Rakovina prostaty a psychika mužů

22.8.2014 00:01
Psychologie

Co muži při onemocnění prožívají a jak jim můžeme pomoci?

Psychika u nemocných s rakovinou
Nádorové onemocnění zasahuje člověka zcela nepřipraveného, v plném proudu jeho každodenního života. Mužskou psychikou tak otřese silný záchvěv, který poznamená i ty nejsilnější jedince. Co se děje s mužem, když je mu oznámeno, že má diagnostikovanou rakovinu? „Mezi prvními reakcemi se setkáváme s pochybností: “To nemůže být přece pravda. Nemohli jste se zmýlit?“. Dostaví se sklíčenost, zoufalství, vztek, nervozita. Již pouhé slovo rakovina vyvolává v mužských představách strach. Člověk má pocit, že ten zmatek v sobě nemůže vydržet, ale v této situaci je to úplně normální a hlavně přechodný stav,“ uvádí doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc., docentka klinické psychologie VFN a 1. LF UK v Praze.
Šok z negativní zprávy je společný pro všechny druhy diagnostikované rakoviny. Nastupuje pocit napětí a následně psychická labilita, kdy je na jedné straně odhodlání vše překonat ?a na druhé mnoho podob strachu. Strach ze smrti, opuštění, strach z bolesti, utrpení, strach ze stigmatizace, ze ztráty výkonu, ze ztráty mužství, obavy o dopad na partnerský vztah ?a podobně. „Schopnost zabezpečit rodinu a ochránit ji je vždy v popředí zájmu normálního muže,“ popisuje doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.: „Závažná, život ohrožující nemoc však v mnohém ovlivňuje schopnost poskytnout partnerce a rodině ochranu a tím má zásadní vliv na mužské sebevědomí,“ dodává.

Jak působí rakovina prostaty na mužskou psychiku
Karcinom prostaty je zrádný v tom, že se v naprosté většině případů zjistí náhodně, na základě záchytu zvýšené hladiny prostatického specifického antigenu (PSA) v krvi. K výše popsaným pocitům, které vyplývají z neočekávané diagnózy, se však v případě rakoviny prostaty dostaví ještě jeden specifický faktor. Rakovina pro člověka vždy představuje nadlimitní životní zátěž, protože člověk se dostává do situace, kdy bojuje o svůj život. Karcinom prostaty však také představuje velký zásah do sebehodnocení muže. Ohrožuje totiž jeho sebevědomí a intimitu. „Sebevědomí muže je tvořeno složkou výkonu a dále tím, co jsem dokázal, jaký jsem. Oblast výkonu zasahuje různé oblasti mužova života, avšak sexuální výkon a jeho potence představuje důležitou část vnímání vlastní hodnoty sebe jako muže. Strach ze ztráty sexuální výkonnosti je zcela zásadní prvek ovlivňující psychiku pacienta,“ upozorňuje doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.

Mužský život s rakovinou prostaty nekončí
Pro muže je důležité si uvědomit, že žena vidí funkčnost muže i v jiných hodnotách než je jeho sexuální výkonnost nebo v tom, co konkrétně dokázal. Základním kamenem kvalitního vztahu jsou zcela jiné hodnoty - vzájemná úcta, komunikace, tolerance, láska a porozumění. „Nemocný muž by se měl zamyslet nad svými pozitivy, sebeuvědomění své vlastní hodnoty. Naopak žena by měla být schopná svého partnera podpořit, i když se zrovna nebude chovat tak, jak by si představovala. Jeho chování může být odrazem vzteku na nemoc, nespravedlnost osudu, ale neznamená nenávist ke svým blízkým,“ říká doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.
Vědecké výzkumy jednoznačně prokázaly vztah mezi sociální oporou a uzdravením. Důležité je neuzavírat se do sebe, ale se svou diagnózou se svěřit rodině i blízkým přátelům a zůstat v maximální možné rovině pozitivní. Lékařská věda v současnosti nabízí nové, méně radikální léčebné postupy karcinomu prostaty, díky nimž může žít pacient spokojený život, jehož kvalita nemusí být nemocí celkově postižena. Rakovina prostaty dnes již neznamená nutně konec sexuálního života, ani konec mužství.

Jak psychicky podpořit nemocné s rakovinou prostaty?
Sociální okolí, a zvláště pak to nejbližší, může být pro nemocného muže s rakovinou prostaty obrovskou oporou, která umožní vytvořit prostředí podpory, porozumění, úcty, vzájemné komunikace a lásky. „Celkově pozitivní atmosféra nemůže zcela změnit průběh nemoci, ale značně ovlivní psychickou pohodu nemocného. Pacientovo okolí si musí hlavně uvědomit, že danou situaci nedokáže vyřešit, proto by se o to ani nemělo snažit. Důležité je být na blízku a stát při nemocném,“ říká doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.
Takováto pomoc je pro nemocného tím největším darem, neboť mu pomáhá překonávat těžká období spojená s nemocí, její léčbou a v konečném důsledku napomáhá ke smíření se ?s lidskou konečností a uvědoměním si skutečných hodnot života. Z tohoto důvodu je třeba psychologickou péči o nemocné s rakovinou prostaty rozšířit i o péči o jeho nejbližší, kteří často nevědí, jak být nejvíce nápomocni při zvládání nemoci, která zasáhla jejich rodinu. „Je třeba blízkému pacientovu okolí přiblížit, co a jak může nemocný v jednotlivých fázích léčby prožívat, je třeba je naučit komunikovat o pocitech, je třeba je naučit sdílet a poskytovat porozumění i oporu. V neposlední řadě je také důležitá podpora a psychologická pomoc pro ně samé, neboť i oni mají strach, bojí se o svého muže, tatínka, syna, bratra či kamaráda,“ uzavírá doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.   

doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Cau, na blogu mame novy clanek - podrobne o pricinach, priznacich a metodach...
Michal  |  24.5.2018 10:01

Kamaráda také jedna paní doktorka vyléčila. Rakovina je pryč,ale...
luci  |  24.5.2018 10:10

to meleš? Varlata se neodstraňují. Karcinomů prostat je x druhů. Když...
Co  |  25.5.2018 09:06

Luci, ve které nemocnici mu doktorka varlata odstranila? A jěště mám...
Martina  |  25.5.2018 09:38

Rad bych prispel svym clankem o ZBYTNELE PROSTATE A PEVNE EREKCI: bohuzel,...
Adam  |  8.8.2018 09:57

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *