Vliv internetu na myšlení

19.5.2005 00:00
Psychologie

Velmi nelichotivě se o internetu vyjadřuje americký počítačový expert a filozof Joseph Weizenbaum, jenž v 60. letech přivedl na svět program Eliza analyzující řeč.

Na svém současném přednáškovém turné se Weizenbaum vytasil s názorem, že internet je pouhou hromadou informačního smetí, která člověka svádí k sebepřeceňování.

"Není ničím jiným než obrovským hnojištěm, v němž lze jen tu a tam objevit perly," tvrdí emeritní vědec z Massachusettského technologického institutu. "Aby však k tomu došlo, musí uživatel umět klást správné otázky."

Naše přesvědčení o tom, že žijeme ve věku informací, protože máme k dispozici internet a vyhledávač Google, je podle jeho názoru zcela iluzorní. A představa, že lidé mají nyní k dispozici veškeré informace shromážděné lidstvem během celé jeho existence, zavádějící. Žádný sebedokonalejší computer není schopen předat opravdu rozodující informace.

"Jde o práci naší hlavy," vysvětluje Joseph Weizenbaum, "která teprve po příslušné interpretaci vytváří ze znaků, jež se objevují na monitoru, skutečnou hledanou informaci." Za nejdůležitější lidskou vymoženost proto považuje schopnost kritického a tvůrčího myšlení a soustředěného naslouchání.

I proto je ostře proti tomu, aby se do styku s počítačem předčasně dostávaly malé děti.

"Dělá jim z mozku povidla," říká nesmlouvavě. A dokládá to na trendu, jenž se stále častěji objevuje mezi žáky vyšších stupňů škol. Značná část z nich už totiž neumí psát kreativním způsobem a k vypracování domácích úkolů využívá počítač, s jehož pomocí je bezmyšlenkovitě sestavuje. Ani studenti prestižních univerzit nejsou výjimkou. Zhruba čtvrtina z nich už nedokáže pracovat sama a napsat něco vlastního.

Zdroj: Plus

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Na hnojišti se tetelí jen ten, kdo chce. Kdo má jiné cíle, tomu je...
Martina  |  19.5.2005 09:19

Ještě před pár lety jsem tvrdila,že počítač je zbytečná investice a...
Pája  |  19.5.2005 10:44

Zapomínáte, že I-net už dávno není nástrojem přenosu dat a...
Darkhyr  |  13.6.2005 12:17

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *