Pozor na nebezpečné myšlenky

9.8.2000 00:00
Psychologie

Každý člověk ví, že se musí stříci ohně, aby se nepopálil. Každý člověk se střeží sáhnouti na ostří břitvy, aby se neřízl, každý člověk se chrání látek jedovatých - ale nikdo neuváží, že největší nebezpečí, kterému jsme vydáni každou vteřinou, spočívá v našich nesprávných myšlenkách! Myšlenky nás buďto léčí nebo nás otravují.

Nesprávné myšlenky nás uvádějí do nejrozmanitějších životních kalamit a sice zcela zbytečně, poněvadž kdybychom je střežili, kdybychom byli neustále na stráži a zapudili již v zárodku každou myšlenku špatnou a otravnou, vyhnuli bychom se nejen všem nepříjemnostem a osudovým ranám v životě, nýbrž i všem nemocem a jestliže při tom bychom pěstovali neustále myšlenky blahodárné, odhodlané, důvěryhodné a silné, přitáhli bychom si zcela automaticky nejen štěstí, úspěch a spokojenost, nýbrž i plné zdraví, které je největším pokladem člověka.

Lékař, navštíví-li nemocného člověka, táže se ho, často: "Co jíte?" Otázka stravy má jistě svoji důležitost, pokud se týká zdraví duševního a tělesného, ale až pozná lékařská věda sily myšlenkové, budou se lékaři svých pacientů tázati: "Nač myslíte?" Taková otázka je mnohem důležitější nežli otázka, týkající se stravy, protože člověk, myslící správně, i kdyby jedl stravu nevhodnou, přemůže svými myšlenkovými silami její špatné, ba dokonce nebezpečné vlivy.

Proč asi? Protože v přírodě ovládá vždycky vyšší a jemnější sila veškeré sily nižší, protože fysiologické a chemické pochody v našem těle při zažívání jsou vedeny mnohem nižšími silami než jest síla myšlenky, protože sila myšlenky je a zůstane nejvyšší siIou vesmíru, neboť podstatou a základnou vesmíru jest duch a myšlenka jest jeho projevem.

Nemocný myslí neustále na svoji chorobu a tím ji udržuje při životě. Choroba jest porušení rovnováhy mezi jednotlivými principy a když myslíme na nemoc, když neustále pozorujeme její příznaky, když máme strach před jejím zhoršením nebo dlouhým trváním, tu vléváme oleje do ohně a svoji chorobu zvětšujeme a zhoršujeme. Mnozí lékaři to vědí a proto hledí odvraceti nemocného člověka od myšlenek na jeho chorobu. To se zejména uplatňuje ve všech chorobách nervových, při nichž lékaři doporučují změnu zaměstnání, změnu vzduchu, cestování a podobné věci, aby myšlenky nemocného se odvrátiIy od navyklého chodu, aby zkrátka nemocný na svoji chorobu zapomněl, čímž jeho duše nabude nové sily k napravení vad, které tím nebo oním způsobem vznikly v organismu.

Zdroj: Léčba nervů přírodními silami - Karel Weinfurter

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

vyber si....bud život ve kterem pudesh tvrde za svim cilem a spoustu veci...
matt  |  7.12.2006 18:22

Jsme součástí vesmíru.Všechny problémy duševní i fyzické vznikají z...
Petr  |  14.3.2007 18:26

Myslím, že každá bytost jde za tím, co jí přitahuje a snaží se toho...
kukačka  |  16.1.2008 17:46

paka
ty a ty a ty  |  16.1.2008 20:21

Pan Petr již 14. 3. 2007 napsal tyto úžasnné myšlenky: Jsme...
http://janbuka.webgarden.cz  |  16.1.2008 22:57

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *