Čeho se vyvarovat při rozhovoru

17.5.2018 00:01
Psychologie

Kromě obsahu konverzace je velmi důležité, zejména když hovoříme s téměř neznámou osobou, abychom kladli důraz na to, jak mluvíme. O několika nepříjemných návycích, kterých bychom se měli vyvarovat, píše italský deník Corriere della Sera.

Nebuďme pesimisty

Jestliže jsme pesimističtí, může to uškodit i v rozhovoru s ostatními. Jestliže očekáváte, že setkání s jinými osobami nebude příjemné, pravděpodobně se budete chovat chladně a odtažitě. Naopak očekáváte-li rozhovor s osobami, k nimž máte kladný vztah, budete vřelejší a konverzace nepochybně příjemnější. Neznamená to potlačovat vlastní emoce, ale přistupovat k novým setkáním bez zbytečných předsudků.

Nesnažme se ovládnout konverzaci

Jestliže s jinými osobami mluvíme o sobě, vyvolává to pocit radosti v našem mozku, stejně jak když jíme to, co máme rádi, nebo když si vyděláváme peníze. Podle studie Harvardovy univerzity je 40 procent našich každodenních projevů zasvěceno výkladům o sobě, o tom, co prožíváme a co si myslíme. Ale při rozhovoru s ostatními to nemusíte přehánět, abyste nevypadali jako narcisisté a nebyli únavní. Naopak dobří posluchači jsou oblíbení.

Neopravujme často své protějšky

Abychom navázali dobrý vztah s novou osobou, je důležité umlčet své ego a dát druhému najevo, že jsme připraveni mu naslouchat. Je vhodné neopravovat případné chyby v gramatice nebo slovníku. Druhému je třeba dát najevo, že jsme připraveni mu naslouchat, nikoli ho soudit.

Neříkejme “ty“, ale “my“

Jestliže při rozhovoru používáme zájmeno “ty“, pak se osoba, s níž hovoříme, cítí být obviňována a souzena. Je lépe používat zájmeno “my“, které navozuje pozitivní pocity.

Nemluvte příliš rychle

Jestliže hovoříte příliš rychle, můžete se zdát nervózní, jako kdybyste chtěli něco prodat. Rozhovor s rychle mluvící osobou může být vyčerpávající, protože je třeba více se soustředit na každé slovo. Americká studie realizovaná na 1380 osobách ukázala, že ideální rychlost konverzace je zhruba 3,5 slova za vteřinu, tedy nepříliš rychlá, ale také ne pomalá, s příležitostnými přestávkami, abyste ukázali, že nejste robot.

Neukončujte oznamovací věty otazníkem

Jsou lidé, kteří končí oznamovací věty zvýšenou intonací otázky. Takový způsob může vzbuzovat pocity nejistoty. Je lépe se mu vyhnout. Abyste působili jistěji a autoritativně, klesejte na konci klíčové věty hlasem.

Nemluvte příliš hlasitě

Zvýšeným hlasem obvykle hovoří lidé, kteří si jsou nejistí a necítí se dobře. Avšak zdravý člověk konverzující příliš nahlas může působit nepříjemně a vyvolávat rozpaky, zejména jestliže se nachází na veřejném místě. Jestliže o sobě víme, že mluvíme příliš hlasitě, snažme se kontrolovat, zejména máme-li před sebou osobu, kterou vidíme poprvé.

Zdroj: ČTK

Související články

Proč jsme agresivní?

28.4.2019 00:00

Proč adolescenti často lžou?

22.2.2018 00:01

Častá komunikace s lidmi může zvýšit šance na dlouhověkost

7.2.2018 00:01

Jste manipulátor či pouhou loutkou? Jak se bránit!

30.8.2017 00:01

Jsou všichni, kdo si fotí selfie, narcisisti?

21.6.2017 00:01

Jak poznat psychopata

16.5.2017 00:01

Odborníci: Při kontaktu se sebevrahem je důležité zachovat klid

16.11.2016 00:01

Každý má schopnost komunikovat se zvířaty

22.12.2015 00:01

Proč mluvíme rukama?

16.9.2015 00:01

Jak si pacienti představují moderní komunikaci s lékařem?

10.11.2014 00:01

Negativní lidé a energetičtí upíři

22.5.2014 00:01

Jak si sami bráníme v plném kontaktu se sebou, s druhými i se světem.

28.2.2014 00:01

Jak naplňujeme své potřeby

12.2.2014 00:01

Pohlazení vydá za tisíc slov

13.2.2013 00:01

Co je sexy?

24.8.2011 00:00

Kdopak by se asertivity bál?

12.5.2011 00:00

Co prozradí naše gesta v oblasti hlavy a krku?

10.3.2011 00:00

Zatemňující jazyk medicíny

23.12.2010 00:00

Jak komunikovat s člověkem se sluchovým postižením

10.11.2010 00:00

Přístup k člověku postiženému hluchoslepotou jako k partnerovi v komunikaci

27.8.2010 00:00

Co dělat, aby byl váš stisk ruky sympatický

16.4.2010 00:00

Pasivita, agresivita, manipulace a asertivita

26.2.2010 00:00

Nástin jazyka v mém světě - zpověď autistky

5.1.2010 00:00

Proč se nám nedaří telepatie?

13.10.2009 00:00

Nonverbální komunikace mezi lékařem a pacientem

17.6.2009 00:00

Paranoidní upíři

4.5.2009 00:00

Úzkostní upíři

3.4.2009 00:00

Narcističtí upíři

6.3.2009 00:00

Histriónští upíři

27.2.2009 00:00

Rozdíl mezi pasivitou, agresivitou a asertivitou

26.2.2009 00:00

Disociální upíři

2.2.2009 00:00

Citoví upíři

16.1.2009 00:00

Proč přitažliví lidé vyvolávají strach?

18.10.2007 00:00

Jak rozpoznat lhaní?

10.3.2006 00:00

Jak zvládat chování dítěte s Downovým syndromem

15.4.2005 00:00

Zjednodušené vyjadřování na internetu

2.12.2004 00:00

Jádrem lásky je komunikace

18.5.2004 00:00

Pozor na partnerovy osudové chyby

5.5.2004 00:00

Jak detekovat lži zkušených lhářů?

24.10.2003 00:00

Lékaři a pacienti spolu neumí komunikovat

12.9.2003 00:00

Jak poznat manipulátora?

7.2.2003 00:00

Co je to komunikace?

10.1.2003 00:00

CHAT aneb Vztahy na internetu

31.5.2002 00:00

Co prozradí gesto založených paží?

9.4.2002 00:00

Jste schopni skutečně komunikovat?

27.2.2002 00:00

Dezinformačni iluze a informační deziluze

21.9.2001 00:00

Jak zřetelně komunikovat

29.5.2001 00:00

Metoda konstruktivní hádky

25.4.2001 00:00

Kouzelný princ nepřijde aneb Jak zřetelně komunikovat

5.4.2001 00:00

Aby si vás prodavačka všimla

6.11.2000 00:00

Jak rozpoznat zapřisáhlého Dona Juana

3.4.2000 00:00

Energetické vysávání jednoho člověka druhým - Arivismus

23.3.2000 00:00

Přidat komentář

 
* *