Reklama

Přidat komentář

Jak se stát sá… (Pá, 20. 1. 2012 - 17:01)
V současnosti zde uspěje jenom ten, kdo je sám sebou, a nesnaží se zde být tím, čím není, v každém z nás je něco hodnotného co je možné nechat vyrůst a tím se stát něčím co společnost mnoho potřebuje. Ze všech stran na každého neustále mnoho útočí ti, co se snaží o to, aby se ti druzí stali tím, co oni chtějí, každý by chtěl ty druhé pomocí svatých ideologických dezinformací sobecky naprogramovat jako by to byli jenom hloupí roboti bez inteligence.
Vstup do naší; strany, víry, sekty, mafie, spolku, organizace, atd. budeš se zde mít dobře, všichni slibují, když naivní lidské ptáčky do ideologické klece lapají tak jim krásně zpívají o výhodách, které je prý čekají? Originalita každého civilizovaného člověka je systematicky likvidována už od jeho narození, a pokud se někdo postaví proti tomuto duševnímu znásilňování, je za to pochopitelně tvrdě i potrestán.
Jakou ale má zde člověk hodnotu, když je stejný jako ostatní a tím je zde i velmi snadno nahraditelný, a o to autoritám zde jde, aby byl zde každý snadno nahraditelný a tak byl nucen sloužit autoritám za minimální odměnu. Bůh je jenom ve tvém podvědomí, on není na nebi ani v posmrtném ráji, jaké je tvoje podvědomí, takový je tvůj život, jde jenom o to, jak spatřuješ v podvědomí ty druhé, jestli je spatřuješ správně jako sobecké svině, nebo jestli naivně věříš těm ubohým maskám, za které se schovávají jako; politici, podnikatelé, autority, nadřízení, atd. Díky bohu se smát sobeckým sviním mohu, tak to je že ten druhý sobecká svině je.