Překonejte strach: Řekněte svému vesmíru ano

5.4.2011 00:00
Psychologie

Jedna z nejcennějších lekcí, jak se naučit ovládat svůj strach, se skrývá ve frázi: ŘEKNĚTE SVÉMU VESMÍRU ANO.

Výraz „vesmír“ se týká našeho průběhu života, který se odehrává bez ohledu na to, co si přejeme - je to ona „síla“, která se chová zdánlivě nezávisle a která se často do naší představy, jak by věci měly být, vměšuje, je to jistý tok našeho života i životů ostatních, nad nímž máme jen malou nebo žádnou kontrolu. Často se stává, že když se chceme pohybovat určitým směrem, všechno změní nějaká neočekávaná udá­lost. Tyto události, nebo jen možnost, že se něco neočekávaného stane, do značné míry způsobuje náš strach. Očekáváme to nejhorší. Je důležité si zapamatovat:

PROTILÉKEM NA STRACH JE ŘÍCI SI „ANO“.

Výraz „říci ano“ znamená „souhlasit“ se vším, co nám život přináší. Říkáme-li ano, přestáváme životu odporovat a otevíráme se možnostem nového vidění světa, které nám vesmír nabízí. Znamená to fyzicky se zastavit a klidně prozkoumat situaci. Tím omezíme své rozčilení a úzkost. Kromě emočního přínosu nás to pozitivně ovlivní i na tělesné úrovni.

Naopak říci ne znamená stát se obětí. „Jak se mi to mohlo stát?“ Ne znamená zablokování nových příležitostí k růstu a překonávání překážek, vyhlášení boje a vzdor. Ne přináší napětí, vyčerpání, promarněný výdej energie, emoční zvraty - nebo v horším případě apatii. „Nezvládnu to. Nemohu pokračovat. Nemám žádnou naději.“ Pravda je, že naší jedinou nadějí je říci ano.

Ano je nejen protilék na každodenní nepříjemnosti, problémy a promarněné pří­ležitosti (chřipka, díra ve střeše, dopravní zácpa, prasklá pneumatika, nepovede­né rande atd.), je to zázračný nástroj, jak jednat s naším nejhlubším, nejtemnějším strachem.

Suma sumárum se dá říci, že umění účinně zvládat okolní svět odpovídá schop­nosti říci svému vesmíru, včetně bolesti, ano. Pamatujte si:

JE VELMI DŮLEŽITÉ PŘIZNAT SI BOLEST.

JEJÍ POPŘENÍ MŮŽE MÍT VELMI ZHOUBNÉ NÁSLEDKY.

Říci ano neznamená, že něco vzdáme.

ŘÍCI ANO ZNAMENÁ, ŽE VSTANEME A BUDEME AKTIVNĚ JEDNAT PODLE SVÉ VÍRY, ŽE JSME SCHOPNI NAJÍT SMYSL A ÚČEL ČEHOKOLI, CO NÁM ŽIVOT DÁVÁ.

Znamená to nasměrovat své zdroje, abychom našli konstruktivní, zdravý způsob, jak se vyrovnat s nepříznivými situacemi. Jednat z pozice síly, ne slabosti. Být flexi­bilní, prozkoumat veškeré možnosti a vybrat si ty, které napomáhají našemu růstu. Neznamená to nechat se zničit, ale otevřít se všem možnostem. Zatímco je poměrně jednoduché pochopit myšlenku, jak říci ano svému vesmí­ru, naučit se to opravdu říkat vyžaduje velkou dávku uvědomění. Zdá se, že máme automatický reflex, který spíná tlačítko ne. Není lehké pochopit, jak říci ano, když máte těžce nemocné dítě, jste tělesně postižení, ztratíte zaměstnání nebo vám zemře partner. Pamatujte si:

SVĚT JE PLNÝ LIDÍ, KTEŘÍ OD ŽIVOTA DOSTALI TO „NEJHORŠÍ“...

A SKONČILI JAKO VÍTĚZOVÉ!

Když říkáme ano, stáváme se vítězi. Naučit se, jak toho dosáhnout, stojí opravdu za to. Pomohou vám následující kroky:

1.   Uvědomte si, že říkáte ne. Pomůže vám, když se obklopíte lístečky, které vám to budou připomínat. Dejte si je na stůl, na noční stolek, na zrcadlo, do diáře nebo kamkoli, kde je uvidíte. Některá hesla, které pomohla mně: ŘEKNI SVÉ­MU VESMÍRU ANO (toto heslo je jasné). VIDÍM SMYSL VE VŠEM, CO SE MI STANE. NECHEJ VĚCI PLYNOUT. Dcera mi dala krásný plakát, na kterém stálo: POKUD TI ŽIVOT DÁ CITRÓNY, UDĚLEJ SI LIMONÁDU. Můžete si vymyslet vlastní hesla, které vám budou nejlépe vyhovovat. Cílem je zůstat uvě­domělý. Často se nám do toho nechce a musíme si to neustále připomínat.

2.   Jakmile si vše uvědomíte, pokývejte hlavou nahoru a dolů, řekněte ano. Něco na tom je, fyzicky odsouhlasit myšlenku, která vám pomůže celou situaci přijmout. Zkuste právě teď pokývat souhlasně hlavou. Zjistíte, že z toho budete mít pozi­tivní pocit. Bude se vám zdát, že všechno bude zase v pořádku, protože to sami spravíte.

3.   Stejný princip použijte pro své tělo. Uvolněte se od vrcholku hlavy až ke špičkám prstů na nohách. Pozorujte, kde se cítíte napjatí, a snažte se toto napětí uvolnit. Po těle se vám možná rozlije příjemný pocit. O tom budeme mluvit později.

4.   Hledejte způsob, jak si z každé zkušenosti odnést něco cenného. Ptejte se sami sebe: co se díky dané situaci mohu naučit? Lze si z této zkušenosti odnést něco pozitivního? Jak se mohu díky této zkušenosti zlepšit? Už jen váš plán soustředit se na něco pozitivního automaticky něco pozitivního přinese. Jak se píše v sedmé kapitole, zapomeňte na to, jaký by „měl“ být výsledek, a otevřete svou mysl mož­nostem, které si dokážete představit.

5.   Buďte vůči sobě trpěliví. NEŘÍKEJTE NE, KDYŽ JE PRO VÁS OBTÍŽNÉ ŘÍCI ANO. Toto je jedna z myšlenek, která vypadá jednoduše, ale při převodu do pra­xe vyžaduje velkou dávku trpělivosti. Je tak jednoduché propadnout frustraci a nechat se přemoci zmarem. Všímejte si toho. Věřte tomu, že vás nakonec pře­stane bavit setrvávat v depresích nebo se zlobit, a nakonec najdete způsob, jak se z nejistého terénu dostat. Většina z nás do písku nezapadne. Když řeknete ano, najdete svou cestu mnohem rychleji a zvýší se tím velice kvalita vašeho života.

Mám ještě jeden velmi účinný tip. Začněte s ním u banálních životních událostí. I když třeba se strachem nemají nic společného, poskytnou vám potřebnou pra­xi. Když například budete sedět v autě v dopravní zácpě, nápis na palubní des­ce ŘEKNĚTE SVÉMU VESMÍRU ANO vám připomene, jestli náhodou neříkáte ne. Jakmile si to uvědomíte, pokývejte hlavou a uvolněte své tělo. Poučte se ze své zkušenosti. Dobu strávenou čekáním v autě můžete naplnit poslechem některých úžasných „inspiračních“ audio ahrávek nebo audioknížek, na které nemáte jindy čas. Nebo můžete být vděční, že se od vás v tuto chvíli nevyžaduje nic namáhavého. Tak se uvolněte a užijte si to.

Pokud jste nervózní, že na vás někdo čeká, pamatujte si, že s tím nemůžete vůbec nic udělat. Uvolněte se. Je to dokonalá příležitost naučit se, že v budoucnosti musíte počítat i s neočekávaným zpožděním.

Pokud jste v opačné situaci, na někoho čekáte a brbláte si pro sebe „zase jde pozdě“, soustřeďte se raději na to, abyste řekli ano tomu, že nyní máte příležitost pozorovat lidi nebo se zamyslet nad svými aktivitami během dne. Já čekání miluji. Dává mi vzácnou příležitost nedělat nic, a to bez pocitu viny!

Život nám nabízí mnoho příležitostí procvičovat si ano našemu vesmíru. Dítě rozlije po celém koberci mléko. Vaše asistentka ztratí dopis, který jste jí nadiktovali. V čistírně vám zničí oblek - už to chápete? Pokaždé, když odmítáte to, co se právě děje, vybavte si větu: ŘEKNĚTE SVÉMU VESMÍRU ANO. Zjistíte, že váš život bude příjemnější. Váš vztah k celému světu se dramaticky zlepší.

Jakmile zvládnete tuto myšlenku praktikovat každý den, budete připraveni na závažnější problémy, s nimiž se můžete setkat. Zjistíte, že se přestáváte tolik bát a máte větší důvěru ve své schopnosti vše zvládnout. Jakmile začnete vidět mož­nosti i v nemožném, zjistíte, že svět funguje „dokonale“. Najdete ve všem důvod a účel - pokud ale otevřete svou mysl.

Bát se budete, jen když řeknete ne a budete vesmíru odolávat. Už jste asi slyšeli větu: „Pluj po proudu.“ To znamená, přijměte vědomě, co se ve vašem životě děje. Kdysi jsem slyšela, že klíčem k životu není zjistit, co od něj můžete získat, ale spíš přijít na to, jak se do tohoto proudu dostat. Barry Stevens nazval svou knihu Nepostrkuj řeku (teče sama). Přestaňte se svým životem bojovat. Nechte věci plynout a dovolte řece, ať vás odnese k novým dobrodružstvím, jimiž jsou vaše zkušenosti. Jedině takto nemůžete prohrát.

Shrnutí

JAK ŘÍCI ANO

1.  Uvědomte si, že říkáte ne.

2.  Pokývejte hlavou nahoru a dolů - řekněte ano.

3.  Uvolněte celé tělo.

4.  Přijměte přístup: „Vše se děje dokonale. Pojďme se podívat, jak můžu tuto situaci změnit v užitečnou.“

5.  Buďte sami vůči sobě trpěliví. Nějakou dobu trvá, než přijmete v životě princip „ano“. Řekněte si ano

Zdroj: Susan Jeffers, Ph.D. - Uvědom si svůj strach a přkonej ho, Grada

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

No jo, teď zrovna bude pátek třináctého... Hodně lidí se ho bojí...:(((
Lullaby  |  10.12.2013 00:39

Se asi myslí společensky zbytečný strach, který není nebezpečný,...
Tim  |  11.7.2018 23:59

Stejně jsme jen marionety vozené po neviditelných vláknech tam seshora.
Balin  |  12.7.2018 00:01

Kdo je to "my", kteří jsme voděni jako loutky? Pokud jsou to...
?  |  12.7.2018 07:57

Okna vesmíru dokořán,krásný pořad pana Grygara.Ale ve skutečnosti jsou...
Tim  |  12.7.2018 10:46

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *