Zjednodušené vyjadřování na internetu

2.12.2004 00:00
Psychologie

Přínosem internetu pro komunikační možnosti je umožnění informační dostupnosti a prostupnosti, interaktivnost při výměně zpráv a rychlost při zprostředkování kontaktu. Analýza neblahého vlivu si všímá dopadů na kvalitu řeči a myšlení (ochuzování slovní zásoby, anglikanismy a expanze počítačové terminologie).

Zjednodušování "elektronického" sdělování poznamenává jazyk syntakticky a sémanticky, kompozičně i stylově. Většina jazykových změn je vysvětlitelná úsporou času, zrychlením výměny informací a příklonem ke komunikační utilitárnosti. Hledáme-li hlubší psychologické příčiny a souvislosti zprimitivnění jazyka (a to koneckonců nejen na internetu, ale v masových médiích všeobecně), můžeme předpokládat, že k ochuzování možností jazyka dochází z několika důvodů:

a) účastníci interakcí reagují bez rozmýšlení a bez promýšlení projevu, s menším množstvím korektur v průběhu řečového aktu a po jeho skončení;
b) účastníci si osvojují společně sdílený jazyk s omezenou slovní zásobou, a v tomto směru se ovlivňují navzájem;
c) účastníci mají nedostatečně kultivovanou slovní zásobu;
d) používaný jazyk může mít podobu jazykového "gesta", může být výrazem odporu a vymezení se vůči konformním uživatelům spisovného či knižního jazyka.

Zdroj: Vybíral - Psychologie lidské komunikace, nakladatelství Portál

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Milá Jano. Souhlasím s Vámi, ale je mi líto, sama máte ve svém textu...
Hanka  |  6.12.2004 11:48

Myslím, že internet nebo mobilní telefony nejsou zlem samy o sobě a mnoho...
Calwen  |  7.12.2004 21:24

Autor článku, chtěl, doufám, říci anglicismy nikoli anglikanismy....
zdenek  |  12.1.2005 16:24

Pche, čtu to po sobě a ptám se, proč mě ten článek tak vytočil, že...
zdenek  |  12.1.2005 16:32

Je vůbec pravda že ten kdo píše email méně rozmýšlí a má méně...
MICHAL  |  7.3.2005 19:33

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *