Stalking: Úmyslné pronásledování a obtěžování jedné osoby jinou

25.9.2012 00:01
Psychologie

Obecně lze stalking chápat jako úmyslné pronásledování a obtěžování jedné osoby jinou, což oběti snižuje kvalitu jejího života a vyvolává u ní strach o bezpečí svoje nebo svých blízkých. Pachatel může oběť obtěžovat nejen přímým fyzickým kontaktem a sledováním, ale i zasíláním SMS, e-mailů, zpráv na sociálních a jiných sítích, zasíláním dárků, telefonáty apod.

Tyto pokusy o kontakt pachatele s obětí nemusí zpočátku vykazovat prvky násilí či zastrašování, ale velmi snadno a rychle k nim sklouznou. Ze zpráv vyznávajících lásku a zasílání květin a dárků se mohou časem stát zprávy vyhrožující oběti či poškozování majetku oběti pachatelem, což u oběti v obou případech vyvolává důvodnou obavu. Tato obava působí velkou psychickou zátěž, která pak může vyústit v duševní i fyzické onemocnění oběti. Pro stalking je typické to, že je páchán opakovaně a jeho odhalení je úzce spjato s vnímáním této skutečnosti obětí.

Typické znaky pro stalking:

-       Opakované a pro oběť nepříjemné a nevyžádáné pokusy o fyzický kontakt například formou dopisů, telefonátů, emailů, SMS zpráv, zasíláním dárků apod.

-       Demonstrování moci a síly pachatele směrem k oběti pomocí přímých či nepřímých výhrůžek, které u racionální osoby vzbuzují oprávněný strach a obavy

-       Poškozování a ničení věcí (poškrábání či posprejování auta, propíchání pneumatiky, rozbití okna bytu, zabitím domácího mazlíčka apod.)

-       Pronásledování oběti cestou do zaměstnání, na nákup, čekání na oběť před domem apod.

-       Snaha poškodit oběť šířením nepravdivých informací.

 

KDO JE STALKER:

Stalker je osoba, která dosahuje uspokojení trýzněním jiných. Rozpoznat a odhalit takového agresora nemusí být snadné. Mezi úporné pronásledovatele řadíme ženy. Ačkoli jich je méně, ve svém pronásledování jsou trpělivější a důslednější.

Stalkery můžeme rozdělit do 7 skupin podle motivace, která vede k jejich chování:

-       Bývalý partner - osoba, která není schopna se vypořádat s ukončením vztahu a buď touží po návratu, nebo se chce pomstít za ukončení vztahu. Nemusí se vždy jednat o partnery intimní, může se jednat například o vztah pracovní nebo terapeutický. Tento typ stalkera se převážně snaží své oběti ublížit a pomstít se jí.

-       Uctívač - usiluje o pozornost, případně o vztah s obětí. Často mezi ně patří pronásledovatelé celebrit. Zpočátku oběti píší dopisy, kupují dárky. Pokud jsou ale odmítnuti, mění se jejich chování ve výhrůžky a násilí.

-       Neobratný nápadník - touží po fyzickém kontaktu s obětí. Obvykle nejsou schopni seznámení se, ačkoli se domnívají, že jsou pro ostatní neodolatelní. Tento člověk není v kontaktu s realitou a trpí psychickými problémy.

-       Ublížený pronásledovatel - usiluje o pomstu osobě, která mu, ať už reálně či domněle, způsobila nějakou újmu. Většinou využívá výhrůžek, vloupání se do bytu oběti apod.

-       Sexuální útočník - snaží se o fyzický či sexuální útok a je motivován pouze touhou po sexuálním uspokojení a po dosažení pocitu moci. Mezi tyto stalkery často patří sexuální devianti s podprůměrnou inteligencí a asociálním chováním. Oběť tohoto typu stalkera je ohrožena exhibicionismem pachatele, voyeurstvím, obscénními zprávami a telefonáty apod.

-       Poblouzněný milovník - je zamilován do své oběti a veškeré její chování interpretuje okolí jako lásku k němu.

-       Kyberstalker - typ stalkingu, kdy pachatel využívá IT technologie (internet, mobilní telefony) a přes různá fóra či sítě se snaží kontaktovat svou oběť. Pokud je stalker pouze kyberstalkerem nehrozí, že by využil fyzického násilí, avšak každý z výše uvedených typů stalkerů může být i kyberstalkerem.

 

ZÁKONNÁ ÚPRAVA:

-       Zákon 40/2009 Sb. zavedl v lednu 2010 paragraf §354 týkající se stalkingu, neboli nebezpečného pronásledování jednoho člověka jiným. Podle tohoto paragrafu může policie zakročit již v počátku problému, aby se zabránilo tomu, že pronásledování přeroste ve fyzické násilí. Od roku 2010 tak za nebezpečné pronásledování (a to i prostřednictvím mobilu, e-mailu, či např. Facebooku) hrozí trest v délce až 3 roky vězení.
§ 354 definuje stalking takto:
Nebezpečné pronásledování (označováno také jako „stalking“ )
(1) Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že
a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým,
b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,
c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje,
d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo
e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu, a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři roky bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) vůči dítěti nebo těhotné ženě,
b) se zbraní, nebo
c) nejméně se dvěma osobami.
K tomu, aby mohlo dojít k obvinění pachatele ze stalkingu, musí být splněny tři podmínky:
- jednoznačnost, že pronásledovatel tak činí evidentně proti vůli oběti,
- pronásledování oběti je intenzívní,
- pronásledování oběti je dlouhodobé (dle současně dohodnuté praxe zhruba 4 až 6 týdnů).

 

OBRANA PROTI STALKINGU:

-       Pokud se osoba stane obětí stalkingu, měla by pachateli dát jasně najevo, že o jeho projevy nemá zájem. Zároveň však nesmí přijmout nabídku na schůzku či odepisovat na zprávy, čímž by pozici stalkera jen posilovala.

-       Při podezření na stalking je nutné, aby oběti tohoto trestného trestního činu uschovávaly všechny důkazy a projevy obtěžování (e-maily, výpisy volání, dárky, ...), nestyděly se a o problému hovořily ve svém okolí, je důležité se obrátit na odborníky (intervenční centrum, poradna pro oběti trestných činů, právník) a kontaktovaly policii. Policie umí vyhodnotit nebezpečnost pronásledování a má možnosti oběť ochránit.

-       Při podezření na sledování se obecně doporučuje změna obvyklých tras a zvyků (jiné obchody, jiné časy) a zajištění důvěryhodného doprovodu (rodina, přátelé).

-       Doporučuje se také, aby oběť stalkingu s sebou nosila legální prostředky pro svoji obranu (např. pepřový sprej) a mobilní telefon. Tím si může oběť přivolat pomoc, či stále informovat přátele nebo rodinu o místě kde se nachází, kam jde a zda ji pachatel nesleduje.

 

KDE HLEDAT POMOC:

Občanské sdružení Stopstalking: www.stopstalking.cz, poradna@stopstalking.czTato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Linka bezpečí: Tel.: 116 111

Bílý kruh bezpečí: www.bkb.cz, tel.: 257 317 110, osobně v Praze, Brně, Plzni, Jihlavě, Českých Budějovicích, Ostravě, Liberci, Olomouci a Pardubicích.,

Centrum pro pomoc obětem: www.pomocobetem.cz

Poradna e-bezpečí: www.e-bezpeci.cz

Policie České republiky: Na nejbližší policejní stanici, na lince 158 (policie ČR), na lince městské policie 156, nebo na www.policie.cz

Související články

Proč jsme agresivní?

28.4.2019 00:00

Rady pro rodiče oběti šikany

8.2.2012 00:01

Jak poznat, že je vaše dítě šikanováno?

24.11.2011 00:01

Jak přežít bez ostudy firemní večírek

11.11.2011 00:01

Proč rádi nahlížíme za masky?

9.6.2011 00:00

Stalking: Nebezpečné pronásledování

24.5.2011 00:00

Kdopak by se asertivity bál?

12.5.2011 00:00

Sebevražedné sklony

19.1.2011 00:00

Kdo je Emo?

14.12.2010 00:00

Jsou tělesné tresty účinné?

18.10.2010 00:00

Co je šikana a jak se zjišťuje?

16.9.2010 00:00

Přehlížené případy nočního pomočování

27.10.2009 00:00

Násilí v erotice

26.8.2009 00:00

Proč se chováme agresivně

6.8.2009 00:00

Díky odpuštění se mění způsob vnímání

21.11.2008 00:00

Sebepoškozování a sebeubližování přibývá

7.11.2008 00:00

Syndrom rizikového chování v dospívání

7.10.2008 00:00

PPP- poruchy příjmu potravy: anorexie, bulimie - SPECIÁL

17.4.2008 00:00

Oběť: strážce sebeúcty

16.11.2006 00:00

Mobbing: Psychický teror na pracovišti

1.11.2006 00:00

Nespravedlivý šéf a zdraví podřízených

25.6.2003 00:00

Způsoby sebepoškozování

4.4.2003 00:00

Jak poznat manipulátora?

7.2.2003 00:00

Sexuální zneužívání dětí

22.11.2002 00:00

Psychická deprivace dětí II- diagnostika a možnosti její nápravy

16.8.2002 00:00

Jak jste manipulováni?

15.8.2002 00:00

Psychická deprivace dětí I

6.8.2002 00:00

CHAT aneb Vztahy na internetu

31.5.2002 00:00

Mozek jako zbraň

11.3.2002 00:00

Znásilnění - Co byste měla dělat po napadení.

19.12.2001 00:00

Znásilnění - Co byste měla dělat při napadení

14.12.2001 00:00

Škola může přispět k rozvoji depresí žáků i učitelů

5.4.2001 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Stalkující dámy v letech v předvánoční dárkové špičce,to byl teda...
sdfg  |  25.12.2017 00:56

www.policie.cz/clanek/prevence-stalking.aspx
všeobecné rady  |  25.12.2017 00:58

Já žil v takovém nájemním bytě,kde bylo hodně vestvěných skříní a...
Mireček  |  25.12.2017 01:05

Me na nem "prekvapuje" ta vule a schopnost si jej opodstatnit tech,...
N@zor  |  1.8.2018 13:03

Me na nem "prekvapuje" ta vule a schopnost si jej opodstatnit tech,...
N@zor  |  1.8.2018 13:03

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *