Zásady při sdělování úmrtí

18.2.2011 00:00
Psychologie

První pomoc pozůstalým je v poskytnutí citové opory, porozumění a proje?vení účasti. V této souvislosti je třeba zmínit nutnost adekvátní komunikace lékaře při sdělování smrti pacienta příbuzným.

Tato komunikace je lékaři často teoreticky zvládána, avšak v praxi při ní někdy dochází k pochybení či k nedostatečnému porozumění. To v konečném důsledku zvyšuje stres pozů­stalých. Základní postup při sdělování úmrtí, který byl na tanatologických seminářích přednesen předním psychiatrem Radkinem Honzákem a který je také naprosto rutinně využíván v zahraničí, je následující:

Zásady při sdělování úmrtí

Lékař by měl:

-     zavolat rodině a vysvětlit, že se stav výrazně zhoršil, že se mají dostavit do nemocnice - zpráva o smrti by neměla být sdělována telefonicky;

-      co nejpřesněji znát průběh nemoci, eventuální komplikace a okolnosti smrti pacienta;

-      pozůstalé odvést na klidné místo, posadit, dát k dispozici nápoj;

-      představit se, oslovit nejbližší příbuzné a vyslovit jim svou účast slovy: „Přijměte mou upřímnou soustrast";

-      stručně a srozumitelně vysvětlit okolnosti smrti - věcně s použitím jasných slov: „smrt, zemřela, mrtvá...";

-      ponechat pozůstalým čas, aby mohli zprávu pochopit a přijmout v plném rozsahu; 

-      nebát se tělesného kontaktu s pozůstalými - podejte jim ruku, po­hlaďte...;

-      umožnit příbuzným s patřičnou pietou vidět tělo jejich blízkého, pokud o to projeví zájem;

-      nabídnout rodině i další kontakty, například na psychologa, duchovního, sociální pracovnici.

Samozřejmě by bylo ideální, kdyby se pozůstalí již během hovoru vyrovnali se smrtí blízkého člověka, ale většinou se tak nestane. Nenuťte je, aby se smí­řili okamžitě, řekněte přímo, že na své reakce (pláč, hněv, případnou agresi) mají právo. Vyvarujte se nesmyslů typu „vše jednou přebolí, musíte to zvlád­nout, chovejte se jako muž".

Když pozůstalým dovolíte, aby své pocity vyjádřili, uděláte pro ně tu největší psychoterapeutickou práci.

Zdroj: Laura Janáčková, Petr Weiss - Komunikace ve zdravotnické péči, nakladatelství Portál

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Fakt se tohle oznamuje SMSkou? No nazdar...
Lojzík  |  18.2.2011 19:14

četaři, vojínu Novákovi zemřel otec, nějak mu to šetrně sdělte!...
Pozorovatel  |  18.2.2011 21:02

Asi to nebude pravidlo. Zalezi na osobnosti lekare. Nektery frajer je taky...
Marta  |  20.2.2011 14:32

Dříve se úmrtí běžně oznamovalo ze špitálu telegramem. Dnes už nic...
Petr  |  20.2.2011 21:22

Pozůstalým teda hodně může ublížit či pomoi styl sdělení, ale je...
Hanka  |  20.2.2011 22:00

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *