Odpovědnost je schopnost odpovědět

15.10.2010 00:00
Psychologie

Odpovědnost lze definovat jako schopnost odpovědět na jakoukoli situaci. Na obchodní nabídku můžeme například odpovědět rozhodnutím koupit, nebo nekoupit. Na stížnost můžeme odpovědět jejím přijetím, nebo zpochybněním.

 

„Bezpodmínečnou“ tuto odpovědnost pak nazývám proto, že naše reakce nejsou určovány vnějšími okolnostmi ani pudy. Můžou na vnějších faktorech i vnitřních pohnutkách záviset, ale vždy je zde možnost volby. Člověk je autonomní (z řečtiny, „sebe-řídící“) bytost. Čím víc si svou autonomii uvědomujeme, tím menší je podmínečnost našich reakcí.

Schopnost náležitě odpovědět s sebou ovšem nutně nenese schopnost uspět. Nic vám nezaručí, že svým konáním dosáhnete toho, oč usilujete. Je ale jisté, že dokud jste živí a vědomí, můžete na okolnosti vždycky reagovat tak, aby se vám vedlo co nejlépe. Tato schopnost reagovat je určujícím rysem lidské přirozenosti. Naše odpovědnost je přímým výrazem naší racionality, naší vůle a naší svobody. Být člověkem znamená být odpovědný.

S bezpodmínečnou odpovědností automaticky roste náš vliv , protože nám umožňuje zaměřit pozornost na ty aspekty situace, které můžeme ovlivnit. Když hrajeme karty, nemáme žádný vliv na to, jaké karty dostaneme.

Jestliže si po celou dobu budeme stěžovat a budeme se vymlouvat na špatné karty, budeme se cítit bezmocní a pravděpodobně hru prohrajeme. Když si však uvědomíme, že si můžeme vybrat, jak s rozdanými kartami hrát, budeme se cítit jinak. I v případě, že nevyhrajeme, můžeme se svými kartami vždycky uhrát to nejlepší, co jde.

V tomhle světě často nemůžeme ovlivnit, jaké karty dostáváme. Když budeme z nespravedlivosti svého údělu obviňovat osud, budeme žít smutný život. Odpovědnost znamená podívat se na svoje karty a uhrát s nimi co nejlepší výsledek. Odpovědnost znamená, že bez ohledu na to, jak špatně situace vypadá, máme - tváří v tvář výzvě - vždycky možnost vyjádřit svou pravdu.

Odpovědnost není vina. Nejsme odpovědní za dané okolnosti , jsme však odpovědní za to, jak se vůči nim postavíme .

Můžeme si to ilustrovat na jednom extrémním případě: nejsme odpovědní za to, že lidé na světě hladoví. Nezpůsobili jsme to, ani situaci nezhoršujeme - existuje nezávisle na nás. A přesto jsme schopni na tento problém reagovat . Je ve skutečnosti natolik všudypřítomný, že na něj nemůžeme nereagovat.Můžeme ho ignorovat, můžeme o něm číst, můžeme finančně přispívat na humanitární pomoc, můžeme chudým rozdávat polévku, můžeme se stát dobrovolníkem v Armádě spásy nebo zasvětit celý svůj život pomoci hladovějícím. Ať uděláme cokoli, je to naše volba - vyjádření naší schopnosti odpovědět na problém světového hladu.

Odpovědnost je zdrojem síly a integrity - síly ovlivňovat svoji situaci a integrity tak činit v souladu se svými hodnotami.

Ukázka z knihy Vědomý business (Portál 2010)

Související články

Cesta bojovníka

12.7.2006 00:00

Závislí potřebují zodpovědnost

19.8.2005 00:00

Osud - je nevyhnutelný?

17.10.2000 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Myslim, že je to pravda, človek má vždy na výber, ako na danú situáciu...
imalda  |  16.10.2010 19:30

George Bernard Shaw " Svoboda znamená zodpovědnost. To je důvod,...
·  |  17.10.2010 12:54

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *