Dyslexie a její terapie psycho-kineziologií

8.1.2009 00:00
Psychologie

Dyslexie je velmi častá porucha čtení a správného psaní, která se ještě dnes často rozpoznává u dětí příliš pozdě. Děti, které trpí touto poruchou, jsou často velmi inteligentní, ale často skončí - díky nedostatečnému chápání této nemoci - ve zvláštní škole nebo později v nepřiměřeně špatně placeném zaměstnání.

Tyto děti mají částečně bizardní vizuální zážitky, když se dívají do knihy a pokoušejí se identifikovat písmena; ale nemají odvahu mluvit o těchto zážitcích se svými rodiči. Tištěnou stránku vidí např. jako kouli a rozeznají jen několik písmen ve středu. Někdy se jim všechno jeví rozmazané a páté přes deváté, nebo jsou chvíli schopny číst, ale potom jsou unavení, mají závratě nebo je bolí hlava.

Léčba je jednoduchá, efektivní a finančně nenáročná. Podle mně tato metoda přirozeně vyplývá z psycho-kineziologie a skutečně se velmi osvědčila. V USA ji dnes používají i další terapeuti. Nejslavnější průkopnicí této metody je Helena Irlingová z Kalifornie.

Léčba probíhá následujícím způsobem:
I. krok
Dítěti předložíme jednoduchý text s obrázky za dobrých světelných podmínek (žádné zářivky).
2. krok
Nasazujeme mu po řadě barevné brýle. U každých brýlí dítě požádáme, aby popsalo obrázky nebo aby přečetlo nějaká místa v textu. Je také důležité, jednoduše se dítěte zeptat, s kterými brýlemi se mu nejlépe čte nebo prohlíží.

3. krok
Barevné brýle, se kterými dítě nejlépe vidělo, by mělo nadále používat při každém čtení nebo psaní. Často se stane, že dítě začne okamžitě číst!

Připadá vám to příliš jednoduché? Vyzkoušejte si to sami pro sebe a nechtě se překvapit. Při dlouhodobé terapii je třeba provést ještě další kroky.

a) V obchodě s fotografickými potřebami si opatřete monochromatic kou barevnou fólii ve stejné a podobné barvě jako jsou brýle. Fólii položte na text. Fólie jsou průhlednější než brýle a propouštějí více světla; zvláště indigové brýle jsou hodně tmavé. Najděte si fólii, kte rá propouští nejvíce světla, která vykazuje stejný efekt "okamžitého čtení" a má přesně tu správnou barvu.

b) Dejte si u optika udělat barevné brýle v identickém barevném tónu a se stejnou barevnou frekvencí.

Léčba by se v tomto místě dala považovat za skončenou. Aby léčba byla definitivní a aby člověk nebyl závislý na barevných brýlích nebo fólii, navrhuji následující kroky:

a) Psycho-kineziologickou léčbu dítěte a rodičů. Já doporučuji napřed somatický nástup prostřednictvím očí. Sezení zakončit metodou očních pohybů nebo barevných brýlí. BDK zodpovídající za dyslexii se často nachází v prenatálním období nebo v minulém životě.

b) Objasnění biochemické komponenty. Doporučuji analýzu vlasu díky, které lze zjistit nedostatek stopových prvků a analýzu aminokyselin.

c) V těchto případech se osvědčila kineziologická technika nazývaná výchovná kineziologie (Edu-K). Odpovídající kurzy probíhají v Institutu aplikované kineziologie v Kirchzartenu.

Tato terapie funguje u dospělých dyslektiků stejně dobře jako u dětí. I Dosud není známa žádná rychlejší, jemnější metoda, jak těmto lidem pomoci. Pro její realizaci není třeba žádné další odborné znalosti. Prosím čtenáře, přátele, rodiny, učitele, psychology a jiné terapeuty, faráře atd., aby na metodu upozorňovali, protože PK v této oblasti nabízí skutečně revoluční objev a doufejme, že se ji podaří zveřejnit prostřednictvím sdělovacích prostředků.

Dr. Dietrich Klinghardt - Učebnice psycho-kineziologie, nakladatelství Alternativa

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Vřele nedoporučuji kineziologii, konstelace atd.,protože mi přijde...
Katka  |  25.11.2014 09:37

Vřele nedoporučuji kineziologii, konstelace atd.,protože mi přijde...
Katka  |  25.11.2014 09:37

Paní Katko, Vy jste asi hlavně neviděla pravidla českého pravopisu.:)
Jana  |  31.1.2015 08:38

Ahoj , moje máma mě poslala ke kineziologovi , protože nechtěla si...
Luci  |  29.4.2017 18:44

nějakou tu konzultaci bych asi šla.Na samotné odblokování ale už...
Na  |  30.4.2017 15:17

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *