Reklama

Depresivní člověk a láska

Láska, touha milovat a být milován je pro depresivního člověka tím nejdůležitějším v životě. Zde může rozvíjet své nejlepší stránky, zde však současně spočívá jeho největší ohrožení. U depresivního člověka může docházet ke krizím především v partnerských vztazích.

Napětí, konfrontace a konflikty v těchto vztazích jsou pro něj trýznivé, ba nesnesitelné, a zatěžují ho většinou víc, než je nutné, protože aktivují jeho strach ze ztráty. Je pro něj nepochopitelné, že právě jeho snahy o partnera vedou často ke krizím, protože partner se pokouší vymanit z příliš těsného sevření. Depresivní člověk pak reaguje panikou, hlubokými depresemi a ve svém strachu sahá někdy k vydírání, které vede až k vyhrožování sebevraždou a pokusům o ni.

Umí si stěží představit, že partner nemá stejnou potřebu blízkostí jako on, který jí nikdy nemůže mít dost. Partnerovu potřebu odstupu proto prožívá už jako nedostatek náklonnosti nebo jako známku, že už ho partner nemiluje.

Schopnost empatického ztotožnění, tedy schopnost láskyplného pochopení druhého člověka v jeho podstatě a schopnost spoluprožívání v transcendujícím účastenství, je pro depresivní lidi zvlášť charakteristická a je jednou z jejich nejkrásnějších vlastností. Prožívaná nefalšovaně je hlavním prvkem každé lásky, dokonce hlavním prvkem lidskosti vůbec.

Zdravý člověk s depresivními tendencemi má velkou schopnost milovat, pohotovost k oddanosti a k oběti, schopnost snášet spolu s partnerem i těžké chvíle; umí poskytovat bezpečí, hluboký cit a bezvýhradnou náklonnost.

Reklama

U hlouběji narušeného depresivního člověka převažuje v milostném vztahu strach ze ztráty; vyskytují se tak u něj komplikovanější, ve vlastním slova smyslu depresivní partnerské vztahy.

Dvě nejčastější formy vypadají asi takto. Člověk se pokouší žít jakoby už jen skrze partnera, v naprostém ztotožnění s ním. To opravdu umožňuje dosažení největší blízkostí. Člověk jako by se stal tím druhým, přestal být samostatnou bytostí oddělenou od druhého, přestal mít vlastní život. Myslí a cítí stejně jako partner, vždy uhodne jeho přání, "čte mu ho z očí"; ví, co odmítá a co mu vadí, a odstraňuje mu to z cesty; přejímá jeho úsudky a sdílí jeho názory-zkrátka žije, jako by už jiné myšlení, jiný názor, jiný vkus, vůbec to, že se jeden od druhého liší a je sám sebou, bylo něčím nebezpečným a přivolávalo to strach ze ztráty.

"Kam půjdeš, i já půjdu"- to je zde takřka absolutizováno. Pro partnera je sice takový vztah v mnohém ohledu velmi pohodlný; kdo však od partnerství očekává víc než pouze najít v druhém svou vlastní ozvěnu nebo služebného ducha, ten bude zklamán.

Podobné je to, když se někdo ze strachu, že by partnera ztratil, vzdá sám sebe tak dalece, že se prakticky znovu stane dítětem. Deleguje pak na partnera všechno, co by vlastně mohl a měl udělat sám, je tak na něm stále závislejší a bez něj bezmocnější, protože vychází z představy, že druhý by si mohl myslet, že ho jeho partner už nepotřebuje, kdyby byl samostatnější, a dokonce věří, že si druhého tím, že bude potřebovat jeho pomoc, nejjistěji udrží. Je zřejmé, že se v takovém partnerském vztahu nevědomě opakuje vztah dítěte k otci nebo k matce -manželství, která tak vypadají, nejsou vůbec ojedinělá.

Podobně je tomu u lidí, kteří se, když ovdoví, pokud možno ihned znovu ožení či vdají, ačkoli zesnulého partnera svým způsobem milovali. Mají příliš málo vlastního života a umějí se přizpůsobit každému novému partnerovi - hlavně když nezůstanou sami.

To, o co se těmito cestami usiluje, se podobá symbióze, zrušení hranice, která odděluje já a ty. Člověk se snaží o splynutí, v němž se už já a ty od sebe neliší a kde, jak jednou řekl jeden depresivní pacient, "už člověk není, kde přestává on sám a kde začíná ten drahý". Člověk by se v druhém nejraději zcela rozplynul nebo by ho "samou láskou snědl ", tak by byl v druhém úplně obsažen, nebo by ho nesl v sobě, aby ho neztratil. V obou případech spočívá problém v tom, že člověk se vyhýbá své individuaci, nebo ji nedopřává druhému.

Často se také setkáváme s formou partnerského vztahu, která by se dala vyjádřit slovy "když tě miluji, co je ti po tom". Je to velkolepý pokus, jak se vyvarovat strachu ze ztráty. Partner se může chovat, jak chce - člověk nakonec miluje svůj cit k němu víc než samotného partnera, a je tak závislý už jen na sobě samém a na své pohotovosti k lásce; tak může dosáhnout věčnosti a pocitu, že není ztracen.

Problematičtější je jiná forma depresivního partnerského vztahu, vyděračská láska. Ráda se maskuje přehnanou starostlivostí, za níž se skrývá touha ovládat, která zde rovněž pramení ze strachu ze ztráty partnera. Nedosáhne-li tím člověk toho, co chtěl, sahá k silnějším prostředkům, k vyhrožování sebevraždou a hlavně k probouzení pocitů viny u partnera; když nestačí ani to, upadá do hlubokých depresí a zoufalství. Formulace jako "když už mě nemiluješ, nechci už žít" uvalují na partnera zodpovědnost, jako by na jeho chování závisel život druhého.

Je-li partner příliš měkký a má sklony k pocitům viny, situaci neprohlédne a může docházet k tragédiím, jež jsou bezvýchodné, je-li už oboustranné zapletení příliš hluboké. Pak vznikají vztahy, v nichž partner setrvává už jen ze strachu, soucitu a pocitů viny a kde pod povrchem doutná nenávist a přání, aby druhý zemřel. Také nemoci může být zneužito jako prostředku vydírání a může to vést k podobným tragédiím.

Opět můžeme vidět, že i úzkosti a konflikty depresivních lidí v sobě mají něco obecně platného. Čím hlouběji milujeme, tím více můžeme ztratit, a při ohroženosti lidského života všichni hledáme kousek bezpečí s nadějí, že nejvíce je ho možné najít v lásce.

Viděli jsme však také, že uhýbání před individuací nepřináší jistotu, že strach ze ztráty zmizí. Naopak, protože uhýbáme před něčím, co je nám uloženo, navozujeme právě to, čemu jsme se chtěli vyhnout.

K partnerskému životu patří tvůrčí odstup, který oběma partnerům umožňuje, aby byli sami sebou, aby se rozvíjeli sebe samé. Skutečné partnerství je možné jen mezi dvěma svébytnými jedinci, nikoli ve vztahu závislosti jednoho na druhém, v němž jeden z partnerů poslouží jako objekt.

Kdo si netroufá být svébytným partnerem, tomu hrozí právě z tohoto důvodu nebezpečí, že druhého ztratí; závislostí a příliš malou sebeúctou se totiž dostává do nebezpečí, že ztratí úctu druhého, a provokuje k tomu, aby nebyl brán vážně. Kdo se naopak pokouší udělat z partnera nedospělé dítě, musí počítat s tím, že se partner bude chtít jednou osvobodit a že bude chtít, aby byl brán vážně, nebo že bude překročena jeho hranice tolerance a láska se promění v nenávist. Nebo žijí partneři neurózu ve dvou, je to však stagnující vztah bez dalšího vývoje, většinou téměř přesné opakování vztahu z dětství.

Sexualita je pro depresivní lidi méně důležitá než láska, náklonnost a něha. Dostávají-li toto, umějí obšťastňovat i v tělesné oblasti, jsou i zde empatičtí a mají názor, že láska nezná hranic ani v tom, co je, nebo co není dovoleno. V případech velké závislosti se zde setkáváme se všemi možnými formami masochismu až k naprosté poslušnosti, za níž je nezřídka představa, že je to jediná možnost, jak si partnera udržet - tím, že se člověk úplně poddá jeho vůli.

Kolik svobody nebo vazby jednotlivec potřebuje, snese či nesnese, nelze vyřešit obecně platnou úpravou; každý zde musí najít řešení pro sebe přiměřené. Jednotliví lidé, jejich dispozice, jejich životní příběh i jejich sociální situace se příliš různí, než abychom mohli stanovit požadavky na partnerský vztah platné pro všechny a abychom mohli odsoudit jako špatné lidi, kteří by se odchylovali. Musíme mít prostě tolik lidského pochopení jeden pro druhého, že budeme respektovat i ty formy lásky, které jsou nám vzdálené; jinak příliš snadno odsoudíme právě ty, kteří už ve svém dětství lásku postrádali, a proto mohli těžko dospět ke zralé lásce - a teď by za to ještě měli být trestáni.

Zdroj: Fritz Riemann - Základní formy strachu, nakladatelství Portál
Knihu můžete zakoupit na zde

Reklama

Komentáře

David (Po, 9. 6. 2003 - 22:06)
Měl jsem slečnu, u níž se projevila maniodepresivní psychóza. Kdo snad máte podobnou zkušenost a chtěli byste se o ni se mnou podělit, budu moc rád, napíšete-li. Já totiž moc nevím, jak se k takovému člověku chovat...
Jana (Čt, 10. 7. 2003 - 18:07)
Ahoj,
já sama jsem maniodepresivní a mám dobře fungující vztah. Jsme s manželem rovnocenní partneři a jsem ráda, že mě bere jako zdravou ženskou. Já mám své přátele a manžel taky. Někdy trávíme čas společně, ale nejsme na sobě závislí. Myslím, že každý by měl mít něco svého, sport nebo nějaké kroužky. Já jsem si pořídila psa. Jsem v invalidním důchodu a přesto manžela nevydírám a nechávám ho sportovat. Já sama si zajdu na aerobic nebo do posilovny, nebo jdu s holkama na kafe.
Myslím, že všechno chce svůj čas a spoustu vzájemných kompromisů a hlavně chovat se jako normálně a mít v sobě hodně lásky.
Ahoj Jana
tangerine3 (Čt, 22. 1. 2004 - 22:01)
Mojí kamarádky manžel je spíše závislý na ní, ona je maniodepresivní a nechce ji nechat někam chodit samotnou, bojí se, co vyvede. Mohou mít dítě, nebo radši ne? Určitě tuto nemoc může dítě zdědit?
Daniela (Čt, 11. 11. 2004 - 18:11)
Ahoj, tento článek mě velice zaujel, pokud někdo má zkušenosti se vztahem s mužem s tímto onemocnění, ráda bych věděla více, ozvěte se mi prosím na email
pesko (Pá, 7. 1. 2005 - 19:01)
Když jsem tento článek přečetla, přejel mi mráz po zádech! Proboha!!! Přesně tak se ke svému partnerovi chovám já!!! Jak si mám pomoci? Nebo mi někdo (něco) pomůže?
dyonysos (Čt, 9. 3. 2006 - 14:03)
Pravděpodobnost, že se nemoc vyskytne u potomka je asi 20 procent.
Alexandra (Čt, 21. 6. 2007 - 11:06)
Ahoj,
po precteni tohoto clanku jsem si uvedomila, ze se chovam velice obdobne, ne-li primo stejne. Jsem na svem partnerovi tak upnuta, ze pomalu ztracim samu sebe az je ze mne jen jeho stin. Mela jsem 9lety vztah, ktery skoncil rozpadem manzelstvi a tenkrat jsem nereagovala na poznamku manzela, ze se v nasem vztahu dusil. Nyni mi pritel po 4 lete znamosti tvrdi totez. Prosim, poradte mi, zda je mozne pri trose vule sve chovani zmenit. Dekuji. A.
maruška (Čt, 21. 6. 2007 - 12:06)
Ta možnost tu podle mého je,ale člověk se musí umět odtrhnout najít si své koníčky a věnovat se jim a najít si své známé zajít si s přáteli na kafčo do kina divadla naučit si žít svuj život.
Pavel (Čt, 21. 6. 2007 - 13:06)
Již dlohou dobu trpím depresemi a věřím, že díky tomu jsem sám. Hrozně moc mi chybí žena, pro kterou bych mohl žít. Bojím se ale, že bych jí nedokázal nabídnout vše co by chtěla.
marta (Pá, 22. 6. 2007 - 08:06)
Ja take dlouho mam deprese a takove ty stavy,ale nikdy jsem nemela nouzi o muze,naopak nikdy jsem nebyla sama,pozad jsem mela nejakeho kluka,A ted jsem 5,5 roku stastne vdana.Budme sami sebou a ten/ta prava se najde :-)
Blanka (So, 10. 5. 2008 - 12:05)
Mám rok přítele,je mi 27 let a ničím náš vztah svými depresivními epizodami. On je dost uzavřený a na můj nátlak,když ho chci ještě víc poznat pochopitelně reaguje ještě větším uzavřením.. Někdy jsme z toho dost nešťastní. Já v depresi a on proto,že si myslí, že s ním nebudu nidky šťastná. V předchozím vztahu, který trval 5 let jsem nikdy takové problémy neměla, ale uvědomila jsem si, že je to proto, že jsem bývalého partnera nikdy tolik nemilovala. Ač to může znít hnusně, chodila jsem s ním asi proto, že mě hrozně rozmazloval, měl hodně peněz, miloval mě, dával mi to náležitě najevo.. bylo to příjemné. Ale nikdy mě nenapadlo, že ho opustím já kvůli tomu, že jsem se šíleně zamilovala do muže, kterého teď láskou dusím...
Marta (So, 10. 5. 2008 - 13:05)
Když jsem dusila chlapa laskou, ale chce se semnou vidat dal, jen rikal, ze ted budeme kaamaradi, je to definitivni? Udusila jsem jeho lasku ke me navzdy? Muze nekdy jeste pochopit, ze muzu byt i jina a nedusit ho ??? Dik za nazory ....
Návštěvník (Čt, 19. 6. 2008 - 18:06)
Koukam ze tady moc prispevku neni. kdyz tady tak ctu clanky o depresi, uvedomila jsem si ze je to asi i muj pritel. je to cim dal horsi. mam porad vetsi strach z toho ze ztratim svyho pritele. porad se rozchazime a schazime. ale nikdy me to nezralo tolik jako ted. ted spolu momentalne jakoby chodime ale ja mam pocit ze ho svym chovanim ztracim. asi ho opravdu dusim. dolejzam, bombarduju smskama, porad volam... jsem nemozna!!! uvedomuju si to pokazdy ale nedokazu to ovladnout. co s tim mam delat? o chlapi nouzi nemam, ale vsichni me chteji jen do postele a nebo o me stoji nekdo koho nechci ja. miluju jen toho svyho a uz bez nej nedokazu zit. chtel abych se k nemu nastehovala ale ja to odmitla. a ted bych asi chtela. myslite ze by to nas vztah zpravilo? prosim napiste mi nekdo svuj nazor... diky:)
Návštěvník (Čt, 19. 6. 2008 - 18:06)
chtela jsem napsat muj PRIPAD, ne pritel...
Apajda (Ne, 20. 6. 2010 - 11:06)
Jo, jako bych se v tom viděla... ale zase je něco špatně... přestože měl bývalý milion a jednu chybu, zase přemýšlím, jka se mám změnit já...
Set (Pá, 25. 6. 2010 - 08:06)
Koukam ze tady moc prispevku...Já se v tomhle šíleném světě moc nevyznám :-), ale myslím, že pokud mu nedáš víc prostoru, tak se to určitě zlepší. Musíš se naučit ovládat tu touhu být neustále sním. Vím že je to nesnesitelně těžký, ale nezbitný. My chlapy potřebujeme prostor (ale to vy holky taky, že? :-) ). Když ho nemáme jsme nešťastní.
Přečti si tu pár članků a diskuzí. Mě osobně tenhle web dost pomohl, abych se v sobě a v protějšcích víc vyznal :-).
Set (Pá, 25. 6. 2010 - 08:06)
Je to spíš nezbYtný než nezbItný... :-D
Set (Pá, 25. 6. 2010 - 09:06)
Asi jsem už trochu přepracovaný :-)
...pokud mu DÁŠ víc prostoru...
Už se raději nebudu moc vyjadřovat :-)
Michaela (So, 28. 1. 2012 - 17:01)
Dobrý den ,chtěla bych se vás zeptat trpím depresemi od první třídy kdy jsem se poprvé pokusila o sebevraždu,zhruba v mích 14-ti letec mě to přešlo,řekla jsem si ,že tu musím zůstat alespoň kvůly rodičům,deprese jsem měla stále.Nyní je mi 18 let ,ale už zhruba půl roku(od doby co jsem přestala brát prášky)mě trápí skutečnost, že je láska nebo i jakýkoliv jiný vztah zbytečností nemám chuť na sex a no prostě na nic.Emotivně jsem absolutně zploštělá, sedím doma a civím z okna nebo do zdi. Prášky už brát nechci.Prosím o radu Děkuji
Marianna (Po, 14. 1. 2013 - 13:01)
Dobrý den ,chtěla bych se...Miska v tvojom pripade,pisem ti to po roku,neviem ako si na tom teraz,by si mala navstivit psychologa,alebo psychiatra a porozpravat sa s nimi o tom,co prezivas,povedat naozaj ako sa citis.... spominas,ze neberies uz lieky,myslim si,ze v liecbe depresii,co mam znamych sa liecia doteraz,je to dlhodoba zalezitost,ale velmi ucinna a potrebna. Inak sa stav depresie u cloveka zhorsuje,takze by som ta chcela povzbudit k tomu,aby si si to riesila vcas. Urcite to zvladnes,prajem ti vela sil a radosti B-)
Happy (Ne, 21. 4. 2013 - 19:04)
No, podívala jsem se na tento článek asi po třech letech znova, protože mám zrovna kamaráda, který je depresista a.. no.. Je jako stíhačka. Zatím mi to nevadí, ale vím, že mi to za čas vadit začne. Zítra s ním o tom promluvím a uvidím, jak moc to pochopí..
Doporučuji kni… (Ne, 28. 12. 2014 - 19:12)

Přiznání bývalého ředitele velké farmaceutické společnosti

John Virapen - Nežádoucí účinek: SMRT "Podplatil jsem jednoho švédského profesora, abych urychlil registraci léku Prozac ve Švédsku," říká John Virapen. Tato kniha vypráví pravdivý příběh o korupci, podplácení a podvodech. Napsal ji bývalý ředitel farmaceutického koncernu Eli Lilly & Company Dr. John Virapen, který zná interní praktiky a postupy používané ve farmaceutických gigantech. Za 35 let svého mezinárodního působení odpovídal za marketing několika léčiv. Všechna měla nežádoucí účinky. John Virapen šel s pravdou ven a předkládá vám knihu plnou malých tajemství, o kterých jste se vlastně nikdy neměli dozvědět.
http://gnosis9.net/obchod/?john-virapen,257
Pavel (Po, 26. 1. 2015 - 00:01)
Láska děvkařská nebo láska milostná.Pro depresivního člověka snad ta první,protože ta druhou tak nějak už zažívá právě ve své depresi.
Deprese je nedostatek lásky k sobě,nebo to kdyby depresivní člověk věděl.Přílišná láska,nebo osobní neschopnost překonat osobní bloky.Hodně sexu takový člověk zřejmě mít nebude,pokud nemá zvlášť dobré předpoklady.Samozřejmě ,že za depresí bude většinou nedostatek naplněného šťastného sexu.Ovšem ten nedostatek má někde příčiny a jen řešit následky stejně moc neřeší.Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě
se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl.“
Pavel (Po, 26. 1. 2015 - 00:01)
Láska děvkařská nebo...Co to píšu za blbosti,saozřejmě že s děvkařku bych nešel ani za nic.Nějakou jak se dnes říká s "praškou na ču.rá-ky"
pavel (Po, 26. 1. 2015 - 06:01)
Pavle,urcite zajimave.Doplnil bych,primarne je deprese strach ze ztraty.
pavel (Po, 26. 1. 2015 - 06:01)
Pavle,jeste bych volil citlivejsi slovnik.Pravda recena bez lasky udela mnohem vetsi skody.
pavel (Po, 26. 1. 2015 - 06:01)
Pavle a jeste je treba te doplnit,ze krome filosofickeho pohledu na lasku, existuje i pohled medicinky,psychologicky.Tech urcujicich faktoru muze byt mnohem vic.
pavel (Po, 26. 1. 2015 - 06:01)
Jak rika jedna profesionalka ,je to multifaktorialni zalezitost.Lepsi se to pamatuje.
Anna (Út, 30. 10. 2018 - 10:10)
Jmenuji se Andrea Anna, Můj přítel a já jsem byla šťastná, pokud jsem to dokázala, a nikdy jsem si nemyslela, že se rozbijeme. Když jeho bratranec zemřel při tragické autonehodě, vrátil se na filipínský týden, aby byl se svou rodinou. Nemohla jsem jít, protože jsem byla uprostřed rozjíždějících klientů z města za prací. Zdálo se, že není rozrušený, že jsem nemohl jít, takže jsem ho nechal být. Další věc, kterou vím, se znovu spojil se starým přítelem ze střední školy, že před mnoha lety měl zármutek a začali mít záležitost! Neměl jsem ponětí, co se děje, až měsíc poté, co se vrátil z Filipíny. Pokračovala, když viděla, jak ji, tak i já, dokud jsem ji nepochopil, že ji zkouší jednu noc. Potkal jsem ho a řekl mi pravdu o tom, co se stalo. Rozpadli jsme se a šli jsme odděleně. Ani jeden z nás nepálil za náš vztah. Byl jsem naštvaný a rozhodl se, že se o něj nebudem rozrušovat a jenom držet krok. A pak asi po měsíci, kdy jsem s ním nemluvil, jsem se stal smutným. Chtěl jsem, aby mi řekl, že chce být se mnou, a ne s ní. Kontaktoval jsem Dr.egbo za kouzlo lásky a naprosto mi pomohl! dokázal ho přimět, aby mě nechtěl, kam se chtěl vrátit znovu. Měl spoustu politování a cítil se špatně, že ne bojoval, aby mě držel a podváděl obecně. Ocení naše vztahy mnohem víc a teď jsme spolu! Můžete také získat svého milence zpět s pomocí Dr.egbo kontaktujte jej prostřednictvím jeho e-mailu: [email protected]
! (Út, 30. 10. 2018 - 11:10)
Dosti chatrný strojový překlad reklamy.
k odlehceni (Út, 30. 10. 2018 - 13:10)
Jakze to bylo v mytologii.. Tušil Prometheus konec Bohu..
Telo (Út, 30. 10. 2018 - 13:10)
Nelze...Játra ...boj..
V případe (Út, 30. 10. 2018 - 13:10)
Odposlechu záleží na tom.komu všemu jsou nahrávky poskytovány .Muže to byt skutečné nechutne! . ..
Ano!!!!!!@@ (Út, 30. 10. 2018 - 14:10)
Teprve tady mé odhalili a dostali.Az tady si plne uvědomují kam patřím.Bohužel kam patří má mysl a můj se neshodují. Čim dal tim vic si to uvědomují.
Ano (Út, 30. 10. 2018 - 14:10)
DALHGREN. .....je to mozne...hodně smutne...stydím se...Za co ...
Mozna (Út, 30. 10. 2018 - 17:10)
Že ten bývalý policista, co mne kdysi poslal fotky 3 mrtvých divek.,mohl.., mit na mysli ,pokud se jim nepodridis stupňují psychologický a chemický tlak az se dopustis násilí na druhých a nebo spáchas sebevraždu. Je to možné. ..
Ano (Út, 30. 10. 2018 - 17:10)
Proto také bych nikdy nechtěl mít nic společného s policíi ani armádou.
Ale (Út, 30. 10. 2018 - 17:10)
Je také mozny,že po takové dlouhodobé masáží dojde rozvoji nemoci,nádorů, rakoviny ,epilepsie,atp.Zalezi také na tom co pak. diagnostikuji lékaři.
Ano (Út, 30. 10. 2018 - 17:10)
Cítím nepřekonatelny odpor vůci.........
k zamysleni (Út, 30. 10. 2018 - 19:10)
Zkus si představit průběh události, který muže nastat po podání agresivní látky. Po vstupu do krve začneš byt agresivní, dopustis se jednání ,zasáhne policie ,následuje vazba ..,ta muže trvat dost dlouho na to abys přemýšlel a přemýšlel a přemýšlel, začnou problémy se spánkem,můžeš začít přemýšlet nad sebevraždou, podrezat si žily ,oběsit se atp.Muže to tak byt...?
Ano (Út, 30. 10. 2018 - 19:10)
Necítím se bezpečně a spis jako cizinec.....
koukni (Út, 30. 10. 2018 - 19:10)
Strc si odškodnění do prdele a dej mne raději pokoj.Nekomplikuj život ,jdi už do prdele.
Ano (Út, 30. 10. 2018 - 19:10)
Samozřejme pokud to budeš dělat často tak je logické vyústění v nějaký typ nádorů nebo epilepsie či rakoviny.....Muže to tak byt ?
Jinak (Út, 30. 10. 2018 - 19:10)
Mé už jste přesvědčili kam.patrim a kam neee
Otazka (Út, 30. 10. 2018 - 20:10)
Vis o jakou látku se jedna ano/neVis o tom ,že se jedna o látku vyvolávající silnou agresivitu ano/neVis ,ze se můžeš stát tim/tou vuci komu se pak obrátí hněv vyvolaný po poziti takové látky ano/ne?Konečné už chápu proc mne před lety bývalý policista poslal 3 mrtvé dívky ve strání. Už chápu. ...to to trvalo,ale já mám fakt dlouhé vedení. ...
Ano (Út, 30. 10. 2018 - 20:10)
I ja gaunery nemam rad!Nee nečetl jsem Vasi knížku, jenom.neco málo jsem.zaslechl..
Afonzo (Út, 30. 10. 2018 - 21:10)
JAK VYZRÁT NA SAD SKLESLOST A DEPRESIMrzne, příliš brzy se stmívá a k tomu máte teď v novém roce hromadu práce. Tady je návod, Curabitur consequat nisi eu est pellentesque in est consequat nisi jak si letošní zimu alespoň trochu zpříjemnit Zdraví a pohoda Nejspíše znáte pojem sezónní afektivní porucha (SAD): příznaky SAD jsou silná podrážděnost, nedostatek energie a neustálá chuť na sladké. SAD pravděpodobně nemáte, ale to neznamená, že zimní deprese je jen výplodem vaší fantazie. Zhruba polovina lidí z mírného pásma každý rok zaznamená zhoršenou náladu, jakmile se ochladí.Jak na to?Internetová společnost, v níž pracuji, se před půldruhým rokem přestěhovala do nových prostor. Spolu s dalšími dvanácti lidmi jsem skončila v místnosti bez oken, kde od té doby melancholicky živoříme ve světle zářivek. Teď, když se venku začíná smrákat dávno před odchodem z práce, je to ještě horší. Když člověk nemá možnost vnímat pohyb slunce po obloze, začnou se dít divné věci: čas se táhne jako žvýkačka, energie prudce klesá a pravidelně se zapomínáte najíst. „Simulace rozednívání“ vstávejte se sluncem.3. VYUŽÍVEJTE POLEDNÍ PAUZU STRATEGICKY „Věnujeme práci celý den, ale přitom bychom měli přestávek využívat k regeneraci,“ říká doktorka Grace Calihanová, odbornice na přírodní medicínu z Colorado Springs. Už po pouhých deseti minutách fyzické aktivity - což může být třeba protahovací cvičení nebo procházka kolem bloku - se začne uvolňovat v mozku dopamin, látka, jež navozuje pocit spokojenosti. Pokud jste při takové činnosti venku, dostanete navíc dávku přirozeného světla, i když těch pár minut sluníčka nebude mít z neurologického hlediska takový efekt jako cvičení. Dobře si také vybírejte, co jíte. Nandejte si na talíř 90 - 140 g bílkovin. Skvělá je krůta či losos. Z tryptofanu v jejich mase si naše tělo vyrábí serotonin, přenašeč nervových vzruchů, jenž nám pomáhá udržovat dobrou náladu. Uberte na sacharidech, protože po těch budete unavení. A pokud se nedostanete ven, popovídejte si a třeba i trochu zaflirtujte s kolegou či kolegyní. „Vyhledáte-li společnost, i když zrovna nemáte příliš družnou náladu, přerušíte tím začarovaný kruh samoty a izolace, která depresivní pocity jen zhoršuje,“ vysvětluje doktor David Avery, který se ve své klinické praxi zabývá výkyvy nálad. Catherine Ryan Gregory 4. NAHLÉDNĚTE DO DĚJIN DEPRESE 1911 Německý psychiatr Willy Hugo Hellpach si poprvé povšimne, jak se u jeho pacientů optimistické a depresivní stavy střídají v závislosti na ročních obdobích. 1980 Psychiatr Alfred Lewy pracující v americkém Národním ústavu duševního zdraví (NIMH)) dokazuje, že světlo ovlivňuje hladinu hormonů v lidském těle. Před tímto objevem se mělo za to, že lidé se během svého vývoje vymanili z vlivu, který má světlo na jiné živočišné druhy. 5. NA ČTYŘI DNY SI UDĚLEJTE LÉTO-dovolená v tepleKdyž se vám nedaří uniknout každodenní úzkosti „U lehčích případů mohou pomoci ranní procházky nebo světelná terapie,Nejprve navštivte svého praktického lékaře Letargie, beznaděj a apatie, jimiž někteří lidé v zimě trpí, mohou být také příznakem bipolární poruchy či onemocnění štítné žlázy. Teprve když lékař vyloučí tyto diagnózy, předepíše vám léčbu, pošle vás na vyšetření nebo vám doporučí návštěvu psychoterapeuta. Možná si jen poležíte a popovídáte na pohovce „Když je někdo přesvědčen, že se bude celou zimu cítit mizerně, ještě tím zvyšuje biologickou zátěž, kterou na jeho organismus uvaluje SAD,“ říká zástupce ředitele amerického Národního ústavu duševního zdraví doktor Matt Rudorfer. Psychoterapeut, obvykle odborník na kognitivně behaviorální terapii, „vás naučí s tímto automatickým negativním myšlením bojovat“. Podle jedné studie Vermontské univerzity je u pacientů, kteří jednou týdně navštěvují psychoanalytika, pětkrát menší pravděpodobnost, že se následující zimu dostaví recidiva. Krajní možnost: antidepresivum Jelikož je SAD variantou závažné depresivní poruchy, může ji zvrátit několikaměsíční braní antidepresiv. Předpisy a dávkování jsou individuální a lékař vám je může upravit podle toho, jak se zkracují a opět - milosrdně -prodlužují dny C. R. G. 9. RELAXUJTE (S APLIKACÍ)Meditace naučí Vás zklidnit myšlenky, uvolnit ramena a soustředit se na dýchání a poté vám naordinuje přestávky, kdy si máte během dvaceti minut plně uvědomovat své tělo a duši. Jste v časové tísni? Pak je tu možnost „Dvě minuty nicnedělání“, která za zvuků mořského příboje navodí pocit klidu. Program lze používat i na počítači, kde vám ochotně zablokuje myš i klávesnici. Úleva od bolesti Acupresura: Heal Yourself Úzkost WorryBox iPhone a Android; zdarma Tato aplikace vám pomůže vyřešit starosti pomocí „kognitivního deníku“. V zásadě funguje tak, že si zapisujete myšlenky a aplikace vás otázkami navádí k posouzení toho, jak se dokážete se svými problémy vypořádat. Trpíte-li nespavostí nebo čeká-li vás nějaký konflikt, audio kouč a „pozitivní výroky“ vám pomůžou situaci zvládnout. Únik Mindbody Connect iPhone a Android; zdarma Platforma, která pomocí GPS mapuje všechna wellness centra ve vaší blízkosti.10. VYŽEŇTE STRES VŮNÍ Vonných františků.Bergamot Oleje z tohoto zeleného ovocného stromu napomáhají uvolnění organismu. Nedávno to zjistila Santalové dřevo Vonný dým má už po staletí svou roli v japonské meditaci a při budhistických obřadech. Zapalte si po práci tyčinku.Citrusové esenciální oleje, například citronový mandarinkový, byly jako první aromaterapeutické prostředky zkoumány pro svou schopnost zlepšovat náladu a zbystřovat mysl. Citronová tráva Grapefruit Čínské bylinky Lékaři praktikující tradiční čínskou medicínu vysvětlují depresi a úzkost stagnací energie čchi řízené játry. Doplňky stravy s prekurzory serotoninu Vitamín D v tabletách Akupunktura 12. KUPTE SI NA STŮL NOVOU LAMPIČKU Roy Cohen, profesní kouč 13. A TAKY PŘESTAŇTE KOUŘIT - ALE OPATRNĚ Nikotin a zimní deprese spolu úzce souvisí.Nesnažte se však seknout s kouřením v lednu: výzkumníci přišli na to, že když člověk přestane kouřit právě v tomto měsíci, může tím poruchu SAD odstartovat.
Reklama