Reklama

Pomoc pro rodiče a přátele drogově závislých

Kontaktní centrum občanského sdružení SANANIM, které se zabývá prevencí a léčbou drogové závislosti, nabízí pomoc rodičům, jejichž děti berou drogy. Do takzvané rodičovské skupiny mohou docházet příbuzní i partneři drogově závislých. Účastníci setkání se nejčastěji zajímají o to, jak komunikovat s lidmi ovlivněnými drogami. Chtějí vědět, o čem s nimi mohou či naopak nemají hovořit, jak se bránit jejich lžím a jak reagovat na situaci, s níž si nevědí rady.

Vedoucí centra Petr Nosek ČTK řekl, že rodiče se snaží získat také obecné informace o drogách a navzájem si sdělují vlastní zkušenosti ze soužití s problematickými dětmi.

Setkání se koná jedenkrát týdně, vždy ve čtvrtek od 19:00 v Osadní ulici v Praze 7. Není třeba se předem objednávat. Přesto je lepší nejprve absolvovat jednorázové individuální poradenské sezení. Lze se na něj objednat na pražském telefonním čísle 8387 2186, které je zároveň krizovou linkou občanského sdružení SANANIM. Služba je stejně jako ostatní služby kontaktního centra bezplatná a lze se jí účastnit i anonymně.

Ve druhém čtvrtletí loňského roku bylo v Česku v léčebných centrech evidováno téměř 1200 nových problémových uživatelů drog, z toho přes 400 žen. Polovina užívala pervitin a ostatní povzbuzující látky, 29 procent heroin a další opiáty.

Nejpostiženější věkovou skupinou zůstávají lidé ve věku od 15 do 19 let, ale pozvolna se zvyšuje zastoupení starších věkových skupin. Celkový průměrný věk všech uživatelů drog dosáhl 21,3 roku. Dvě třetiny závislých začaly užívat některou ze základních drog do 19 let, 13 procent ji poznalo do 15 let.

Reklama

Zdroj: ČTK - Jitka Klejnová

Reklama

Komentáře

pablb (Pá, 15. 12. 2006 - 12:12)
pokud blízcí poživatelů drog přímo nevyužívají jejich závislosti ve vlastní prospěch, pak jsou schopni udělat cokoliv proto, aby z nich spadla zodpovědnost za to, co není společensky přijatelné.
padre (St, 25. 3. 2009 - 08:03)
Je to křehká věc a žádné urážky nejsou na místě. www.lide.cz/rendl77
Reklama