš hmotný vesmír se neskládá z "hmoty"; jeho základní složkou je síla nebo podstata, které říkáme energie.
Hmotné předměty se nám jeví jako pevné a oddělené jeden od druhého jen na té úrovni, na které je vnímáme svými smysly. Na jemnější úrovni (atomové a jaderné) se zdánlivě pevná hmota jeví jako stále menší částice uvnitř částic, které jsou nakonec čistou energií.
Z fyzikálního hlediska jsme pouhou energií a všechno v nás i kolem nás je energie. Všichni jsme součástí ohromného energetického pole. Předměty, které vnímáme jako pevné a vzájemně oddělené, jsou ve skutečnosti jen různé formy energie, která je společná všem a všemu. Všichni jsme totéž, dokonce v doslovném fyzikálním smyslu.
Tato energie vibruje různou rychlostí, a proto má různé vlastnosti. Myšlení je relativně jemná forma energie a proto se velmi snadno a rychle mění. Hmota je relativně hustá, kompaktní energie a proto se pohybuje a mění pomaleji. Existuje velké množství forem hmoty. Živé tělo je forma relativně jemná, rychle se mění a lze ji snadno ovlivnit mnoha faktory. Kámen je mnohem hustší hmota, pomalu se mění a více vzdoruje vnějším vlivům. Ale i kámen se nakonec mění, například pod vlivem jemné energie vody. Všechny formy hmoty jsou vzájemně spojené a ovlivňují jedna druhou.

ENERGIE JE MAGNETICKÁ

Reklama

Jeden z fyzikálních zákonů říká: energie určitého druhu nebo určité vibrace má tendenci přitahovat energii podobného druhu a podobné vibrace.
Myšlení a cítění mají svou vlastní magnetickou energii, která přitahuje energii podobnou. Tento princip vidíme působit, když například "náhodně" potkáme někoho, o kom jsme právě přemýšleli, nebo když nám do ruky ,,padne" kniha, která obsahuje přesně tu informaci, již právě v tu chvíli potřebujeme.

FORMA NÁSLEDUJE MYŠLENKU

Myšlenka je rychlá, lehká a pohyblivá forma energie. Projevuje se okamžitě na rozdíl od hustších forem, jako je třeba hmota.
Když něco chceme udělat, nejdříve to vytvoříme ve formě myšlenky. Myšlenka nebo idea vždycky předchází realizaci. "Myslím, že uvařím večeři," je myšlenka, která předchází uvaření večeře. "Chci šaty," je idea, která předchází jejich koupi. "Chci nové zaměstnání," předchází jeho nalezení atd.
Malíř má nejdříve ideu nebo inspiraci a teprve pak vytvoří obraz. Stavitel má nejdříve plán a pak teprve postaví dům.
Myšlenka je jako plán; vytváří představu formy, která pak magnetizuje a řídí hmotnou energii, aby tuto formu naplnila a nakonec projevila v hmotné rovině. Týž princip platí, i když se nějakou ideu nesnažíme přímo realizovat. Samotný fakt, že máme na mysli nějakou myšlenku, je energie, která má tendenci takovou formu přitahovat a vytvářet na hmotné úrovni. Jestliže neustále přemýšlíme o nemoci, nakonec onemocníme. Věříte-li, že jste krásní, nakonec se krásnými stanete.

ZÁKON VYZAŘOVÁNÍ A PŘITAHOVÁNÍ

Tento princip říká, že cokoli dáte do vesmíru, to se vám odrazí zpět. " Jak zasejete, tak sklidíte."
Z praktického hlediska to znamená, že vždycky přitahujeme to, o čem nejvíc přemýšlíme, v co nejpevněji věříme, co nejvíce očekáváme a co si nejživěji představujeme.
Jsme-li negativní, nejistí a úzkostliví, máme tendenci přitahovat právě takové situace a lidi, kterým se snažíme vyhnout. Máme-li v zásadě pozitivní postoj a očekáváme potěšení, uspokojení a štěstí, budeme přitahovat a vytvářet situace, události a lidi, kteří splňují očekávání. Takže čím více pozitivní energie vložíme do svých představ o tom, co chceme, tím víc se to začne projevovat v našem životě.

UŽIVÁNÍ TVŮRČÍ PŘEDSTAVIVOSTI
Proces změny se neodehrává na povrchních rovinách skrze pouhé "pozitivní myšlení". Změna vyžaduje zkoumání, objevování a zásadní přehodnocení nejzákladnějších postojů k životu. Proto se užívání tvůrčí představivosti může stát procesem hlubokého, významného růstu. Během tohoto procesu často odhalíme obavy a negativní představy, které nás omezují a brání nám v dosažení uspokojení a seberealizace. Jakmile si tyto negativní postoje jasně uvědomíme, můžeme je skrze tvůrčí představivost odstranit a prožívat přirozené štěstí, uspokojení a lásku...
Zpočátku můžete cvičit tvůrčí představivost v určité době a pro určité cíle. Jak si postupně zvykáte užívat tvůrčí představivosti a začínáte důvěřovat jejím výsledkům, zjistíte, že se stává integrální součástí vašeho myšlenkového pochodu. Stává se nepřetržitou pozorností, stavem vědomí, v němž si uvědomujete, že jste tvůrcem svého života.
To je vrcholný bod tvůrčí představivosti - učinit z každého okamžiku života okamžik úžasné tvorby; při níž si přirozeně volíme to nejlepší, nejkrásnější a nejuspokojivější, co si umíme představit.

zdroj: Tvůrčí představivost - Shakti Gawain

Reklama

Komentáře

Hloupý Honza (Ne, 18. 3. 2007 - 21:03)
Jsem první jupí :)) tvořivost to je věc..když se přinutim a začnu plodit leckterý představy a myšlenky, zažívám orgasmus.Duševní samozřejmě:))
František (St, 9. 12. 2009 - 21:12)
Hodně příspěvků je v rubrice ,,Síla podvědomí".
Prostě já (St, 16. 12. 2009 - 23:12)
Duševní orgasmus, to je určitě nářez!
Michael X.Beck (Út, 28. 9. 2010 - 23:09)
Duševně se udělat... jaké to je?
another one (St, 25. 6. 2014 - 23:06)
Podobne hladiny neurotransmitteru jako kdyz se udelas dosazene pouhou vuli uzitou k predstavivosti.
Reklama