V čem nalézají české ženy pocit štěstí a spokojenosti

30.11.2011 00:01
Psychologie

V čem spočívá spokojenost a pocit štěstí českých žen ? to bylo předmětem kvalitativního výzkumu, který provedla pro společnost Ženy s.r.o. agentura GfK Czech. Odlišné vnímání pocitů spokojenosti a štěstí se projevuje u různých kategorií, do kterých byly ženy v rámci výzkumu zařazeny.

Metodika výzkumu

Jako základní metoda posloužily deníčky, které ženy ze všech koutů republiky vyplňovaly
na denní bázi. Následovaly dva FGs skupinové dvouhodinové rozhovory, které se konaly v Praze a v Brně. Pro získání co nejdetailnějšího pohledu na problematiku byly při diskusích použity projektivní techniky: neúplné věty, koláže a asociační test. „Ženy byly po důkladné úvaze rozděleny nikoliv do věkových kategorií, ale do kategorií vystihujících fázi života,
ve které se nacházejí,“
přibližuje pozadí výzkumu Ondřej Herink, Qualitative Services Manager GfK. Byly tak sledovány ženy kategorie singles - míněno bezdětné a svobodné bez ohledu na to, zda mají partnera - dále pak ženy s dětmi a ženy již bezdětné (free again). Výzkumu se zúčastnilo padesát čtyři žen po dobu jednoho měsíce.

„Průzkum by měl mít kontinuitu, abychom mohli jeho výsledky interpretovat i v delším časovém období,“ říká Eva Vašková Čejková, zakladatelka společnosti ŽENY s.r.o. „Proto plánujeme jeho každoroční opakování s případným rozšířením či s porovnáním s dalšími zeměmi.“  

Výsledky výzkumu

Všechny sledované kategorie považují za předpoklad štěstí zdraví, a to fyzické i duševní. Dále si uvědomují, že značnou měrou ovlivňují své štěstí (být vyrovnaná se svým životem, sama se sebou, slevit z nároků na sebe, vyrovnat se s nedostatky). K pocitu štěstí přispívá práce a rodina. Potenciální zdroje štěstí, které nemohou příliš ovlivnit, pramení
ze společenské situace. 

1. kategorie - SINGLES - studovat, cestovat, užívat si, dělat kariéru, založit rodinu

Sebevědomé mladé ženy považují za zdroj štěstí a spokojenosti momenty úspěchu posunující život kupředu - do jiné etapy, vyššího stadia, k osamostatnění, dále pak stavy zamilovanosti a chvíle relaxace. Čelí však jevu zvanému overchoice /Definice Alvina Tofflera: v důsledku růstu alternativních voleb je člověk ochromen ve schopnosti rozhodovat se, a to ve všech oblastech života - spotřeba, produkce, vzdělání, umění, kultura).

Psycholožka PhDr. Martina Trojanová vidí problém této skupiny právě v širokém výběru možností.  „Neustálá potřeba vybírat a o něčem rozhodovat vede k přílišnému zapojování rozumu, je však třeba vybírat také srdcem. Racionální posouzení situace a činností je nezbytné, ale pokud „nedopřejeme sluchu“ také svým pocitům, pak se snadno dostaneme
do zajetí zvažování stále dalších a dalších možností, které nás následně mohou velmi snadno zcela zahltit,“
říká.  Z výzkumu mimo jiné vyplynulo, že dnešní mladé ženy mají větší sebevědomí, než měla generace jejich matek.  

Tabulka 1 - ŽENY SINGLES

Faktory sytící pocit štěstí a spokojenosti

 

Partnerství a Zamilovanost (pochvala, překvapení od partnera), Práce (seberealizace, úspěch), Vztahy (přítelkyně
i rodina), Pocit užitečnosti, Spokojenost se svým zevnějškem, Spokojenost
s budováním vlastního hnízda, Spokojenost s překonáváním sebe sama
a strachu (např. řízení auta), Spokojenost s dobře zvládnutými domácími pracemi. Pohyb, relaxace, počasí.

Faktory bránící v pocitu štěstí a spokojenosti

Pocit ujíždějícího vlaku (partner, práce), obava z budoucnosti (rozhodování a jeho správnost), zdraví a příliš mnoho povinností.

Zajímavosti

Sex není považován za základní faktor štěstí.

Ženy jsou často nespokojené samy se sebou, pomoc ale rovněž hledají samy v sobě (odpovědnost za vlastní život, usilování o splnění vytčených cílů).

2. kategorie - ŽENY S DĚTMI - mateřské štěstí válcují každodenní starosti

Kategorie žen s dětmi se ztotožňuje s mnoha faktory, které jsou důležité pro ženu single. Díky rodinnému životu přidávají k faktorům štěstí ještě svatbu, těšení se na děti a jejich narození.

„Cítí-li se plně vytížená žena spokojená a šťastná, když zvládá své povinnosti, je to pochopitelné, zvládání čehokoli motivuje všechny kategorie žen. Co je alarmující - je jejich pocit provinění, když se to nedaří nebo když si místo povinností neplánovaně zalenoší,“ konstatuje Martina Trojanová, jejíž psychologickou pomoc často vyhledávají ženy, pro které je množství povinností a následný pocit provinění nezvladatelný. „Tady je třeba něco změnit a začít musí ženy samy u sebe. Vysoké nároky, často až přehnané požadavky na sebe sama a následné rozčarování, když se nepodaří vše naplnit „do puntíku“, dokonale, to jsou „mantinely“, které si většinou nastavují ženy samy, vznikají v jejich hlavě a tam je potřeba je také začít řešit,“ dodává. 

Tabulka 2 - ŽENY S DĚTMI

Faktory sytící pocit štěstí a spokojenosti

(odlišné od kategorie Singles)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřství, Uspokojení z péče o rodinu („vše jsem stihla“), Setkávání s blízkými, přáteli

(výrazná schopnost udržovat široké sociální vztahy), Zvládání nestandardních úkolů (zvyšují pocit sebevědomí, mnohdy krátkodobě), Partner (spíše jako partner
pro plnění úkolů), Zaměstnání (více u žen s prací duševního/tvůrčího typu), Práce
na zahradě, čas pro sebe (relax, péče
o zevnějšek, požitky, pohyb, aktivity navozující příjemné emocionální stavy), Souznění s přírodou (uvolnění, posílení identity), Dárky a odměňování (mnohdy odměňují samy sebe), Vykročení za hranici všedních dnů, pohyb, relaxace, počasí.

Faktory bránící v pocitu štěstí a spokojenosti

 

Společenské bariéry (nedostatek času, nezvládání, vyčerpání - práce a rodina, ekonomická nejistota a situace
ve společnosti). Osobní bariéry - zklamání z mužů, vlastní nejistota a strach, nedostatek peněz na rozvoj.

Zajímavosti

Imperativ „stihnout co nejvíce práce“ jim neumožňuje sebereflexi.

Protiváhu stresujícímu civilizačnímu spěchu nacházejí v činnostech připomínajících prapůvodní archetyp ženy pěstitelky, sběračky,
(zůstávají samy se sebou)

3. kategorie - ŽENY FREE AGAIN - svobodné a vyrovnané

Kategorie žen, kterým děti vylétly z hnízda, přidává k základním faktorům štěstí předchozí kategorie (Ženy s dětmi) jedno specifické přání - prožít vše, co bylo faktorem štěstí v předchozí etapě jejich života, ještě jednou s dětmi a vnoučaty.  

 „Jinými slovy, ať jsou podmínky společenské či jiné jakékoliv, vždy je pro ženu - a nejen
pro ni - důležité najít vnitřní rovnováhu, ztotožnit se s rozhodnutími, která činí,
i s povinnostmi, které si na sebe nedobrovolně i dobrovolně bere, a v tom všem si najít čas pro sebe. To, co přesahuje hranici únosnosti a vede k pocitu nespokojenosti, je třeba přehodnotit ještě dříve, než dojde k syndromu vyhoření nebo zdravotním komplikacím. Hranice mezi spokojeností ze splněných cílů a problémy z vlastní nedostatečnosti a přepracovanosti, je velmi křehká,“
vysvětluje Martina Trojanová.

Tabulka 3 - ŽENY „FREE AGAIN“

Faktory sytící pocit štěstí a spokojenosti

(odlišné od kategorie Ženy s dětmi)

 

 

Zdraví (více o něj pečují), Dobrý pocit
ze splněných úkolů, Péče o domácnost, Uznání v rodině (radost z úspěchů dětí, láska vnoučat, pocit potřebnosti, kontinuita rodu), Sex bez obav, Láska domácích mazlíčků, Vztahy s přítelkyněmi, Zahradničení, Volný čas (sport, internet, rukodělné práce), Pohoda a relaxace, Vzpomínky na mládí, Umění stárnout s partnerem.

 

Faktory bránící v pocitu štěstí a spokojenosti

Nemoc, Úmrtí, Rozpad rodiny (vlastní nebo dětí), Finanční nejistota, Pocit nepotřebnosti, Kritika blízkých.

Zajímavosti

Pestřejší sexuální život( souznění)
a vyrovnanost (schopnost radovat se
i z maličkostí).

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Nebylo by na miste spis vysvětlení.
A  |  5.5.2018 18:04

Rika se ...Myslet znamena hovno vedet...Každý jsme jiný ..někomu staci...
Vis  |  5.5.2018 18:10

Že 100 000000 by také prineslo reseni.....,ženy také potřebují peníze....
Já myslim  |  5.5.2018 18:17

Co.....?????
Tak  |  5.5.2018 18:19

Ev.Vendeta... to jsme ale potom jinde... Je to.mozne...
A  |  5.5.2018 18:25

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *