Psychické příčiny kožních onemocnění

30.7.2013 00:01
Psychologie

Trpíte kožními problémy, jako je psoriáza, ekzémy, vyrážky nebo akné? Pokud ano, bylo by záhodno zaměřit se na to, jak vnímáte jakoukoliv změnu. Lidé s kožními problémy vedou zdánlivě velmi spořádaný život, který je však řízen až přespříliš.

Tito lidé jsou naprosto spolehliví... až do té doby, než dojde k nějaké změně. Jejich život je stále se opakující rutina, neboť žít v rutině je bez­pečné, člověka nemůže nic překvapit. Život však ve skutečnosti není bezpečný a předvídatelný, a právě tento fakt představuje pro tyto lidi problém. Různé přirozené změny v životě je naplňují ne­smírnou úzkostí, která se projevuje právě kožními problémy. Je zajímavé, že emoce a tendence spojené s kožními problémy se projevují i potížemi kosterní soustavy. Lidé, kteří mají problémy s kůží, tedy často zároveň trpí i problémy s kosterní soustavou.

Podívejme se na naše doporučení, jak dosáhnout dobrého zdraví, které zahrnuje nejprve identifikaci signálů, které vaše tělo vysílá směrem k vám, a poté používání typů afirmací, díky kterým bude vaše kůže čistá a zářivá. Afirmace, které působí vše­obecně na problémy s kůží pramenící ze strachu a úzkosti z okol­ních změn, jsou: „S láskou ochraňuji sám sebe myšlenkami, kte­ré ve mně vzbuzují pocit radosti a míru. S minulostí jsem smířen a je zapomenuta. Nyní jsem volný.“

Existuje bezpočet forem kožních problémů; a proto typy afirma­cí, které lze aplikovat, se liší dle toho, o jaký problém jde. Napří­klad pokud trpíte akné, negativní myšlenky jsou u vás spojeny s pocitem nepřijetí sama sebe a vhodná afirmace je tedy: „Mám se rád a přijímám sebe, jaký jsem.“ Ekzém má zase co dočinění s antagonizmem a potlačovanými myšlenkami. Tyto negativní myš­lenky lze potlačovat afirmací: „Jsem prodchnutý a obklopen har­monií, klidem, láskou a radostí. Jsem v bezpečí.“ Vyrážka je zase důsledkem menších úzkostí a tendence vidět v malých problé­mech velké. Afirmace, kterou aplikujeme na vyrážky, zní: „Vše ře­ším s klidem a rozvahou.“ Červená vyrážka je všeobecně spojová­na s podrážděností pramenící z pocitu, že něco nedopadlo tak, jak jsme si představovali, a afirmace jsou tedy spojeny s trpělivostí: „Mám rád sám sebe takového, jaký jsem. Beru život takový, jaký je.“ Jestliže jste onemocněli psoriázou, bojíte se, že vám někdo ublíží a pravděpodobně odmítáte být zodpovědný za svoje city. V tomto případě použijte afirmace: „Rád přijmu všechny radosti života. Zasloužím si a přijímám to nejlepší, co život nabízí. Mám rád sám sebe takového jaký jsem. Vyzkoušejte typy afirmací, které zde uvádíme, nebo se podívejte do tabulky uvedené na straně 203, kde najdete typy afirmací pro jednotlivá onemocnění.

Aby bylo možno začít řešit další emocionální problémy, které jsou příčinou kožních problémů, je třeba položit si otázku, jak jsme schopni čelit změnám. Existuje rčení, že jedinou konstan­tou v životě je změna. Co s tím tedy můžeme udělat? Nejsnad­nějším řešením je pravděpodobně zbavit se té neustálé rutiny, která řídí váš život. I když s tím intuice zdánlivě nemá co dělat, je třeba vpravit do vašeho života spontaneitu. Čas od času nechte život, ať vás zavede tam, kam sám uzná za vhodné. Například si ve svém kalendáři naplánujte hodinu, kdy se prostě vydáte na procházku. A uvidíte, co vás potká. Zkoušejte to různými způso­by, a uvidíte, že svět postrádající při každé situaci nějaký záložní plán nemusí být tak strašný. Můžete rovněž učinit smělejší krok a vzít na sebe určitou roli právě proto, že v nějaké situaci vládne chaos. Schválně vyhledejte situaci, kde není možné kontrolovat naprosto vše - přijměte práci dobrovolníka v útulku pro bezdo­movce nebo zavítejte do mateřské školky. Kdoví, co všechno se tam může přihodit?

Rovněž není špatné prostudovat si svůj časový rozvrh a vytýčit jistá místa ve svém životě, kde by bylo možno otěže vaší neustá­lé kontroly trochu popustit. V zasedací místnosti možná budete stále stejně přísní, avšak svému dítěti byste mohli dát trochu vol­nosti. Cílem je naučit se jisté flexibilitě. Přizpůsobivější člověk je více schopen čelit změnám. Získáte tak sebedůvěru a budete schopní život žít - ne proti němu bojovat - a váš strach a úzkost, kterou cítíte každý den, začne ustupovat.

Zdroj: Louise L. Hay, MUDr. Mona Lisa Schulz - Vše je tak, jak má být - nakladatelství Pragma

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Mám ráda od roku 2002 léčivé obrázkyMUSÍ JE ALE TVOŘIT JEN...
Anna  |  20.8.2013 11:45

Na básně se nedostanu,chybí mi počítač/JUST SI HO KOUPÍM,MÁTE SE NA...
Básně  |  20.8.2013 14:23

SVINĚ SI MRDAJ MOZEK,PELKA TAKY!
NIC?  |  26.8.2013 16:38

VY KURVY!!!
Anna Boleynová!@  |  14.9.2013 12:50

Boužel musím konstatovat že máte právo, i pravdu.. Někdo by řekl,...
Haluzakfest  |  1.11.2013 05:27

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *