Iniciace do ženství

12.1.2007 00:00
Psychologie

Ze starobylých kronik se postupně vynořuje obraz posvátné prostitutky. Ztělesňujíc bohyni, přináší sexuální rozkoš a je nádobou, v níž jsou surové zvířecí pudy proměňovány v lásku a milování. V tomto smyslu Hésiodos prohlásil, že "smyslná magie posvátných děvek ,zjemňovala chování mužů'.

Později byly posvátné prostitutky často známé jako charitky či grácie, neboť představovaly jedinečné spojení krásy a laskavosti, řecké charis (radost, půvab, láska atd.), latinské caritas, což později dalo vzniknout "charitě" (řec. charito = podporovat, požehnat). Ve skutečnosti se to značně podobalo hindui-stické karuná, spojení mateřské lásky, něhy, útěchy, mystického osvícení a sexu".

Další informace, které doplní náš obraz posvátné prostituce, najdeme ve spisech řeckého dějepisce Hérodota, žijícího v 5. století před Kristem.

Babylónský zvyk ... nutí každou ženu v zemi, aby jednou za svůj život pobývala v chrámu lásky a měla pohlavní styk s nějakým cizincem ... muži přicházejí a vybírají si. Nezáleží na tom, o jakou jde sumu; žena nikdy neodmítne, to by byl hřích, neboť peníze jsou tímto aktem posvěceny. Po styku se učinila v očích bohyně posvátnou a odchází domů; a potom ji už nezíská jakkoliv veliký úplatek. Ženy, které jsou vysoké a krásné, mohou brzy odejít, ale nehezké musejí čekat dlouho, protože nemohou naplnit zákon; některé z nich tam zůstávají tři nebo čtyři roky. Podobný zvyk panuje v některých částech Kypru. Než babylónské dívky vstoupily do manželství, prošly chrámovou iniciací do ženství, obětujíce své panenství a zakoušejíce první plody své sexuality. Cizinec, který byl chápán jako vyslanec bohů, přišel a hodil mince do klína ženy, kterou si vybral, se slovy: "Ať tě bohyně Mylitta učiní šťastnou." Vždy si byl vědom přítomnosti božstva a posvátnosti milostného aktu. Neplatil za ženu, ale odměňoval se bohyni za to, že mu umožnila účastnit se jejího obětního rituálu. Jak milostný akt, tak oběť byly zasvěceny bohyni a staly se tak posvátnými. Žena se pak vrátila domů, většinou aby se připravila na brzkou svatbu. Byla nyní požehnaná. Celý akt pro ni nepředstavoval ponížení, ale naopak čest.

Šlo o poctu, jíž mohly v některých zemích dosáhnout jen ty nejurozenější, a činily tak po celé generace. Strabón tvrdí, že mimořádně krásná panna nejvznešenějšího rodu byla zasvěcena Diovi (Ammónovi) a ... byla konkubínou a měla styk s kýmkoliv si přála, než byla završena přirozená očista jejího těla (tj. než uběhl jeden měsíc); po této očistě byla odevzdána manželovi.

Zdroj: Nancy Qualls-Corbettová - Posvátná prostitutka, nakladatelství Tomáše Janečka

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Učme se z historie.Moudrost neroste na stromě.
Renáta  |  12.1.2007 08:39

je to stare a moze sa to zdat mudre, avsak kedysi aj ludi vrazdili,aby sa...
eva  |  15.1.2007 09:54

A dnes se lidé nevraždí - a ještě z malichernějších příčin ???
anonymous  |  26.1.2007 14:05

¥udia chceli odovzdať svojim deťom skúsenosť plodenia... Ako to urobiť,...
Tai Wu Ce  |  23.5.2007 13:23

Přiznání bývalého ředitele velké farmaceutické společnosti John...
Doporučuji knihy Johna Virapena - pravda o lécích  |  28.12.2014 19:14

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *