Nová definice úspěchu

1.3.2017 00:01
Psychologie

Každý člověk na světě usiluje o výkon a úspěch, protože na tom vždy záviselo přežití lidstva. Co se však změnilo, je definice "úspěchu". Dříve platilo pravidlo, že úspěch je dosažení stanovených cílů. Dnes ale stále víc lidí zjišťuje, že opravdový úspěch obsahuje ještě mnohem víc než samotné dosažení cíle.

Každý člověk žije ve dvou světech, vnějším a vnitřním. Ve vnějším světě jde o čísla, výkon, uznání, pokrok, naplnění cíle a postavení. Ve vnitřním světe hrají naopak ústřední roli osobní hodnoty. Realizace hodnot se dá těžko vyjádřit čísly, ale zpravidla se odráží spíše v osobním životním pocitu, který bychom mohli označit jako „naplnění“. Rozhodující je pochopit, že k opravdovému naplnění může dojít jen tehdy, když jdou oba světy takříkajíc ruku v ruce a existují rovnoprávně vedle sebe. Samozřejmě lze také dosáhnout cílů, aniž bychom dbali na osobní hodnoty. Takové dosažení cíle ale přináší pocit prázdnoty, protože v pravém slova smyslu nemá hodnotu.

Naplnění je víc ?než dosažení? stanoveného ?cíle. Společnost orientovaná na výkon v uplynulých letech doslova zametla pod stůl tuto úroveň hlubokých osobních hodnot. Všichni ti křičící trenéři prodeje, kazatelé okamžitých kouzel a ostatní gumové úspěchu se pokoušeli svým pokřikem na optimalizaci výkonu překřičet hlas vnitřních potřeb člověka. „Stále výš, stále rychleji, stále dál!“ bylo motto, které dlouho fungovalo, ale dnes už ho naštěstí mnoho lidí odhalilo jako scestné.

Neustálý hon za stále vyššími vrcholy, na nichž na nás údajně čeká velké štěstí, odpovídá obrazu světa vybudovaného na iluzích a lžích. Generace motivačních guruů, která kázala o nekonečných možnostech ještě většího úspěchu, ze sebe udělala servírku v laciném baru tohoto pochybného vývoje. Hostům se zcela vědomě nalévalo stále víc jedu maximalizace úspěchu, přestože mnozí už zjevně požili příliš mnoho. Dnes jsou vidět zoufalé pokusy tento lokál opustit. Vyhořelí manažeři hledají cestu do ticha kláštera, aby meditovali. Jiní podnikají extrémní výstupy na odlehlé horské vrcholy nebo se učí přežít v džungli. Všechna tato opatření mají vést k tomu, aby znovu našli cestu sami k sobě. Je to pokus o záchranný skok z kolotoče výkonnostního šílenství. Důvodem přitom není to, že by výkonnostní cíle byly špatné. Důvodem je, že výkonnostní cíle nejsou všechno.


Qd orientace na výkon a zábavu k orientaci na smysl
Právě u mladší generace bylo v uplynulých letech možné pozorovat hnutí proti společnosti zaměřené na výkon. Toto hnutí nese jméno „zábavná společnost“. Mladí lidé, kteří měli být zčásti už ve škole cvičeni k tomu, aby se z nich stali poslušní nositelé výkonů, začali rebelovat proti starým principům, pravidlům a paradigmatům maximalizace úspěchu. Přitom zábavná společnost vede do slepé uličky stejně, jako čistá orientace na výkon. Obojí nepřináší člověku trvale to, co by vlastně chtěl cítit. Lidé chtějí podávat výkon a současně žít. Je důležité sladit radost ze života a atraktivní výkonnostní cíle, protože jen tak se člověk může cítit trvale vysoce motivovaný a šťastný. Kdo se už pro nic neangažuje, jen polehává a každý životní plán odmítá jako blbost starých, ten skončí na opačném břehu téhož ostrova, na který nikdy nechtěl. Je to ostrov nesmyslnosti.

Přehnané používání Facebooku a ostatních sociálních médií, hraní počítačových her nebo také známé opíjení se do bezvědomí - to je jen několik příkladů toho, jak se dnes mladí lidé snaží utlumit bolest z této ztráty smyslu a orientace.

K otázce, čeho chce tato mládež takovými spornými volnočasovými aktivitami dosáhnout, může poskytnout důležité poznatky právě fenomén „Facebook“.
Neurovědci zjistili, že se u mladistvých v průběhu používání Facebooku ve zvýšené míře vylučuje určitá látka (viz www.bizzwire.de), která se nazývá oxytocin. Oxytocin je zjednodušeně řečeno „hormonem objímání“, protože ho tělo produkuje ve zvýšené míře také tehdy, když se nám dostává tělesné blízkosti, například při objímání, při líbání nebo při sexu. Oxytocin hraje v partnerství ústřední roli také v souvislostí s věrností. Osoby s nedostatkem oxytocinu se necítí vázány, a proto zůstávají spíše nevázány také ve svém (milostném) životě.
Po čem tedy lidé zjevně touží, je pocit, že jsou chápáni a milováni. Mnoho mladistvých se pokouší chybějící pocit sounáležitosti ve svém reálném světě vyrovnat náhradním uspokojením ve světě virtuálním.
To mimochodem neplatí jen pro mladou generaci. Ten, kdo v reálném světě nezažívá pocit sounáležitosti, si vytvoří umělý svět. Není bez důvodu, že odhadovaná hodm provozovatele alternativního života Linden Lab činila v roce 2009 kolem sedmi set milionů amerických dolarů. Koncerny jako Linden Lab, Facebook a další profitují právě z toho, že mnozí hledají ve virtuálním světě to, co v reálném světě postrádají.


Poučení, které z toho vyplývá, je, že smysl života má hodně společného s pocitem sounáležitosti. Jen ten, kdo se cítí být vnímán jako člověk - namísto toho, aby musel fungovat jen jako nositel výkonu - pociťuje smysl ve své práci a svém jednání. Člověk potřebuje spojení, to je prastará biologická zkušenost, kterou získal už v lůně matky. Tato zkušenostje čistou emocí, kteráje zakotvená v nejhlubších strukturách mozku a s dosahováním cílů a vůlí po maximálním úspěchu zdaleka nemá nic společného. Kdo vnímá svůj život a svoje jednání jako smysluplné, ten je automaticky dlouhodobě motivovaný - bez burácení nějakých pokřiků nebo motivačních technik, které mají vykastrovat vnitřního lenocha. Kdo chce trvale motivovat jiné lidi, nevyhne se přemýšlení o tom, co pro tyto lidi dává smysl.

Zdroj: Steffen Kirchner - Motivační lži - Proč jen pozitivní myšlení nefunguje?, nakladatelství Jota

Související články

Po čtyřicítce podle vědců příliš práce škodí

20.2.2017 00:01

Síla přesvědčení

7.2.2017 00:01

Jak dodržet novoroční předsevzetí po celý rok

11.1.2017 00:01

10 jazykových předsevzetí do roku 2017

28.12.2016 00:01

Jak zvýšit efektivitu mentální práce

25.11.2016 00:01

Jak v sobě podporovat pocit štěstí

26.9.2016 00:01

Co s nesportovním dítětem?

24.8.2016 00:01

Jak dodržet novoroční předsevzetí

7.1.2016 00:01

Jak naučit dítě lyžovat

30.12.2015 00:01

Lakomost vede k trvalému neuspokojení

12.11.2015 00:01

5 rad, jak zvládnout stres na pracovišti

27.8.2015 00:01

Může být už ve 26 letech člověk starý?

21.8.2015 00:01

6 rad, jak hubnout v létě

30.6.2015 00:01

Stres, deprese a životní styl v ČR

12.6.2015 00:01

Co naznačují sny o zubech?

4.6.2015 00:01

Čas na změnu? Teď a tady!

25.5.2015 00:01

Po pětadvacítce byste měli začít trénovat paměť

24.4.2015 00:01

Učení může ovlivňovat pozitivně pocit štěstí

15.5.2014 00:01

Starší lidé by měli mozek trénovat náročnějšími koníčky

19.12.2013 00:01

Jak získat sebejistotu a vážit si sám sebe

27.11.2013 00:01

Facebook může vyvolávat závist a nespokojenost se svým životem

20.2.2013 00:01

Co může znamenat, když se staráme příliš o druhé?

12.2.2013 00:01

Měl bych se změnit! aneb Paradoxní teorie změny v psychoterapii a v životě

22.11.2012 00:01

Jak si udržet tu správnou motivaci při hubnutí?

24.10.2012 00:01

Videohra proti depresi

9.10.2012 00:01

Co přináší nízká sebeúcta?

24.4.2012 00:01

Objevení endorfínů - tzv. hormonů štěstí

23.4.2012 00:01

Překážky na cestě k dospělosti

22.3.2012 00:01

Fáze syndromu vyhoření

16.3.2012 00:01

V čem nalézají české ženy pocit štěstí a spokojenosti

30.11.2011 00:01

Obvyklé problémy při plánování

7.9.2011 00:00

Proč nadměrná sebekritika více škodí, než pomáhá

9.8.2011 00:00

Záhada vyjímečnosti

2.6.2011 00:00

Kdopak by se asertivity bál?

12.5.2011 00:00

Za maskou je člověk

3.5.2011 00:00

Rizikové faktory syndromu vyhoření na pracovišti

30.3.2011 00:00

Životní styl moderního člověka

24.1.2011 00:00

Jak se zbavit chorobného odkládání povinností neboli prokrastinace

13.1.2011 00:00

Přílišné puntíčkářství: anankastická porucha osobnosti

24.11.2010 00:00

Nebezpečné nevědomé postoje

6.10.2010 00:00

Jak naložit s volným časem dětí?

20.8.2010 00:00

Odkládáte naléhavou práci? Proč to děláte?

29.7.2010 00:00

Kývni si svému štěstí

19.12.2009 19:40

Jak motivovat kuřáka při odvykání cigaretám

17.7.2009 00:00

Chcete být malomocní?

15.5.2009 00:00

Léčení drogové závislosti

13.3.2009 00:00

Rozdíl mezi pasivitou, agresivitou a asertivitou

26.2.2009 00:00

Ale já jsem smolař..

2.2.2009 00:00

Jak na povzbuzování dětí

7.3.2007 00:00

Jste emocionálně nebo duševně prázdní?

27.7.2005 00:00

Štěstí si musíme přivolat sami ve své hlavě

4.2.2004 00:00

S receptem do lékárny pro štěstí

7.2.2003 00:00

Odvaha být nedokonalý

9.12.2002 00:00

Komplexu méněcennosti se můžete zbavit

29.5.2002 00:00

Jsou všichni zhypnotizovaní?

17.5.2002 00:00

Jak vypadá úspěch

7.3.2002 00:00

Proč musíme získat osobní sílu a velikost myšlenek

11.8.2000 00:00

Pozor na nebezpečné myšlenky

9.8.2000 00:00

Smysl života

5.6.2000 00:00

Oidipův efekt - sebenaplňující proroctví

22.4.2000 00:00

Přidat komentář

 
* *