Pasivita, agresivita, manipulace a asertivita

26.2.2010 00:00
Psychologie

Komunikací rozumíme všechny cesty, kterými dáváme druhému najevo svoje pocity, přání, požadavky nebo prosby. Komunikace má být otevřená, jasná, přehledná a vstřícná. Můžeme rozlišit chování pasivní, agresivní a asertivní. Uveďme si příklady:

 

Pasivní chování se vyznačuje bezbranností vůči požadavkům druhých. Pasivnímu člověku chybí sebejistota. Ustupuje ostatním. Je nejistý. Stále se omlouvá. Vyhýbá se výměně názorů. Někdy je nadmíru a nepřirozeně snaživý, aby ho druzí „proboha" nekritizovali. Jindy se vyhýbá sociálním kontaktům. Obviňuje okolí z agresivity. Má pocit, že ho druzí využívají. Často také využíván je. Někdy si pak vybije vztek na někom ještě slabším.

Agresivní chování vede k prosazování sebe na úkor druhých. Zraňuje druhé. Nedbá na jejich práva. Ponižuje je. Agresivní člověk si myslí, že pravdu má jen on. Rád druhým káže, vyčítá nebo moralizuje. Neumí si přiznat vlastní chybu. Čas to zaměňuje upřímnost s útočností. Přehnané sebevědomí a útočnost mohou být zástěrkou komplexů, které jsou agresivitou kompenzovány. K agresivnímu chování patří nejen hrubá slova, křik či moralizování, ale také sarkasmus, ironie, značkování a významné mlčení.

Manipulativní chování je nepřímé, sleduje skrytý, většinou egoistický cíl. Snaží se dostávat druhého do takového vnitřního rozpoložení, ve kterém manipulaci podlehne. Jak pasivní, tak agresivní jedinci často manipulují (pláčem, křikem, výčitkami, předstíráním bezmocnosti, lichotkami atd.). Jde jim o vítězství, ne o spolupráci. Jsou v jádru přesvědčení, že lidem nelze moc důvěřovat.

 

Asertivní člověk přebírá plnou odpovědnost za svoje chování. Ví, co chce dělat a jak. Jsou mu jasné i důsledky. Vyhýbá se manipulaci a agresi. Je aktivní. Většinou přímo řekne své pocity a o co mu jde. Nepovyšuje se a zásadně se neponižuje. Umí naslouchat druhému. Když udělá chybu, přizná ji. Umí přistoupit na kompromisy. Působí vyrovnaně, uvolněně, srozumitelně. Častěji vyjadřuje pozitivní věci. Kritizuje věcně, konstruktivně a tak, aby nikoho neponížil. Jde mu více o spolupráci s druhými než o vítězství nad nimi.

Vladimír si v restauraci objedná biftek. Při jídle zjistí, že biftek je nedopečený a hranolky jsou studené.

         Pasivní Vladimír:

Vyčítavě a ukřivděně se podívá po číšníkovi. Část porce sní, protože má hlad, velkou část nechá, protože mu to nechutná. Pečlivě složí ubrousek a pak dlouho čeká, než se dostaví číšník. Neřekne nic, a dokonce se nechá ošidit při placení. Zbytek dne si to vyčítá, často se k situaci vrací, cítí se ukřivděn. Večer dlouho vytýká dceři drobný nepořádek v pokoji.

         Útočný Vladimír:

Hlasitě zavolá číšníka a s netajenou zlostí mu říká: „Co jste mi to donesl za podešev! A co ty hranolky, ty smažila už vaše babička?!" V případě podobně útočného číšníka scéna rychle spěje k vrcholu. Vladimír je zbytek dne v ráži. Je neurvalý a povýšený k sekretářce, vylije si vztek na podřízeném pracovníkovi. Doma, když chce opravit kapající kohoutek, utrhne umyvadlo.

         Asertivní Vladimír:

Klidně přivolá číšníka a klidným, ale rozhodným hlasem mu řekne: „Pane vrchní, tohle jídlo nechci. Biftek je tuhý a hranolky jsou studené. Prosím, doneste mi nové, které bude v pořádku." Vladimír jedná jistě, klidně a důrazně, avšak s respektem k číšníkovi, neponižuje ho. Situaci řeší věcně a během dne na ni úplně zapomene. Asertivní Vladimír, který prosazuje svá práva přiměřeně, je pravděpodobně v jednání nejúspěšnější a neodnáší si nepříjemné pocity do zbytku dne. Z jeho jednání je cítit, že si je vědom svých práv, ale v jejich vyjádření dovede udržet respekt k druhému. Sám se nevyvyšuje a nikoho neponižuje.

Zdroj: Jak se zbavit napětí, stresu a úzkosti, nakladatelství Grada 

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

VODKOU!!!
Pepa  |  14.3.2017 16:19

masturbací , a funguje to !!!
petr  |  15.3.2017 06:25

Já jsem ve stresu a napětí před lety zkusila začít kouřit. A dodnes mi...
Pavla  |  15.3.2017 06:53

Až tě život omrzí a stane se ti peklem, skoč po hlavě do sráče a...
!!!  |  15.3.2017 16:16

Sem nadrženej na svou učitelku češtiny
Michal  |  28.3.2017 15:27

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *