Sigmund Freud: Sen je splněné přání

7.7.2016 00:01
Psychologie

Zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud zavedl pojmy jako nevědomí, ego či Oidipovský komplex. Jako první zdůraznil význam snů a objevil zásadní vliv sexuality na lidský život.

Světlo světa spatřila i jeho slavná psychoanalytická pohovka. Rakouský psycholog a psychiatr Freud, který se narodil v moravském Příboru před 160 lety, 6. května 1856, mínil, že člověku nevládne rozum, ale nevědomé pudy. A nejsilnějším pudem je pud sexuální, který ovládá člověka už od kolébky.

Slavnou psychoanalýzu vynalezl Freud někdy kolem roku 1895, kdy mu bylo necelých 40 let. Na cestě k ní se zabýval zejména neurózami. Došel k názoru, že nejčastější příčinou neuróz jsou duševní rány z minulosti. Ty ovšem “nežijí“ ve vědomí, nýbrž jsou z něj vytěsněny mimo dosah lidské vůle, do oblasti zapomnění, snů a zasutých zážitků. Tuto nově objevenou dimenzi lidské psychiky nazval nevědomím.

Za nejlepší cestu přes zábrany do nevědomí považoval sny (“královskou cestu k analýze nevědomých procesů“) a metodu volných asociací. Analýzu těchto “výpovědí“, rozpoznání nevědomých traumat v nich a jejich léčení kontrolovaným uvolněním (sebeuvědoměním) nazval Freud psychoanalýzou.

K hlavním Freudovým dílům patří Úvod do psychoanalýzy, Totem a tabu či asi nejznámější psychologická kniha 20. století Výklad snů (1900). Toto dílo, které psal deset let, vzniklo jako odpověď na úmrtí otce Jakuba. Později napsal: “Podařilo se mi prokázat, že sny mají smysl, který lze uhodnout... Sen je splněné přání.“

Metodu volných asociací pro odhalení psychických traumat vyvinul Freud v 90. letech 19. století z tzv. katarzní metody kolegy Josepha Breuera, se kterým vydal známou Studii o hysterii (1895). Metoda je založena na přesných pozorováních, zdůrazňuje význam emocí a rozdíl mezi vědomými a nevědomými psychickými procesy.

Sveřepý hledač správných řešení, který často měnil nebo dokonce vyvracel i vlastní teorie a hypotézy, je ale znám také jako zastánce sexuálního určení velké části lidského chování: žádná jiná teorie psychoanalýzy nezpůsobila tolik nepochopení a odsudků jako Freudův výklad vývoje lidské sexuality. Freud sexualitu vnímal nejen jako smyslné chvění, ale i jako velkolepou poznávací metaforu, jejímž prostřednictvím můžeme poznat, pochopit a vysvětlit lidské trápení. Feud dospěl například k názoru, že volba sexuálního partnera probíhá podle nevědomého, ale neomylně iracionálního kompasu erotického magnetismu.

Freud též zavedl pojem Oidipovský komplex (podle řecké báje král Oidipus nevědomky zabil svého otce a oženil se s vlastní matkou), když tvrdil, že mezi třetím až šestým rokem věku chlapce vzniká nevědomá touha po incestu s matkou, přičemž otec je vnímán jako sok.

V dalším známém díle Já a ono (1923) Freud poprvé formuloval učení o “vrstevnaté“ psychologické struktuře osobnosti, skládající se ze tří komponent - nevědomého “ono“ (id), vědomého “já“ (ego) a “nadjá“ (superego) neboli svědomí. Při zkoumání principu slasti Freud došel k závěru, že cílem (nikoli smyslem) života je smrt, což vyvolalo bouřlivé reakce. Podle Freuda lze tento cíl překonat pouze láskou a tvořivou prací.

Odborník kupříkladu i na mozkovou obrnu u dětí, který měl fotografickou paměť, miloval knihy, cizí řeči a přírodovědu (menší nadání měl pro matematiku), zásadně ovlivnil velkou část vědy, literatury a výtvarného umění 20. století. Odkazovali se na něj surrealisté a velká řada vědeckých a kulturních osobností, například Albert Einstein či Thomas Mann.

I když jsou některé představy psychoanalýzy současnou psychologií považovány za překonané, mnoho Freudových objevů, které se týkají například obranných mechanismů, principů dynamiky osobnosti či funkce nevědomí, se staly součástí současné psychologie. K Freudovým následovníkům (někteří se od něj později odklonili) patřil například Rakušan Alfred Adler, Švýcar Carl Gustav Jung nebo americký psychiatr německého původu Erich Fromm.

Sigmund Freud se narodil v rodině židovského obchodníka v moravském Příboru 6. května 1856. V rodném městě ale strávil jen tři roky, protože v roce 1859 se rodina přestěhovala do Vídně. Zde působil jako lékař a psycholog, profesor Vídeňské univerzity. V září 1886 se oženil s Martou Bernaysovou, se kterou měl tři dcery a tři syny.

Problémy začal mít Freud zejména po nástupu nacistů k moci, kdy hořely na hranicích spolu s knihami humanisticky orientovaných spisovatelů a vědců i Freudovy práce. Vědec to komentoval lakonicky: “Alespoň hoří mé knihy v dobré společnosti.“ Za nemorální a dekadentní byla tehdy označena díla o příčinách neurotických onemocnění, zatracena byla i psychoanalýza.

V roce 1938 se tento náruživý kuřák doutníků (kouřit nepřestal ani po opakovaných operacích horního patra a čelisti, kvůli rakovině úst měl velkou protézu) ukryl v Londýně. Zemřel o rok později v třiaosmdesáti letech, 23. září 1939, kdy podstoupil eutanazii. V nacistických koncentračních táborech zemřely čtyři jeho sestry.

V knize Můj život a psychoanalýza napsal: “Když se ohlédnu za tím, co jsem v životě vykonal, mohu říct, že jsem mnohé započal a dal mnoho podnětů, z nichž by mělo v budoucnosti něco vzniknout.“

Robert Míka - ČTK

Související články

Lakomost vede k trvalému neuspokojení

12.11.2015 00:01

Proč se nám zdají erotické sny?

30.10.2015 00:01

Sny o zkouškách a jejich význam

22.9.2015 00:01

Předvídají sny budoucnost?

26.8.2015 00:01

Co naznačují sny o zubech?

4.6.2015 00:01

6 zajímavostí o spánku a snění

27.3.2015 00:01

Význam snů o sexu

2.12.2013 00:01

Kolektivní nevědomí

7.11.2013 00:01

Japonští vědci našli způsob, jak číst lidské sny

13.6.2013 00:01

Jak čelit své duchovní krizi

8.3.2012 00:01

Mystéria smrti a znovuzrození

20.1.2012 00:01

Nemoc je nářek duše

7.6.2011 00:00

Osm věků - osm stadií vývoje lidského života

28.4.2010 00:00

Opětovné hledání první lásky

2.12.2009 00:00

Zajímavosti o spánku

18.3.2009 00:00

Proč se červenáme?

2.2.2009 00:00

Sladké vůně prý mohou napomáhat sladkým snům

27.10.2008 00:00

Touha po samostatnosti

25.7.2008 00:00

Co se s vámi v noci děje?

5.9.2007 00:00

Oběť syna-milence

7.2.2007 00:00

Déja vu a další paměťová zkreslení

19.10.2006 00:00

Wilhelm Reich a sexuální energie

2.5.2006 00:00

Bioenergetika - Zdravá jednota těla a mysli

20.11.2005 19:38

Stín a jeho souvislost se žárlivostí

27.5.2005 00:00

Spánek není ztracený čas

21.3.2005 00:00

Co je to synchronicita?

16.12.2003 00:00

Uvíznutí v čase

5.2.2003 00:00

Animus a anima - naše sladké druhé polovičky

8.8.2002 00:00

Rozmluva se starou sexy squaw

24.7.2002 00:00

Vědomí a nevědomí

15.7.2002 00:00

Závislost z pohledu psychoanalýzy

31.1.2002 00:00

Pravé sny

30.1.2002 00:00

Floating jako prevence a lék i jako nádrž na sny.

3.1.2002 00:00

Sen a realita.

2.1.2002 00:00

Včera v noci se mi zdálo II

20.12.2001 00:00

Včera v noci se mi zdálo

12.12.2001 00:00

Duše ráda přemítá

7.8.2001 00:00

Sebepoznání s tarotem

4.5.2001 00:00

Mýtus a archetyp

3.5.2001 00:00

Asklépiovská medicína pracovala se sny

25.4.2001 00:00

Ovládají nás archetypy?

19.3.2001 00:00

Výpravy za poznáním mozku a mysli

16.3.2001 00:00

Ďábel, sny a léčení

31.1.2001 00:00

Poslouchejte, co říkají vaše sny

30.10.2000 00:00

Sen a smrt

29.10.2000 00:00

Sladké sny

9.6.2000 00:00

Oidipův efekt - sebenaplňující proroctví

22.4.2000 00:00

Dětské sny

20.3.2000 00:00

Sexuální démoni

10.3.2000 00:00

Přidat komentář

 
* *