Rituály jako mezníky v adolescenci

14.11.2003 00:00
Psychologie

Snad ve všech kulturách prochází člověk na své cestě z dětství do dospělosti situacemi, které určitým způsobem prověří dosavadní zralost a schopnost postoupit do další životní etapy. Mluvím zde o obřadech, uvádějících dospívajícího do dospělosti - "rites de passages", rituálech, meznících, tranzitních bodech lidského vývoje.

Rituály jako iniciační obřady jsou charakteristické především pro přírodní kultury a některé náboženské komunity. Jak iniciátoři, tak i zasvěcovaní jsou si plně vědomi duchovního kontextu i sociálních důsledků při vykonávání těchto zasvěcovacích rituálů. I v naší kultuře takové rituály máme, ovšem obvykle je tak vědomě neprožíváme. To, že se z našich tranzitních bodů stává formalita, nic neubírá na důležitosti rituálů v životě adolescenta západní kultury.

Rituály by měly být skutečnými mezníky v životě dospívajícího, pomáhají mu totiž se změnou role (z puberťáka na dospěláka) a zároveň pomáhají jeho okolí změnit pohled na něj - jeho společenský status.

Rituály pro dospívajícího v naší zemi nemají takový emoční náboj jako v jiných kulturách, kde je stále zachováno vědomí duchovního kontextu, v nichž se rituály uskutečňují. Přesto takové tranzitní body v naší kultuře máme a podle mého názoru buďme za ně rádi.

V 15 letech získávají dospívající občanský průkaz jako první oficiální identifikační symbol dospělosti. Tou dobou končí povinná školní docházka, člověk získává omezenou odpovědnost před zákonem. Přestává být trestný sexuální styk, což přispívá ke zvýšení vědomí vlastní sexuality a sexuální role.

V 18 letech se adolescent stává zletilým, což přináší řadu důsledků. Může svobodně uzavírat sňatek, je zcela odpovědným před zákonem, může samostatně bydlet, volit, získat řidičský průkaz.

Maturitní zkouška (pro většinu dospívajících ve věku 19 let) - důležitý mezník v životě, často bývá nazýván zkouškou dospělosti. Po zakončení středoškolského studia následuje volba povolání - zaměstnání nebo vysoké školy, také se pro muže objeví branná povinnost (brzy už bude minulostí). Pro mnohé, kteří nepokračují dále ve studiu, je tento mezník formálním koncem adolescence.

Ve věku zhruba kolem 25 let většina vysokoškoláků končí svá studia absolutoriem. I pro ně pak věk dospívání končí. Tento konec adolescence se dává často do souvislosti s nástupem do zaměstnání, odstěhováním se od rodičů a se společným partnerským či manželským životem.

Rituály vnášejí do dnešního světa zmatků určitý řád. Netýkají se samozřejmě pouze věku dospívání i když tento článek se zaměřil právě na toto období, protože v něm se děje velmi mnoho věcí během několika málo let - dítě se promění v dospělého se všemi důsledky, které k tomu patří. Rituály nám pomáhají plně si uvědomit a společně prožít změnu.

Jan Kulhánek

Související články

Puberta dvojčat

10.7.2002 00:00

Věk dospívání - věk změn

6.9.2001 00:00

Svátky - rytmické milníky na cestě životem

19.7.2001 00:00

Ovládají nás archetypy?

19.3.2001 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

blbost
kiki 95  |  29.5.2008 10:15

Kravina
Míra  |  11.10.2008 17:25

Dobrý den, je mi 13 let na vysku mam zhruba 165 cm a vazim 52 kg, pripadam...
Dominika  |  6.12.2009 14:17

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *