Pohádky v naší duši I - vývojové pohádky

27.8.2002 00:00
Psychologie

Mají nás pohádky pobavit, poučit nebo dokonce léčit naší duši? Jsou pohádky jen pro děti nebo i pro dospělé? Co k tomu může říci psychologie? Chci tak volně navázat na článek "Pán prstenů - moderní mýtus" a pustit se společně s vámi na dobrodružnou cestu fantazie a tradice.

Hned na začátku řeknu, že pohádky mají svůj smysl - některé jsou "výchovné", jiné "mytologické" - léčivé. Pak je také dost pohádek, sloužících především pro pobavení posluchače bez hlubšího významu a jiné - především ty modernější - odrážejí hlavně "ducha doby" a vnitřní svět autora.

Dnes se podíváme na pohádky vývojové, příště se budeme věnovat pohádkám mytologickým. Téma je to velmi široké, někdy příště nabídnu zájemcům literaturu, která vyšla v posledních letech v češtině.

Asi každý z nás stojíme při čtení pohádky na straně hrdinů a jejich boj na straně dobra prožíváme spolu s nimi. Přestože je ve hře obvykle mnoho postav z "jiného světa" a kouzla a čáry jsou zde zcela běžnou záležitostí, je nám pohádkový příběh nějak zvláštně blízký, jakoby byl skutečný. Pro naší duši pohádka skutečná je, v nás se skutečně odehrávají během našeho života boje, kterým pohádky propůjčí konkrétní tvar.

Vývojové pohádky jsou ty, které řeší svým příběhem nějaký problém, důležitý pro člověka v určitém vývojovém stádiu. S vývojovými stádii přišla psychologie, která tvrdí, že u každého z nás probíhá duševní vývoj v několika etapách. V každé z nich se učíme zvládnout nějaký problém, získat určité dovednosti a zkušenosti, což je velmi důležité pro náš další život. Etapy na sebe navazují, úspěšné zvládnutí jedné je podmínkou pro překonání problémů v etapě následující. Naštěstí jsme pro tento způsob duševního růstu vybaveni od přírody, takže pokud nám s tím okolí trochu pomůže, máme velkou šanci vše zvládnout.

Například podle Eriksona procházíme během života osmi stádii - v prvním roce života získáváme základní důvěru, asi do tří let hledáme cestu k vlastní autonomii - to velmi souvisí s dovedností pohybu, v předškolním věku balancujeme mezi chutí být iniciativní a mezi pocity viny v případě neúspěchu. Před pubertou je to snaživost versus méněcennost, v období puberty a dospívání hledáme svou identitu - tedy představu o tom, kdo jsme, v dalších letech je pro nás důležitá intimita - navázání blízkého a stabilního vztahu, střední věk s sebou přináší generativitu - výchovu vlastních dětí, později vnoučat. Stáří pak vývoj uzavírá stádiem integrity - pocitem naplnění, smíření nebo v opačném případě pocitem znechucení životem, zoufalstvím. Vzal jsem to velmi stručně, ale pro představu toho, že se vyvíjíme celý život, by to mělo stačit.

Vývojové pohádky jsou pak příběhem, jehož hrdinové mají vyřešit problém, který je jedním z našich hlavních vývojových témat. Takové pohádky nám obvykle nemusí dát konkrétní rady jak na to, spíše nás na takové situace upozorňují, připravují naší duši na setkání s tím, co přijde. Asi všichni jsme byli svědky situace, kdy si například dítě vybere pohádku, kterou chce číst pořád dokola, jakoby se jí chtělo naučit nazpaměť. Ten příběh ho fascinuje, znovu a znovu prožívá dramatickou zápletku i šťastný konec.

Klasickými příklady vývojových pohádek jsou "O Červené Karkulce" nebo "O Šípkové Růžence", obě se zabývají obdobím puberty a dospívání, jedna spíše začátkem, druhá hlavní pointou této vývojové fáze. Konkrétnější témata zpracovává pohádka "O Smolíčkovi" či "O perníkové chaloupce" - téma důvěry a téma závislosti.

Napadá mě, že bychom mohli teď popustit uzdu své fantazii a v diskusi pod článkem shromáždit nápady k výše zmíněným pohádkám nebo k jiným, u kterých budete mít pocit, že pojednávají o nějakém vývojovém tématu. Víc hlav víc ví (někdy) a každopádně nápady se cení. Myslím, že přemýšlení nad tímto tématem nám může přinést víc než přečtení hotových informací. Tak s chutí do toho.

Jan Kulhánek

Související články

Pán prstenů - moderní mýtus

14.1.2002 00:00

Duše ráda přemítá

7.8.2001 00:00

Duše potřebuje mýty

29.3.2001 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

na toto téma mám referát ve škole...je to v celku zajímavé.Myslím...
katla  |  29.1.2009 06:11

Protože diskutující vytáhli na světlo "Pohádky v naší duši...
Fido  |  3.11.2011 20:54

Rekla bych, že je to tím, že v této etapě lidského vývoje lidé...
Klea  |  3.11.2011 21:34

Jé Kleo, teďs mi připomněla jeden zážitek: francouzský film V plném...
Ward  |  3.11.2011 23:07

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *