Účinky světla na psychologii a chování lidí

21.12.2005 00:00
Psychologie

Kontrolované vědecké pokusy ukázali, že světlo se může použít na léčbu některých chorob, a také může být využité v problematice práce na směny a

Léčebný účinek světla
U pacienta, který prožíval depresi každý rok během podzimních a zimních měsíců, se pozorovalo zlepšení po denní léčbě jasným světlem. Tento poznatek umožnil definování syndromu SAD (Seasonal Affective Disorder) a podnítil rozsáhlé testování účinnosti léčby světlem. Jednotlivci, kteří trpěli na SAD, prožívali emocionální depresi, dramatický pokles fyzické energie, zvýšenou chuť k jídlu, potřebu spánku a touhu upustit od společenských kontaktů během podzimních a zimních měsíců. Denní léčbou světlem se dosáhlo zlepšení u 60 až 80% pacientů s diagnózou SAD. Světlo reguluje neuroendokrinní funkce a cirkadiánní rytmus u zdravých lidí a při léčbě je mu potřebné exponovat oči, ne kůži. Kontrolovaný výzkum prověřoval specifické světelné parametry a expoziční techniku pro léčbu zimních depresí světlem. Pro léčbu SAD je možné použít rozmanité přenosné a polopřenosné osvětlovací zařízení.

Léčba světlem při "jet lag" a při práci na směny
Novější studie naznačují, že správně načasovaná expozice jasnému světlu a též vhodná zábrana ozáření mohou předejít nebo zmírnit „jet lag“. Tyto uvodní poznatky naznačují, že světlo se dá použít jako nástroj na rychlý posun biologických hodi cestovatelů a tím předejít problémům, které jsou spojené s dálkovými lety. Vědci se shodují v tom, že v současnosti chybějí podklady pro doporučení, jak nejvhodněji použít světlo na tyto moderní neduhy.

Pracující na směny, podobně jako mezikontinentální cestovatelé, také náhle mění svůj čas spánku a bdění. Odhaduje se, že přibližně 20% pracujicích v industrializovaných zemích pracuje na směny.

Co se týká zdraví samotného, pozorovalo se, že u pracovníků na směny je vyšší riziko kardiovaskulárních chorob a gastrointestinálních problémů. Výzkumníci se domnívají, že samotné chronobiologické přizpůsobování se permanentním nočním směnám nebo práci na směny může přispívat k některým již uvedeným onemocněním.

Závěry
Stále víc je světlo zapojované do léčení specifických klinických onemocnění a taktéž zlepšuje adaptaci člověka při práci na směny a při dálkových letech. Tyto poslední výsledky výzkumu mohou poskytnout základ budoucí strategii osvětlování budov.

Zdroj: Čas. Světlo č.4/1999, str.29-32
Autoři: Brainard, G.C., Bernecker, C.A.
Referát byl přednesen na 23.konferenci CIE, New Delhi, 1995
Překlad: MUDr.Olga Doktorová, Ing.Peter Rybár

Lampy a žárovky poskytující denní světlo naleznete zde

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

A já myslela, že články procházejí nějakou tiskovou kontrolou, než je...
Natura  |  19.10.2008 06:52

Naturo, a hradila to pojišťovna? Na fototerapii se opravdu chodí v zimě,...
sake  |  19.10.2008 10:45

Chodit "na světlo 10x v létě" nemá moc smysl. Funguje to hlavně na...
plk  |  15.11.2009 11:38

Upřímně, denní světlo má opravdu velký účinek na člověka. Měli...
Darna  |  28.5.2013 12:13

Domnivam se, ze ucinek svetla na psychiku lidi nemusi nutne byt nasprosto...
D  |  28.5.2013 13:52

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *