Diskutování na internetu

19.11.2004 00:00
Psychologie

Slovo internet přiblížil Bělohradský (1997) tak, že "skutečnost je inter nos, je mezi námi

V jeho názoru zaznívá obdiv k možnostem tohoto média. Ve skutečnosti internetové "převádění všeho do dialogu" stoná na všechny nemoci, kterými může trpět lidská komunikace i mimo internet ? komunikace telefonem, tváří v tvář, dopisem. I v tomto "zdialogizování" světa se vyskytuje podsouvání vlastních názorů druhým, provokace, překrucování, další "fauly" a nešvary. Zatímco technika nabízí pokrok v podobě rychlosti, dostupnosti, šíře možností, propojenosti, dialogičnosti a komunikace několika kanály současně, uživatel těchto technických nabídek namnoze nedokáže překročit vlastní stín limitovaný charakterem, hodnotami, vzdělaností.

Označení "diskusní fórum" je často bagatelizací slov "diskuse" a "diskutovat". Spíše než o diskuse jde v některých fórech o pouhé řazení komunikačních exhibicí, o konverzaci, vypovídání se, takzvaný "pokec" (chat). "Pokecání si" nabývá podoby necenzurované exhibice, tzv. dialogizace je spíše přechodným zaznamenáváním kratších či delších monologů, sebráním vulgarit a bizarností, jež by stěží publikovala jiná média. Jde o zvláštní druh prezentace před veřejností, kdy volba zašifrovaného sebeoznačení umožňuje zůstat ve virtuálním světě v anonymitě. Stejně tak "masa" spoluúčastníků komunikace je zpravidla chráněna dostatečným stupněm anonymity.

Rozšíření tohoto "kecání" zejména mezi studenty potvrzuje potřebu konverzace, "popovídání si", sounáležitosti a také potřebu prožívání vlastní důležitosti. Exhibiční rysy má nezřídka i vytváření individuálních www-stránek.

Vážné diskuse na síti se samozřejmě šíří také. Mnohde se přechází ke tvorbě dohod a rozhodnutí po síti: účastníci diskuse sedí každý u svého monitoru a "diskutují" (odpovídají, hlásí se do diskuse, posílají návrhy, dotazují se, souhlasí či nesouhlasí a také regulují či řídí diskusi) ? a nemusejí se sejít ani tehdy, když jde o společné závažné rozhodnutí. Výzkum v Británii porovnával časovou efektivitu a spokojenost s dosaženým rozhodnutím u dvou skupin. Jedna spolu diskutovala "tváří v tvář", druhá prostřednictvím počítačů. Výsledky zatím vyzněly ve prospěch přímé interakce v obou sledovaných parametrech. Skupina diskutující "tváří v tvář" dospěla ke konečnému rozhodnutí o 30 minut dříve a její členové byli spokojenější s výsledkem diskuse než členové diskutující po síti. Sledování diskuse po síti navíc ukázalo, že účastníci zde inklinovali k normativnějšímu stylu než diskutující "tváří v tvář" (Reid, 1997).

Zdroj: Vybíral - Psychologie lidské komunikace, nakladatelství Portál

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

diskuse jsou pro uchyly,psychosociální a zdravotní kr.pli,co se na nic...
XK  |  17.11.2016 10:54

Nejlepší úplně ,fakt boží. Nehrozí, že vás někdo napálí a není...
sdfg  |  13.11.2017 11:31

Tak s tim nesouhlasim. Jsou temata, o kterych si clovek se svym okolim...
Vanda  |  13.11.2017 12:13

Na vsi nemůžete říct nic nikomu, vše se roznese. Bohužel nejde chodit...
Jarmila  |  14.11.2017 09:08

Tak tomu rikam sebereflexe! Vyhledat po letech toto tema a pridat takovyto...
Petr  |  14.11.2017 10:54

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *