Odborná konference na téma: Agresivita - její příčiny a zvládání

19.11.2015 00:01
Psychologie

Ve středu 9.12.2015 pořádá organizace Dílny tvořivosti v Americkém centru na Praze 1, v pořadí již desátou odbornou konferenci, věnující se problematice lidí po poranění mozku.

Letošní ročník konference je věnován často opomíjenému tématu situace nejbližšího okolí lidí se zdravotním potižení. Právě rodiče našich klientů nás k tomuto tématu inspirovali.

S agresivním chováním v mezilidských vztazích se bohužel setkáváme velmi často, avšak medializovat tuto problematiku je obtížné. Klasické psychologické teorie nám pomáhají tento typ chování docela jednoduše odvodit, ale jak se s ním vypořádat v běžném životě už tak jednoduché být nemusí. Přednášející a jejich příspěvky byli zvoleni tak, aby bylo toto široké téma, co nevíce poodkryto a pro každého účastníka byl čas strávený na konferenci, co nejužitečnější.

Se svými příspěvky na konferenci vystoupí např. Mgr. Ivana Janišová (klinická psycholožka), doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. (klinický psycholog) , doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D (psychiatr) a Mgr. Roman Pešek (KBT terapeut). Ačkoli je toto téma převážně psychologického rázu, příspěvky našich přednášejících budou mít přesah i do dalších oborů, jelikož se ve svých profesích věnují i  dalším tématům (politika, sociální práce, ...). Celkem je na programu 5 přednášek.

Konference je určená zájemcům z oboru psychiatrie, psychologie, fyzioterapie, ergoterapie, logopedie, neurologie a všem, kterým je tato problematika blízká. Je koncipována tak, aby zde bylo místo pro předávání informací mezi účastníky a stejně tak je zde prostor pro diskuzi. Cílem je zviditelnění problematiky agresivity u různých cílových skupin, sdílení mezioborových znalostí a zkušeností v oblasti práce s lidmi s postižením a prohlubování spolupráce mezi jednotlivými obory. Odborným garantem akce je Prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, Csc.

Pro účast na konferenci je nutné:

1. Nejpozději do konce listopadu odeslat vyplněnou přihlášku na e-mail dilny_tvorivosti@seznam.cz či poštou na adresu: Dílny tvořivosti, Podskalská 1252/24, 128 00 Praha 2

2. Uhradit účastnický poplatek Kč 400,- Kč na bankovní účet číslo 2900231647/2010, vedený u Fiobanky (do zpráv pro příjemce napište text „konference a Vaše jméno“). Doklad o zaplacení, prosím, zašlete s vyplněnou přihláškou mailem, poštou či přímo při registraci účastníků v den konference.

Přihlášku společně s bližšími informacemi naleznete na webových stránkách www.dilnytvorivosti.cz či www.navraty.info. Kontaktní osobou je Anna Plachá (723 848 317, dilny_tvorivosti@seznam.cz).

 

Související články

Proč jsme agresivní?

28.4.2019 00:00

Chronická únava a její souvislost s osobnostními rysy

18.6.2015 00:01

Profily agresivních mužů

2.4.2015 00:01

Fáze syndromu vyhoření

16.3.2012 00:01

Poruchy vyvolané užíváním organických rozpustidel

5.3.2012 00:01

Jak říci všechno, ale neagresivně

26.1.2012 00:01

Rehabilitace po mozkové příhodě

17.1.2012 00:01

Jak vznikají poruchy chování u dětí?

6.1.2012 00:01

Jak poznat, že je vaše dítě šikanováno?

24.11.2011 00:01

Patologické hráčství

27.7.2011 00:00

Jak řešit potyčky mezi sourozenci

3.12.2010 00:00

Ohromující fakta o testosteronu

22.11.2010 00:00

Jak reagovat na pacienta s bipolární poruchou

26.10.2010 00:00

Jak poznat závislost blízkého člověka na alkoholu?

26.8.2010 00:00

Ztělesněná zkušenost

17.8.2010 00:00

Pasivita, agresivita, manipulace a asertivita

26.2.2010 00:00

Hněv

26.10.2009 00:00

Každodenní sladkosti dělají z dětí násilníky

21.10.2009 00:00

Násilí v erotice

26.8.2009 00:00

Proč se chováme agresivně

6.8.2009 00:00

Benzodiazepiny a závislost

6.5.2009 00:00

Rozdíl mezi pasivitou, agresivitou a asertivitou

26.2.2009 00:00

Sebepoškozování a sebeubližování přibývá

7.11.2008 00:00

Syndrom rizikového chování v dospívání

7.10.2008 00:00

Děti kuřaček jsou náchylnější k poruchám chování

1.9.2006 00:00

Záchvaty vzteku u dětí

19.6.2006 00:00

Náctiletí

8.9.2005 00:00

Jak zvládat chování dítěte s Downovým syndromem

15.4.2005 00:00

Vybij svůj vztek akcí!

22.9.2004 00:00

Kde se bere zlost?

21.11.2003 00:00

Depresivní matky mají často agresivní potomky

13.11.2003 00:00

Nepotlačujte své pocity

24.4.2003 00:00

Poruchy vyvolané požíváním alkoholu

3.12.2002 00:00

Člověk v krizi - desatero první pomoci

10.9.2001 00:00

Užívání rohypnolu poškozuje nervový systém

26.3.2001 00:00

Psychické faktory mohou zhoršovat většinu nemocí

22.11.2000 00:00

Přidat komentář

 
* *