Vážení uživatelé - pracujeme na migraci do nového systému. Je možné, že může být web v některých chvílích pomalejší. Pokud se tak stane, omlouváme se a věříme, že se vám nová verze bude líbit. Děkujeme!

Co je šikana a jak se zjišťuje?

Šikana je ubližování někomu, kdo se nemůže nebo nedovede bránit. Obyčejně mluvíme o šikaně tehdy, když jde o opakované jednání, ve velmi závažných případech označujeme za šikanu i jednání jednorázové, s hrozbou opakování.

Tuto definici je ještě třeba upřesnit:

 

Šikanou nazýváme ubližování mezi těmi, kteří jsou ve stejném postavení, ve škole tedy mezi žáky nebo studenty, ve sportovním oddíle mezi sportovci, ve vězení mezi vězni, na pracovišti mezi spolupracovníky atd.

Je samozřejmě možné nazvat šikanou i ubližování žákům ze strany učitele nebo i ubližování učitelům ze strany žáků, sekýrování pracovníků ze strany nadřízeného, jednání úředníka, který obtěžuje občany vyžadováním zbytečných potvrzení atd., těmito druhy šikany se zde však nezabýváme.

Mezi agresorem a obětí je osobní asymetrický vztah moci. To znamená, že oběť ví, kdo jí ubližuje, bojí se ho, je závislá na jeho rozmarech.

Jaké konkrétní ubližování označíme za šikanu? Obyčejně rozlišujeme šikanu přímou a nepřímou.

Přímá šikana je velmi rozmanitá. Spočívá zejména:

v násilí všeho druhu: působení bolest i bitím, kopáním, bodáním, pálením atd., ponižující tělesná manipulace obnažováním, nucením sníst nebo vypít něco odporného, poškozování a braní osobních věcí, oblečení, školních potřeb, jídla, peněz atd., tedy chování, jež zákon označuje a trestá jako loupež,ve slovním napadání nadávkami, posměchem, urážením postiženého a jeho rodiny, v zotročování, kdy je postižený hrozbami nebo bitím donucen konat něco ponižujícího nebo zakázaného, např. posluhovat svým “pánům“, ukrást pro ně něco v obchodě, nebo dokonce pro jejich zábavu zkopat jiného žáka.

Nepřímá šikana spočívá v sociální izolaci spolužáka, kterého druzí neberou na vědomí, se kterým se nemluví, je vylučován z činností skupiny atd. Tato forma, používaná častěji dívkami, je někdy trýznivější než přímá šikana. Dítě se zoufale snaží zavděčit a přizpůsobit, může např. začít zlobit a lajdat, jen aby tak projevilo solidaritu se “stádem“ a zavděčilo se, ale jen se víc zesměšňuje a v očích třídy ztrácí prestiž.

Nepřímá šikana se často kombinuje s přímou, začátek může být jak v přímé, tak v nepřímé variantě. Dítětem, kterému se začne otevřeně ubližovat, se zákonitě začne postupně i pohrdat a bude v kolektivu izolované, a naopak izolované dítě je vždycky v nebezpečí, že přijdou nadávky a nakonec i ty kopance, ne-li něco ještě surovějšího.

Formy šikany jsou rozmanité. Někdy je ve hře sexuální zájem, jindy rasismus.

Nemožnost či neschopnost obrany je pro definici šikany zásadní. Může být dána nějakým handicapem postiženého, jeho tělesnou slabostí a nešikovností, případně invaliditou, opožděným rozumovým vývojem, neurotickou plachostí - anebo prostě tím, že agresorů je několik a postiženého snadno přemohou.

Příčiny a důvody šikany jsou stejně rozmanité jako její projevy a budeme se jimi později podrobně zabývat. Především jsou zde příčiny individuální, dané na jedné straně vlastnostmi agresorů, na druhé straně vlastnostmi obětí; tyto vlastnosti bývají trvalé. Mezi běžné motivy agresorů patří “bavení“ třídy, u chlapců předvádění se před dívkami. Ve hře však bývá i sadistické uspokojení z týrání jiné lidské bytosti, pocit moci a pocit nadřazenosti (kompenzace pocitů méněcennosti!). Šikanování oběti přitom zároveň slouží upevnění moci agresorů nad celým kolektivem, protože se při něm názorně předvádí, co by mohlo potkat každého, kdo by se vzepřel jejich vůli, vstřícný k pedagogům (“šplhoun“), nebo kdo by dokonce “bonzoval“. Šikanování přináší agresorům často také přímý zisk z vykořisťování oběti, jež bývá nucena k různým službám, okrádána o věci nebo peníze, dokonce nucena pro agresory krást.

Co není šikana

Býváme v pokušení pojem šikany příliš rozšiřovat tím, že do něj zahrneme různé druhy jednání, které je násilné nebo různými způsoby druhé poškozuje, ale které neodpovídá definici. Jsou to především rvačky mezi přibližně stejně silnými žáky, krádeže a pomluvy (ledaže by byly součástí a nástrojem sociální izolace, pak o šikanu jde). Za šikanu také neoznačíme vydírání celé třídy skupinou rváčů (“Dej, nebo budeš bit!“), i když se opakuje. Nadvláda takového “gangu“ ve třídě ovšem velmi často vede k šikanování některého žáka nebo celé skupiny. Rasové násilí, jež není bohužel mezi dětmi vzácné, může, ale nemusí mít formu šikany, stejně tak hrubé “kanadské žerty“. Ani přinucení spolužáka, aby kradl nebo se zúčastnil jiné trestné činnosti, není vždycky možno označit za šikanu, i když se občas vyskytuje jako součást šikany.

Sexuální obtěžování (harassment) může být formou šikanování, někdy je však obtížné určit podíl viny na straně obtěžované dívky. Ta může chlapce více či méně vědomě dráždit, a vyprovokovat tak jednání, se kterým nepočítala.

Škádlení je mezi žáky běžná zábava a zároveň důležitá škola sociální komunikace, vzájemného poznávání a sbližování. Problém je v tom, že co pro jednoho škádleného žáka je dobrá, nebo alespoň přijatelná legrace a dokonce vítaný projev pozornosti, který s potěšením oplácí, to druhého, citlivějšího žáka už ponižuje nebo uráží. V případě opakování jde pak jednoznačně o šikanu, rozeznat ji však může vyžadovat pedagogický cit, zkušenost a někdy i soustředěnou pozornost, tedy kus práce. Tvrzení, že jde o ?pouhé nevinné škádlení“, je běžnou výmluvou agresorů, jejich rodičů, někdy bohužel i pedagogů, kteří nejsou ochotni nebo schopni řešit závažnou šikanu - proto ji vědomě bagatelizují označením za škádlení.

V současné době, kdy je autorita pedagogů katastrofálně oslabena (ve jménu falešně chápaných “práv“ dítěte a zásad liberální výchovy), se učitel někdy dostává do postavení, které připomíná oběť šikanování: Musí si nechat líbit drzost, vyrušování, otevřenou neposlušnost, ba i nadávky, dokonce i hrozbu násilím. Některých žáků se doslova doprošuje, aby ho nechali konat svou práci, a činí mu potíže psát na tabuli, neboť se bojí obrátit ke třídě zády. Může i odejít ze třídy popliván. Tento odporný jev se sice podobá šikaně, ale nebudeme ho tak nazývat.

Jak je to s takzvanou kyberšikanou? Kyberšikana spočívá v tom, že se na internetu zveřejňují o oběti pomluvy, nebo i pravdivé, ale choulostivé informace z jejího soukromí, včetně obrazového materiálu (v současné době snadno získávaného mobilním telefonem). Obrázky bývají navíc upravené tak, aby oběť co nejvíce zostudily. Oběť zde tedy máme, a její trýznění tímto způsobem může pokračovat dlouhou dobu, může být také mimořádně kruté. To vše jsou charakteristické znaky šikany, chybí však typický asymetrický osobní vztah mezi obětí a agresorem. Při šikaně, jak jsme ji definovali, agresor demonstruje svou moc a převahu. On je ten, kdo si díky své převaze může dovolit oběť pokořovat, zotročit atd. Při kyberšikaně naproti tomu agresor může zůstat skrytý, někdy jde o zbraň slabého zákeřníka, možná dokonce o pomstu toho, kdo se stal obětí šikany, a komu proto nebudeme jeho počínání příliš zazlívat. - Internet může být tedy nástrojem umocňujícím šikanu, když je zahanbující materiál získán za použití násilí, např. když jde o fotografii nebo video zachycující oběť ve chvíli trýznění, nebo když se celá skupina spolužáků domluví na vytvoření a “propagaci“ internetové stránky, na níž je oběť ostouzena.

Na závěr je třeba přiznat, že přesná definice šikany neexistuje, v některých případech i odborník váhá, zda jde o šikanu nebo jen o něco, co se šikaně podobá. Pro praxi to však není velký problém, zlu musíme bránit, ať se jmenuje tak, nebo onak. Rozhodující je poznat závažnost problému a najít jak odvahu, tak moudrost a dostatek informací k jeho řešení.

Zdroj: Jak na šikanu, nakladatelství Grada

 

 

 

 

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Zařazení na fórum: 

Komentáře (20)

 • Obrázek uživatele věra
  věra (anonym)

  šikanou jsem trpěla kvůli své nadváze na škole čtyři roky, takže vím, o čem to je

  Říj 26, 2010
 • Obrázek uživatele Ali
  Ali (anonym)

  Dobrý den.Vím o čem mluvíte,protože jsem si šikanou prošla ve škole (v šesté třídě to začalo).Měla jsem dvě velké nemoce - spálu a zánět mozkových blan.Učivo jsem pak už nedohonila a propadla jsem.To bylo pro mě ale opravdu těžké,protože mě nechtěli mezi sebe přijmout kluci.Byla jsem každý den terčem,protože mě kluci nechtěli,tak mě to dávali pěkně sežrat,ale já se začla natolik bát,že jsem to nikomu neřekla,ani rodičům a přijímala jsem od nich rány pěstma a dávala jim svačinu.Když mě zbyli,tak mě jen řekli - opovaž se na nás stěžovat,nebo nás prásknout učitelce.Ten strach je ve mě dodnes.I když jsem si myslela,že to pomine,tak mám problém s navazování vrstevníků a povídání s lidmi.Neumím se zařadit do společnosti,mezi lidi,abych si popovídala.Vyhledávala jsem vždy samotu a stranila se kolektivu a lidí,protože už ve mě byl ten strach,že mě někdo zase ublíží.Lidé jsou opravdu moc vychytralí.Jen málo lidí je upřímných a řeknou vám pravdu do očí.

  Lis 17, 2010
 • Obrázek uživatele Anonym
  Anonym (anonym)

  Také to znám...celou dobu na základní škole mě to provázelo, ale bála jsem se to někomu říct, ted už je to dá se říct zamnou.. ale někdy se mi to vybaví a není to příjemné

  Dub 03, 2012
 • Obrázek uživatele Anetík
  Anetík (anonym)

  Hm :/ Tento článek teďkom čtu a vím o čem mluvíte protože šikana mě teďkom zrovna trápí a nevím si rady... Spolužačky se spojily a jsou 4. Jedna chtěla jít se mnou ven a říkala mi ať příjdu k ní a že mám jít na zahradu... No a když jsem tam přišla čekaly tam na 2 potvory, o kterých jsem vám už řekla. Ta jedna mi tam začala nějak nadávat, že nemám pomlouvat jejího bráchu když to vůbec není pravda a pak řekla ještě něco o mém bráchovi. Šla jsem pryč a když jsem zavírala vrata, tak ta co mi nadávala, kopla mě do zadku. A pak utíkala pryč a smála se přitom. Odjela jsem domů s brekem. No a teďkom mě sledují a bojím se že mi něco udělají.. Dokonce lžou svým matkám a svádějí něco na moji mamku a napsali i o mě básničku sprostou a napsali ji i mamce. Mamce jsem se svěřila a ona to chce řešit... Moje mamka pracuje jako zmrzlinářka. Najednou na zmrzlinu přišla matka od té potvory, která mě kopla. A začala tam mamce říkat např.: proč by Felinka (tak se ta potvora jmenuje - Felicitas) nemohla vaši dceru kopnout do zadku? Vždyť stejně ho má kulatý! atd. A to mi řekla dnes mamka po telefonu a pěkně mě to urazilo no a ta matka se Felicitas zastává a moje mamka to chce řešit přes školu.. a možná také přes policii... Jaký máte na to názor vy??

  Črv 17, 2013
 • Obrázek uživatele martin
  martin (anonym)

  Jo tak já chodím do osmé třídy na základce a kluci mě šikanují už od páté třídy. Asi hlavně kvůli mé obezitě :-(( Vždycky si mě někde podají mimo školu a zmlátí mě. Někdy jich je třeba i 10 na mě :-(( Je to opravdu hrůza. Ono opravdu není příjemný když mě každý den otravují, šikanují. A já se nemůžu bránit, protože jich je na mě moc a s mou obezitou ani nemám šanci. Možná kdyby k nám do třídy nechodilo tolik cikánů tak by třeba šikana ani nebyla. V páté a v šesté třídě to většinou bylo jen pošťuchování nebo slovní narážky. Ale od sedmičky co k nám přišel ještě jeden kluk kterého si dost všichni oblíbili asi svojí ukecaností. Tak asi po týdnu se přidal k partě a začal mě také šikanovat. Nejdřív slovními urážkami, pak fackami přes obličej nebo taháním za vlasy. A potom to přešlo k mlácení a k velké šikanovanosti. Jednou mě zmlátili a zkopali na záchodě potom mě všichni chytli s svázali mě nohy a ruce provazem tak, že jsem se nemohl hnout a přes pusu mě několikrát omotali černou širokou izolepu a pak mě svalili na zem a vzali záchodovou štětku a několikrát mě s ní přejeli po obličeji a já nemohl nic dělat. A všichni se strašně smáli a nechali mě na tom záchodě :-(( Potom přišel jeden učitel na záchod a hned mě rozvázal a šli jsme to řešit se spolužákami. Já jsem řekl, kdo všechno to byl a pak se zavolala policie a některé poté po opravdu neukázněném chování vzali na měsíc do výchovného opatření. Tak jsem měl klid. Ale pak jsem si říkal, že to jsem asi neměl je takhle prásknout. A začínal jsem mít strach až se ti někteří vrátí. Po měsíci až se vrátili byly překvapivě docela v pohodě akorát mi časem docházelo, že něco plánují když si pořád něco šuškali. A za chvíli už bylo druhé pololetí a pořád nic. A v Dubnu se stalo něco co překračuje všechny hranice !!! Měl jsem vždy krásné dlouhé vlasy až skoro k ramenům, ale v jednom týdnu se začali najednou se mnou kamarádit. Nejdřív jsem si říkal, že je to nějaký hodně divný, ale potom mě brali sebou i do parku kam vždycky chodili a já tam s nima nemohl jinak by mě zmlátili. A najednou jsem mohl i tam s nima. Celý týden se se mnou kamarádili, bavili a smáli :-) Bylo to příjemné když se se mnou začal konečně i někdo bavit. Ale jen do Pátku. V pátek po škole mě nabídly, že by jsme mohli jít k jednomu z těch spolužáků domů. Tak já už jsem jim docela věřil tak jsem řekl, že klidně. Ale to jsem udělal chybu! Když jsme přišli k nim zahráli jsme pár luxusních her a byla prostě zábava. Ale pak jeden přinesl z ledničky celou flašku ruma. A já už jsem začínal mít trochu strach. Tak všichni řekli sem s tím dáme si :-) A pak řekli ať si dám taky jinak nejsem s nima v partě. No tak jsem si musel dat taky. A to předtím jsem nikdy žádný alkohol neměl. Tak jsem si s nima dal panáka ruma. A hned jsem to začal cítit, začala se mi motat hlava a začalo mě bolet břicho. Na nich ale ten jeden panák nebyl vůbec znát. A po chvíli jeden zahlásil, že dáme dalšího a poté už jsem byl úplně mimo. A jeden se mi ptal proč se vůbec nebavím vždyť je tu pořádná zábava a já už jsem ani nedokázal odpovědět. Pak do mě prskli další 2 nebo 3 panáky rumu, ale přitom už jsem byl mimo. A poté už si nic nepamatuji. Akorát to, že jsem se druhý den probudil na chodbě v bytovce kde bydlím hned před dveřmi úplně nahatý. A tak jsem musel zazvonit na mamku a ta mi otevřela a úplně se lekla a začala brečet a já jsem říkal to nic jen mě zase sebrali oblečení, ale ona chvíli břečela dál a pak mi řekla a kde máš vlasy ?? Proboha. Hned jsem se strašně lekl a běžel jsem do koupelny k zrdcadlu a pak jsem se zděsil podruhé když jsem viděl mojí úplně oholenou hlavu nejspíš žiletkou, protože jsem tam měl i trochu krve. A jen uprostřed nahoře mě ty hajzlové nechali malý proužek těch mých krásných dlouhých vlasů :-(((( Tak jsem si ihned oholil i ten malý proužek vlasů a začal jsem brečet :-(( Tak co tomu říkáte ?? Tohle je naprosto šílený !!! Jaký na to máte názor ??

  Črv 17, 2013
 • Obrázek uživatele Marek
  Marek (anonym)

  Anetiku a Honzo, nečekejte na nic a vše hned ohlašte.Nejen ve škole, ale i na policii.Tovíš Honzo s cikány budou vždy problémy a ke všemu rádoby humanisté je chrání.Teť jsou prázdniny, skus začít posilovat a najdi si na internetu, kde v okolí můžeš trénovat sebeobranu.Alespoň nějaké základy.A na dlouhý vlasy se vyprdni, tý jsou ve rvačce nežádoucí.Pokud budeš jenom brečet, budeš furt mlácený.Přeji oboum, ať to dobře dopadne.

  Črv 18, 2013
 • Obrázek uživatele martin
  martin (anonym)

  Anetiku a Honzo, nečekejte...Marku kdyžtak jsem Martin a ne Honza, ale to je šumák :-D Rozhodně díky za podporu !! Máš pravdu začnu posilovat ... Svaly se mi dají z čeho dělat takže proč ne :-) Dám těm sičákům za vyučenou ! Na vlasech jsem si zakládal a to, že mě oholili mé cca 15ti cm vlasy úplně dohola žiletkou tak to už je vrchol ! Zkusím i shodit pár kil za ty prázdniny abych byl i víc ohebný. Tohle si už ty cikáni dovolili moc ! A už z nich nemůžu mít strach, protože si pak víc a víc dovolují :-) A ze začátku když jsem v Dubnu byl oholený dohola tak jsem z toho byl dlouho špatný, vůbec jsem si nemohl na to zvyknout. A říkal jsem si, že si je zase nechám narůst na dlouhou délku a už si nenechám na ně od nikoho šáhnout. Ale teď po třech měsících kdy už mám asi 2 - 3 cm na hlavě tak jsem si na to zvykl a uvažuji, že už se vracet k dlouhým vlasům nebudu aspoň tedy teď ... :-) Mám kulatý obličej a k tomu víc vynikne krátký střih :-) A když se mi podaří i něco zhubnout a vytvořit nějaké svaly tak už si na mě nedovolí ... Aspoň doufám :-)

  Črv 18, 2013
 • Obrázek uživatele anonym
  anonym (anonym)

  Už jsem šikanu zažila, ale psychickou od mladší skupinky (byla jsem psychicky slabší). Šikanovali mě od 1.-6. třídy a kvůli nim jsem byla na dně. Měla jsem obrovský strach že všeho (stres). Teď mám jít do 8. a od 7. třídy chodím k psychologovi a zlepšuje se to (zatím). Chci jen poradit, aby se od takových blbců nenechaly děti šikanovat a aby se jim postavili z očí do očí.

  Srp 15, 2014
 • Obrázek uživatele holka
  holka (anonym)

  Hm :/ Tento článek teďkom...Právě tyhle holky, co ti ubližují jsou vychytralý. Radím aby sis promluvila s tou holkou a tajně to nahrávala, ale aby o tom nevěděla.

  Srp 15, 2014
 • Obrázek uživatele Vera
  Vera (anonym)

  Ahoj, je mi 13 let a taky jsem si už zažila šikanu. Úplně zbytečnou, myslím si. Jenže jak sami určitě dobře víte, děti dokážou býti kruté. Někdy až moc zdá se mi. Má vada? Jsem opálená. A mám pocit že to není nic výjimečného. Jenže některé echm... Děti si myslí že jsem vadná nebo co. Začalo to jak jsem nastoupila na gymnáziu. Hlavně spíše kluci se mi smáli, jeden teda hodně, ten to celé držel že jo. Ani by jste to do něho neřekli, takový 'slaďoušek'... Začalo to nadávkami dost nehezkého typu... Dost sprosté. Samozřejmě mi to bylo líto že ano, začala jsem se spíše uzavírat do sebe, nechtěla jsem moc mluvit... Snažila jsem se je co nejvíce ignorovat, ale oni pokračovali dál. Brali mi věci, ničili mi je... Po roce a půl, před vánočními prázdninami se něco stalo... Po zazvonění na přestávku jsem byla ve třídě a náš drahý Klouček mi Rozsypal fixy, sebral vlastní vymyšlenou básničku, kterou jsem posléze našla roztrhanou na schodech... Prkotina ale docela zamrzí že? Přišla jsem ke skříňkám a on tam samozřejmě byl. Smál se jak blázen a já se ho začala ptát proč mi tohle všechno vlastně dělá? Proč mě nenechá žít? Odpovědí byl smích. Byla jsem na pokraji zhroucení, nešlo to. Ptala jsem se ho znovu a znovu. Smích a další smích... Posléze odešel a já se snažila uklidnit. Předcházela jsem vtipné hlášky ostatních spolužáků. Jenže on se vrátil. Zničehonic. Vtrhl zpátky dovnitř z chodby. Podívala jsem se na něho a nebylo mi zcela jasné co se děje. Ale pak jsem pochopila... Hodil mě na skříňky, začal mě škrtit. Snažila jsem se mu ruku odtrhnout ale nešlo to. Zakřičela jsem. Ostatní ho začali odtrhovat. Odtáhli ho, celé tělo se mi klepalo. Držela jsem se za krk a stála jsem jako přimrazená na místě. A pak už jsem cítila jak mě opět hází na skříňky a do zad mi zaráží kovovou úchytku skříněk a když jsem si klekla bolestí tak i hlavu. Složila jsem se na zem, zakryla jsem si rukama hlavu poněvadž do mě kopal. Do břicha, do ruk, do noh, do žeber... Odtáhli ho. Všichni odešli, nechali mě tam. Sedla jsem si na zem a dívala se do prázdna. Celé tělo se mi třáslo. V duchu jsem si nadávala že jsem to neměla dopustit... Několik dní na to, modřiny po celém těle, téměř se neschopná pohybovat bolestí. A od té doby se všechno změnilo. Hlavně já. Ohlásila jsem nadávky, tu událost ne. A doteď toho lituji. Jelikož tamto jsem mohla dokázat jenom jednou. Následky si ponesu celý život ;/...

  Zář 22, 2014
 • Obrázek uživatele jirka
  jirka (anonym)

  Ahoj, je mi 13 let a taky...Nic ve zlém, ale ten závěr se mi nějak nepozdává. Bylas udájně domlácená jako žito, řada svědků, řady důkazů na těle a nic? Nikdo si ničeho nevšiml, když jsi byla téměř neschopna pohybu? Většinou se takvý útok prolátne, protože v té skupince se najde někdo, kdo přeci jenom vycítí, že tohle bylo už moc a nějakému dospělému to řekne.

  Zář 22, 2014
 • Obrázek uživatele Michal
  Michal (anonym)

  Vim co je sikana na internatnich skolach v jistych zemich a jak se zjistuje. Kluk nastoupi a stane se sluhou/otrokem studenta z vyssiho rocniku. Musi mu uklizet, cistit boty, pripravit koupel, proste vsechno. Nema zadna prava, je zemsesnovan, ponizovan a telesne trestan za nic. Kdyz ale dosahne vyssiho rocniku, dela totez s nejakym novackem.

  Zář 24, 2014
 • Obrázek uživatele Michal
  Michal (anonym)

  To si dovedu živě...Jak ktery, ale tenhle druh sikany existuje v drahych skolach kde studuji zaci ze zamoznych rodin. Je to prezitek stareho anglickeho systemu.

  Zář 24, 2014
 • Obrázek uživatele :)
  :) (anonym)

  Co si myslíte o následcích šikany? Dokáže se z toho člověk dostat nebo ne?

  Zář 26, 2014
 • Obrázek uživatele Marek
  Marek (anonym)

  Je prosím šikana, když někdo onanuje ve třídě při vyučování a druzí to přehlíží a učitelka dělá ,že to nevidí?!

  Zář 07, 2018
 • Obrázek uživatele !
  ! (anonym)

  Je prosím šikana, když...Pokud je zmíněná třída součástí blázince, tak ne.

  Zář 07, 2018
 • Obrázek uživatele Já
  Já (anonym)

  Co si myslíte o následcích...Jsem byla šikanovaná celou základku a nikdy jsem se z těch následků nevzpamatovala.

  Zář 07, 2018
 • Obrázek uživatele Marek
  Marek (anonym)

  Mě to přijde, jako nízké a pudové, že největší gauner přezdívaný Bingo a sedíc v zadní lavici sám vpravo u umyvadla onanoval uprostřed vyučování pod lavicí a učitelka dělala dál, že ho nevidí. Tady někomu unikala celá věc šikany. Kolem Binga byli ješt Pavol-kuřka, a Martin-facka a ti šikanovali půlku třídy a zbyla dělala , že to nevidí ,aby náhodou nepřešili šikanovat je. Selhání systému školství...

  Zář 07, 2018
 • Obrázek uživatele Sdfg
  Sdfg (anonym)

  Tady je hodně šikanovanejch a dosud je nepřestali šikanovat.

  Zář 07, 2018

Přidat komentář

Reklama

Reklama