Jak detekovat lži zkušených lhářů?

24.10.2003 00:00
Psychologie

Proč jsou v dnešní době často lháři úspěšnější ve svém oklamávání druhých než profesionálové, kteří mají jejich lži rozpoznat? Jak si vysvětlit, že ani policejní vyšetřovatelé v řadě experimentů nedosáhli lepších výsledků v detekování lží než skupina studentů? Psycholog Aldert Vrij, který se řadu let zabývá lhaním a speciálně možnostmi jak nachytat lháře, zformuloval pětici pravidel, která by mohla mírně zlepšit naše šance tváří v tvář lhářům.

Říká, že se nemáme přeceňovat. Naše sebevědomí a namyšlenost, že poznáme toho, kdo nám lže, sníží naši schopnost postřehnout detaily a soustředit se. Ani bychom se neměli spoléhat na řeč těla. Takzvaný Pinokiův efekt (tj. přesvědčení, že lhář se vyzradí sám a nám jen stačí, že ho budeme bedlivě sledovat) dnes už neplatí. Klasická vyzrazení jako zakrytí si úst dlaní nebo třes rukou jsou už dnes nepravděpodobná. V dnešní době už nestačí číhat na hrubé, vyzrazující pohyby. Tímto způsobem se zkušený lhář neprozradí. ?Pinokiův efekt? patří minulosti.

Můžeme být úspěšnější, když dostaneme druhou osobu pod časový tlak. Vrij je přesvědčen, že vymyslet věrohodnou vylhanou historku dá práci a že vůbec není snadné lhát rychle a bez rozmýšlení. Zkušený lhář se o to přesto bude snažit. Povede ho to nicméně k tomu, jak Vrij zdůrazňuje, že se bude ?celým tělem? snažit působit normálně. Vymyslet věrohodné lhaní stojí energii, a tak se většinou lhář přestane hýbat, snaží se vypadat nezúčastněně, klidně, sezení začne působit strnule nebo až ležérně. Pokles gestikulace a přirozených pohybů těla je, podle Vrije, rozhodně spolehlivější neverbální indikátor než dlaň zakrývající ústa.

Větší šanci má pozorovatel než tazatel (vyšetřovatel). Protože i formulování otázek, jimiž bychom druhou osobu nachytali (nebo se naopak přesvědčili o tom, že nám říká pravdu), stojí energii, doporučuje se mít u křížového výslechu pozorovatele. Bývají úspěšnější v odhalení lhářů než sami tazatelé (vyšetřovatelé).

Můžeme být úspěšnější, když druhou osobu přesvědčíme, že ?jde o hodně?. Čím vyšší jsou sázka, riziko, nebezpečí a čím vyšší je motivace lháře, aby byl úspěšný, tím vyšší je také šance (platí opět pro pozorovatele), že si na jeho chování něčeho všimneme.

Někteří autoři činí rozdíl mezi celkově ?naivním? neverbálním projevem, kterým doprovázely např. zdravotní sestry své lhaní pacientům ? při sdělování tzv. milosrdné lži, a mezi ?otrlým? neverbálním projevem zkušených podvodníků.

Jako znaky naivního neverbálního lhaní uvádí Křivohlavý (1995):
 • natáčení se k adresátovi bokem;
 • vyhýbání se zrakovému kontaktu;
 • narušená (neobvyklá) koordinace obou rukou ? ruce se najednou něčím zabývají.

  Za znaky ?otrlého? neverbálního ?krytí? lži je oproti tomu možné považovat:
 • postavení se k adresátovi čelem;
 • vytrvalý pohled do očí (až 100 % času rozhovoru);
 • souhra rukou koordinovaná, nenápadná.

  Lhaní lze z mimiky odpozorovat proto, že výrazy zvláště některých emocí bývají automatické a bezděké. Jak ovšem upozorňuje Ekman (1997b), zkušený lhář dovede ?tvarovat? mimické výrazy velmi podobné těm, jež jsou za normálních okolností mimovědomé a jež se vymykají našemu ovládání. Věrohodné lhaní je právě proto věrohodné, že se při něm lhář dokáže velmi přesvědčivě tvářit. Totéž platí o dobrých hercích, o mimech, dokonce i o některých politicích nebo televizních moderátorech ? kteří mají k hercům blízko.

  Zdroj: Zbyněk Vybíral: Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci - nakladatelství Portál
 • Přehled komentářů

  zobrazit všechny komentáře 

  Nehodnot, pokud jsi neprožil. Prý ten kdo prezil smrt,už nikdy nebude...
  Zaverem  |  9.6.2018 02:00

  Opravdu ...Netušil jsem,že ten vzdělaný Pan je ve Vaši blízkosti....
  A  |  9.6.2018 02:05

  Po tom všem ja ,na rozdil od minulosti,potřebují mnohem více problémům...
  No  |  9.6.2018 13:30

  Jak říka jeden nás věhlasný psychiatr...pokud jsi chodil po prováze...
  A  |  9.6.2018 13:35

  Jak říkal jeden muj učitel. ....S divku je to podobne jako s cívkou,...
  A ženy  |  9.6.2018 14:23

  zobrazit všechny komentáře

  Přidat komentář

   
  * *