Jak poznat psychopata

16.5.2017 00:01
Psychologie

Když se řekne psychopat, lidi si nejspíš představí sériového vraha, jak se zvráceným potěšením mučí své oběti. Skutečnost bývá daleko prozaičtější ? odhaduje se, že tuto osobnostní poruchu vykazuje asi čtyři procenta mužů a jedno procento žen a její projevy mohou být natolik nenápadné, že si přítomnost psychopata ve svém životě uvědomíte, až když je příliš pozdě.

Psychopat nemusí být zrovna těžký zločinec, přesto se jedná o synonymum k označení špatných lidí, které spojuje jeden společný rys - naprostá nevšímavost k právům a pocitům druhých lidí.  Osobnost psychopata je prázdná, bezcitná a parazitující,  s ostatními lidmi manipuluje jako s  pouhými prostředky, které jí mají posloužit k uspokojení vlastních potřeb a zvýšení osobní moci.    

Setkání s psychopatem představuje krajně  devastující životní zkušenost, která vás může zničit.  
Odhalit psychopatické osobnosti  není snadné, protože bývají mistry přetvářky a navenek se jeví jako sympatičtí, okouzlující společníci. Naštěstí můžeme psychopata včas rozpoznat, pokud se zaměříme nikoliv na to, jak působí nebo co říká, nýbrž výlučně na jeho chování. Abyste si při setkání s psychopatem dokázali včas všimnout  varovných signálů, popíšu vám svou vlastní zkušenost s psychopatickou ženou.  Příběh, v němž hraji jen vedlejší roli, uvedu po odstavcích kurzívou a okomentuji .

Žiju v Anglii a jednou jsem přijel do Londýna navštívit svého dlouholetého kamaráda Michala. Seznámil mě se svou staronovou přítelkyní Martinou, s kterou chodil už před lety, ale vztah nešťastně skončil poté, co ho  podvedla  v době, kdy již plánovali svatbu. Martina později řízením osudu také odjela do Anglie, kde si  prožila několik vztahů s psychicky narušenými nebo násilnickými partnery, aby si v nejvyšší nouzi opět vzpomněla na Michala. Michal jí přijel od  jednoho  takového partnera  vysvobodit a přitom ji vzal s sebou do hlavního města. Ke své vlastní smůle se do ní opět bezhlavě zamiloval. Martina byla drobné postavy, docela pohledná, měla spoustu energie i jisté charizma. Chovala se mile až podbízivě, působila spíše submisivně a zvláště v dominantnějších mužích vzbuzovala ochranářské pocity. Vyjadřovala se v tom smyslu, že lituje toho, co kdysi provedla, a dávala najevo, jak je její vztah s Michalem jedinečný, jako by si vždy byli souzeni.  Michal ji považoval za pomýleného, ale v zásadě hodného člověka.

Nenechme se mýlit, psychopatem může být i žena, zdánlivě milá a hodná, manipulovat lze i napohled submisivním chováním. Psychopat dává dary, lichotí,  snaží se zalíbit, projevuje drobné úsluhy. Říká ostatním, co chtějí slyšet, aby udělali, co on chce.  Často ze sebe dělá oběť, aby ho druzí lidé litovali. Nenechte se zmást a nedávejte druhou šanci.  Pokud vás někdo podvedl a víte, že se tak choval i k dalším partnerům, s velkou pravděpodobností vás podrazí znovu.  Jestliže někdo k sobě přitahuje samé narušuné osobnosti, je to podezřelé, a pokud s ním získali špatnou zkušenost i jiní lidé, měla by vám začít v hlavě blikat červená kontrolka. Promiskuita je dalším typickým znakem psychopatů. Psychopati bývají přitažliví a mívají charizma, jejich oběti se od nich často  nedokáží odpoutat, i když vědí, jak jim škodí. Psychopatický partner ve vás dokáže vytvořit dojem, že vaše pouto je vztahem výjimečné lásky.

Zarazilo mě, jak málo měla Martina blízkých lidí. S rodinou přerušila styky, přátel měla poskrovnu.   

Manipulativní chování, vztah k lidem jako k věcem a dělením lidí na silné a slabochy vede k tomu, že jejich vztahy nemají dlouhého trvání. Lidi jsou pro ně užiteční, pokud něco potřebují, pokud ne, pak jsou bezcenní,“ uvádí odborníci na stránce Jak rozeznat psychopata.

Spolu s  obnoveným vztahem začala do Michalova života  přicházet spousta problémů, a to zejména finančních. Martina se práci vyhýbala a v žádné nevydržela dlouho. Svého partnera trápila až takřka paranoidní žárlivostí. Namísto vysvětlení, proč by věci měly být takové, jak si je představuje, říkala, že to tak prostě cítí, a proto to tak musí být. Michal ji stále omlouval, protože věděl, jak těžké měla dětství, a věděl, že ani duševně není zcela v pořádku.

Odborná literatura uvádí, že zážitky z dětství nemohou způsobit psychopatii a psychopatie není ovlivňována ani prostředím. Psychopatie je především parazitní životní strategie. Špatné chování a  charakter nelze omluvit prožitými těžkostmi.
Psychopat věří čemukoliv, o čem prohlásí, že je to pravda.  

Michal se nakonec rozhodl řešit svou situaci tím, že se z Londýna odstěhuje jinam, kde je levněji a kde  si pronajme dům. Slíbil jsem mu pomoc - Martina, která stejně nepracovala, měla přijet za mnou a dočasně bydlet u mě, dokud sama nenajde vhodný dům. Do nového domu měl přijet i Michalův známý z Prahy, kterému jsme říkali Kutil. Michal mu chtěl pomoct, aby se díky práce na Západě  zbavil svých dluhů. Michal se podle plánu měl nastěhovat  až nakonec, aby v Londýně stihl ještě něco vydělat, než opustí svou práci a začne nový život. Z londýnské garsonky se vystěhoval hned po odjezdu Martiny,  a tak zatímco manuálně pracoval, přespával u známých nebo i na ulici. Když za mnou Martina přijela, měl jsem možnost jí lépe poznat. Její nezodpovědnost byla zarážející. Našli jsme jí práci, ale odpracovala dohromady sotva týden. Nudila se a měla tendenci využívat druhé lidi, brát jim energii. Později jsem se dozvěděl, že již velice krátce po příjezdu Michalovi zahnula s jedním mým známým. Martina v jednu chvíli překypovala energií a vřelostí,  jindy však z ní zastudil naprostý nezájem. Jedna má vnímavější známá se těchto změn nálad a chladu v očích natolik zalekla, že se Martině začala vyhýbat.

Psychopat je jako naleštěná prázdná nádoba, pociťuje nudu a  hledá únik v neustálých prožitcích.   Charakteristická je pro něj i citová povrchnost a chlad. Psychopat nezná vděk, uděláte-li pro něj cokoliv dobrého, jenom vás využije, a jakmile vás vysaje, zbaví se vás.  Máte-li pocit, že něco není v pořádku, třebas neumíte vysvětlit proč, berte tento pocit vážně!
   
Martině se přes všechnu její nezodpovědnost  podařilo najít dům, protože to byla věc, kterou moc chtěla. Dále už jen stručně. Martina se dala dohromady s Kutilem a díky podrazům se jí podařilo získat dům na sebe,  přičemž způsobila naprosto devastující emocionální následy Michalovi i a nemalou finanční škodu nám oběma. K finančním ztrátám ve velké míře přispěly i mé chyby a naivita, neboť jak se záhy ukázalo, Martina i Kutil okamžitě, jakmile mohli, všechny sliby, dohody i finanční závazky porušili. Pro mě osobně byla míra jejich lží a zrady, využívání druhých,  kterých jsem byl osobně svědkem,  natolik šokující,  že mi působily  deprese.  

Kutil, který na mě zpočátku působil jen jako nevýrazný ňouma bez vlastní vůle, se projevil jako naprosto bezcharakterný člověk. Svou novou společnicí se nechal  zmanipulovat,  a aby sám sebe  omluvil z neplnění dohod a neplacení závazků, začal Michala naprosto nehorázným způsobem očerňovat. Například o Michalovi tvrdil, že si po rozchodu s Martinou začal vztah s jistou ženou jenom proto, aby od ní o Kutilovi získával informace a mohl se mu pomstít. Skutečnost byla ale taková, že kdyby se mu Michal chtěl pomstít, mohl to v první fázi udělat zcela jednoduše - vyhnat Kutila z domu a udělat tak z něho bezdomovce v cizí zemi. Z humánních ohledů se tak ale nezachoval. Tato lež však Kutilovi účelově posloužila, aby mohl bez výčitek připravit o partnerku a okrást člověka, který mu v nouzi podal pomocnou ruku. Martina byla ještě prolhanější - dokázala ve svůj prospěch překroutit i evidentní fakta. Uvažovala asi takto: „Poněvadž mám (ničím neopodstatněný) pocit, že ty mě podvádíš, pak mě to opravňuje, abych podváděla já tebe.“ Velice toužila po vlastním domě a její logiku přivlastňování si toho, co jí nepatří,  bych vyjádřil následovně: „Jelikož toužím po něčem, co ty máš, tak je tvou povinností mi to dát. Pokud mi to nedáš, tak jsi zlý (něco si už na tebe najdu). A jelikož jsi zlý, mám právo si od tebe vzít, co chci.“     

Psychopat jde naprosto důsledně za svým cílem, ovšem na úkor druhých. Psychopat bude popírat i naprosto zjevnou skutečnost a tvrdit evidentní lež. Překrucuje výroky druhých.  Pravdivé je pro něj jenom to, co odpovídá jeho pocitům, myšlení, přání a potřebám. Svědomí ho netrápí a vinu necítí. Za své činy není ochoten převzít odpovědnost.

Psychopata nenapravíte, nepohnete v něm svědomí, nepřechytračíte ho a jen stěží nad ním zvítezíte.  Zbývá vám jen jediné: zavčasu ho rozpoznat a co nejrychleji utéct.

RG s pomocí stránky: http://www.elyna.wz.cz/

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Fabrice kde pracuju šéfujou samí psychopati.
Ahoj  |  23.9.2018 11:05

Polovina těch co chodí k Jílkové.
sdfg  |  23.9.2018 11:33

A Babiš ?! https://www.youtube.com/watch?v=1JN6GkxrWnY
sdfg  |  23.9.2018 11:36

100% těch, co sedí ve vládě, parlamentu a senátu.
!  |  23.9.2018 20:11

Prý hodně třeba šikany žen je na vesnici, protože tam má institut...
Mno  |  23.9.2018 20:15

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *