Dávám ti teď místo ve svém srdci

4.4.2012 00:01
Psychologie

My všichni chceme být šťastní a svobodní. Mnoho z nás věří, že těchto kvalit můžeme dosáhnout úspěchem ve vnějším světě. Překážky tedy hledáme vně - ve své rodině, v lidech a situacích. Když zjistíme, že možnost naplnění i to, co nám v něm brání, leží uvnitř, začneme se na život, svou rodinu a na sebe sama dívat novýma očima.

V naší moderní společnosti žije mnoho lidí ve stále větší nezá­vislosti či dokonce izolaci s postojem: „žiji si svůj život.“ Takový vývoj ale nepřináší lidem více štěstí. V systémové terapii se zjistilo, že spojení se členy naší rodiny a jejich osudy je mnohem silnější, než jsme si vědomi. Dále se ukázalo, že v rodinném systému funguje přirozený řád, v této práci jej nazýváme řád lásky. Tento řád nás hlu­boce spojuje s předešlými generacemi a vším, co se v nich stalo.

Svobodní a silní můžeme být až tehdy, když uspořádáme svůj vztah ke členům své rodiny a jejich osudům.

Respektování tohoto řádu nám umožní stát v rodině na svém pravém místě. Cítíme svou sílu a také podporu rodiny. Tento řád lásky je v mnoha rodinách těžce poškozen. Důvodem je neschop­nost vypořádat se se ztrátou, smrtí (především předčasnou), se svý­mi rodiči, lidmi opačného pohlaví i bolestnými a násilnými zážitky z dětství.

Tyto vlivy nejsou součástí našich emocí, necítíme je, proto je snadné jít proti tomuto řádu lásky.

Rodinné konstelace vynáší tento skrytý řád na světlo. Ukazuje, jak jsme ztotožněni s jiným členem našeho rodinného systému a zdali jsme na sebe převzali něčí pocity. Může to být např. matčina či otcova nevyléčená bolest z lásky, která kdysi z nějakého důvodu skončila. Konstelace nás také může přivést k přijetí svých rodičů, jež jsme podvědomě odmítali či jimi opovrhovali. Můžeme přijmout to, co se nevydařilo. Najdeme způsob, jak se vymanit ze zmíněných ztotožnění.

Rodinné konstelace jsou silnou metodou práce s lidmi, která se dotýká samotného jádra věcí. Často má překvapivé účinky také na fy­zickou nemoc. Jelikož však rodinné konstelace, tak jako každá terapie, mají svůj limit, vyléčení se nedá předem zaručit. Integrace toho, co konstelace ukázala, probíhá dlouho. Je to proces trvající léta.

Trpělivost a pokora jsou, dle mého, dary rodinných konstelací modernímu člověku. Pokora, jež nám umožní odpoutat se od egomanie dnešní lidské společnosti, od iluze, že můžeme dělat cokoli a kdykoli. Můžeme samozřejmě dělat spoustu věcí. Jdeme-li však proti řádu lásky, my, naše děti či jejich děti za to později zaplatí.

Na konec malé varování: rodinné konstelace se stávají oblíbe­nými. Chcete-li si postavit svou konstelaci, ujistěte se, že příslušná osoba byla do této práce dostatečně zaučena a je schopna vést druhé tímto hlubokým procesem.

Zdroj: Wilfried Nelles - Rodinné konstelace, nakladatelství Alternativa

Související články

Projekce - co vám o vás prozradí?

31.1.2012 00:01

Překonejte strach: Řekněte svému vesmíru ano

5.4.2011 00:00

Falešné představy o odpuštění

21.12.2010 00:00

Pravdu nám zakrývá mlha lží

15.4.2010 00:00

Být vždycky vinen

29.1.2010 00:00

Dávání viny druhým

20.9.2007 00:00

Znovuobjevení citu

13.5.2005 00:00

Odpuštění

23.12.2003 00:00

Jak nám strach brání v lásce

14.3.2003 00:00

Karmické vztahy s dětmi

7.9.2001 00:00

Sebepoznání s tarotem

4.5.2001 00:00

Odpusťte svým rodičům

23.10.2000 00:00

Vztahy - zrcadlo naší duše

20.4.2000 00:00

Čtvrtá čakra

9.4.2000 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Máte někdo výčitky z potratu tak, že ani teď se vám o tom nechce...
lea  |  10.5.2012 07:45

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *