Proč musíme získat osobní sílu a velikost myšlenek

11.8.2000 00:00
Psychologie

Všichni lidé na dnešní úrovni bytí potřebují mnohem více síly, než jí mají k dispozici. Jsme denně postihováni armádou neviditelného zla. Žijeme v prostředí lidí, kteří bezděčně ze sebe vydávají zlé nebo nezralé myšlenky. Žijeme uprostřed závisti a klepů. Žijeme uprostřed lidí, jimž se stalo zvykem reptat a hledat u jiných chyby. Jsme nuceni být denně s lidmi špatné povahy, s lidmi plnými cynizmu, zloby a popudlivosti. Jsme třeba nuceni setkávat se denně s lidmi, kteří neustálým myšlením na nemoci si je sami způsobují. Je to tatáž síla nebo myšlenka, která kdyby byla namířena na představu zdraví a síly, přinesla by zdraví a sílu.

Musíme žít víceméně s velikou spoustou lidstva, která žije naprosto s vírou ve věci hmotné a pomíjející. K jejím duším nevnikla dosud ani jediná myšlenka, že život, zdraví, úspěch a trvalé štěstí lze nabýt jenom znalostí a poslušností zákona, který nás učí, že jsme tělesně i duševně to, nač nejvíce myslíme.

Ale ať je naše znalost, víra a dosažená praxe tohoto zákona jakkoliv veliká, přece jen budou na nás neustále působit hrubší myšlenkové živly, kterých je kolem nás velmi mnoho. Jestliže prodléváme příliš často u osob, které myslí nesprávně nebo které vysílají zlé myšlenky, přičemž nezáleží na tom, proti komu jsou namířeny, jsme do jisté míry těmito myšlenkami poškozeni.

Je to jako kouř, který nás štípe do očí. Když jsme ve společnosti nevěřících a pochybujících lidí, přijímáme nevěru a pochybnost. Vidíme pak méně jasně. Naše síla, naše myšlenka bude ovlivněna jejich hrubšími myšlenkovými elementy. Přijímáme totiž do sebe nákazu nemocných a mylných myšlenek, právě tak jako můžeme přijmout nákazu nějaké choroby, a pak se stane taková myšlenka na nějakou dobu naší součástí. Zabraňují nám, abychom dosáhli úspěchu a zdraví.

Zdržují uskutečnění trvalého zdraví duše, která již neupadá do období stísněnosti a melancholie, kdy jsou i nepatrné nesnáze tak zvětšovány, že se z nich stává nesnáz veliká a my strávíme mnoho dní obavami před zlem, které se nikdy neuskuteční. Děje se tak proto, že v této době nemyslíme hodnotou svých vlastních myšlenek, ale strastiplnými a zbytečně úzkostlivými myšlenkami lidí, kteří jsou kolem nás. Oni to jsou, kteří zdržují vzrůst našeho ducha, jenž nám přinese stále se zvětšující jasnost a velkost myšlenek. Ty nám přinesou úspěch v každém počínání a zároveň obnovu a omlazování našeho těla.

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Každý má možnost změnit situaci v prostředí, které ho obklopuje, je...
JJJ  |  11.3.2009 10:49

Ano, velice pěkně řečeno! Je to pravda, jsme to, nač myslíme. Moc...
Niki  |  24.10.2010 19:18

Niki-představ si,louku plnou květů,motýlci,jak létají ,ptáčci...
Jarmila  |  25.10.2010 02:39

Pyramida.net ..........ráda bych všechny varovala před lidmi, kteří se...
Markétka  |  10.11.2010 08:02

Pani Markéto, čtu o vás všude. Videl jsem, že Vaše příspevky...
re Markéte  |  28.2.2011 22:37

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *