Když se příliš identifikujete se svou prací

13.7.2016 00:01
Psychologie

Přílišná identifikace s povoláním přichází plíživě a zákeřně. Mnozí přiznávají, že si nebyli tak docela vědomi toho, jak silná jejich identifikace s prací nakonec byla. Pochopili to až ve chvíli, kdy dostali výpověď, šli do důchodu nebo změnili zaměstnání. Cítili se zničení, ztratili pocit, že vědí, kým jsou a jak mohou být užiteční sobě či druhým.

Nadměrná identifikace s profesí znamená, že je naše vědomí vlastní ceny a důležitosti do značné míry závislé na našem zaměstnání. I když se setkáme s někým mimo kontext našeho zaměstnání, máme silnou tendenci k němu přistupovat nikoli z hlediska toho, kdo jsme a co můžeme v daný okamžik nabídnout, ale z hlediska nálepky své profese. Čím více jsme na tuto nálepku pyšní a čím více nás práce baví, tím je to pravděpodobnější. I kdybychom v konverzaci nenarazili na žádné pracovní téma, budeme tváří v tvář druhému člověku přemýšlet nad svým osobním a společenským postavením z titulu své profese. Pravý opak nastane, když na svou práci nejsme příliš hrdí. V takovém případě se tváří v tvář ostatním podceňujeme a trneme hrůzou, aby se konverzace náhodou nestočila na pracovní téma.


Otestujte, nakolik se se svou prací identifikujete, za pomoci následujícího cvičení. Napište co nejvíce odpovědí na opakovanou otázku „Kdo jsem?“
Počet odpovědí není až tak důležitý, důležitá je spíše povaha odpovědí. Zkoumejte svůj seznam. Jak moc v nich figuruje vaše zaměstnání? Jak definujete sami sebe? Prostřednictvím věcí? Nebo lidí? Nebo na základě vlastní minulosti? Na základě ambicí do budoucna? Kolik je v definici vás samotných? Kolik je tam vašich osobních hodnot, postojů? Je tam nějaký odkaz k tomu, jak sami sebe zakoušíte? Vaše emoce, vnitřní duševní stavy?


Jestliže z výše uvedeného cvičení jasně vyplývá, že velká část vaší definice sebe sama je svázaná s vaší prací, přemýšlejte o tom, co to znamená pro vaši odolnost vůči stresu. Jistá míra identifikace s prací je dobrá věc, příliš velká míra identifikace ale působí potíže.

Rovnováhu znovu nabudeme tím, že se budeme hledat více v rodině a přátelích, ve svých mimopracovních zájmech, v poznání, co opravdu chceme od života a co je podle nás jeho smyslem. Pamatujte si, že jednoho dne budete muset (ať už z jakéhokoli důvodu) svou práci opustit. Co z vás potom zbude?

Zdroj: David Fontana - Stres v práci a v životě - Jak ho pochopit a zvládat, nakladatelství Portál

Související články

Příliš mnoho práce na úřadě škodí srdci

30.10.2015 00:01

Jak se vyvarovat syndromu vyhoření

17.9.2015 00:01

Chronická únava a její souvislost s osobnostními rysy

18.6.2015 00:01

Stres, deprese a životní styl v ČR

12.6.2015 00:01

Hledání smyslu života

26.6.2013 09:21

Je pýcha překážkou duchovnosti?

20.12.2012 00:01

Pozor na přepracovanost

5.12.2012 00:01

Vnitřní smysl života

4.9.2012 00:01

Obecné rizikové faktory syndromu vyhoření

29.3.2012 00:01

Fáze syndromu vyhoření

16.3.2012 00:01

Proč rádi nahlížíme za masky?

9.6.2011 00:00

Za maskou je člověk

3.5.2011 00:00

Rizikové faktory syndromu vyhoření na pracovišti

30.3.2011 00:00

Nemocí manažerů není jen vyhoření

7.9.2010 00:00

Úloha vzpomínek v kontextu stárnutí

26.5.2010 00:00

Workoholismus lze léčit v kláštěře

7.8.2008 00:00

Nedostatek sexu prý sílí chuť k práci a přispívá k workoholismu

16.8.2007 00:00

Syndrom penzionovaného manžela

13.12.2006 00:00

Povinná přívětivost škodí zdraví

15.8.2006 00:00

Jste emocionálně nebo duševně prázdní?

27.7.2005 00:00

Syndrom vyhoření způsobuje podle vědců porucha spánku

29.11.2004 00:00

Vyhoření

14.10.2004 00:00

Smrt z přepracování a syndrom vyhoření

27.2.2004 00:00

Ztráta smyslu života

11.3.2003 00:00

Identita a nelidskost

22.10.2002 00:00

Bohaté Norsko plné narkomanů

16.7.2002 00:00

Jak uspokojujeme své potřeby?

16.4.2002 00:00

Setrvávání ve starých rolích

19.2.2002 00:00

Závislost z pohledu psychoanalýzy

31.1.2002 00:00

Extatické zkušenosti

16.1.2002 00:00

Škola může přispět k rozvoji depresí žáků i učitelů

5.4.2001 00:00

Můj život změnil pes

18.12.2000 00:00

Smysl života

5.6.2000 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Pěkný článek. Určitě bych k tématu identifikace se s vou prací...
Jana  |  16.1.2017 12:09

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *