Čím PBSP neboli Pesso terapie účinkuje

Terapeutický efekt PBSP spočívá v oživení našeho kontaktu s geneticky danými, bytostnými potřebami. Ona instinktivní očekávání, s nimiž se rodíme, jsou ideální (máme v sobě vrozený, ideální obraz toho, co bychom rádi), avšak svět, do kterého přicházíme, je ten běžný, jak jej známe. Naše potřeby jsou tedy vždy do jisté míry frustrovány. Otázkou je však míra frustrace.

Očekávání, o nichž mluvíme, sama o sobě nevedou k tomu, abychom v souladu s nimi uměli žít v běžném životě. Abychom to dokázali, potřebujeme konkrétní životní zkušenost s konkrétními lidmi, kteří nám musí být v určitý čas k dispozici. Naše paměť vytváří úplný záznam toho, co jsme v tomto ohledu zažili. Tento záznam, nebo chcete-li mapa, předurčuje, co budeme prožívat vzhledem k různým okolnostem. Tak například, očekáváme-li bytostně vřelé přijetí a dostane-li se nám místo toho chladné odmítnutí, neseme si tuto zkušenot v sobě. Je-li taková zkušenost převažující, pak je pravděpodobné, že v přítomnosti a budoucnosti budeme mít sklon jednak vystavovat se odmítnutím, jednak chápat jako odmítnutí i situace, kdy odmítáni nejsme. Odmítnutí pak budeme jaksi "automaticky" předpokládat i v budoucnu, protože je to něco, co velmi dobře známe. Člověk má přirozený sklon opakovat to, co zažil. Pesso tomu říká "opakování staré mapy", čímž má na mysli prožitkové vracení se k negativní zkušenosti.

Činíme-li tak naše ideální očekávání stojí kdesi v pozadí a svou existenci nám prozrazují skrze pocit frustrace, protože nežijeme podle našich bytostných potřeb, ale podle negativních zkušeností, které jsme během života nasbírali.

Zde jsme u samé podstaty Pessovy metody: cílem terapie je, aby člověk nebyl nucen opakovat "starou mapu". Dosažení tohoto cíle předpokládá prožít si během terapie cosi jako "spontánní procitnutí", jakési "aha - to je to, co bych býval tenkrát potřeboval!" Taková zkušenost může mít velmi příznivý účinek na náš současný život. Jednak nám může pomoci prožívat život emocionálně poněkud jinak a radostněji, než jsme byli dosud zvyklí a jednak rozvíjí naši schopnost vyhledávat v současnouti příznivější životní okolnosti než jsou ty, do kterých jsme dosud často opakovaně přicházeli.

Autor: Jan Siřínek, Mgr - klinický psycholog

Další informace: www.dpc.cz

Publikované související článek:

PBSP - Pesso terapie

Komu je Pesso terapie určena

Na jakých předpokladech Pesso terapie stojí

Připravované související články:

Jak PBSP probíhá

Pravidla sesí PBSP

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama