Buďte na pozoru !

13.6.2000 00:00
Psychologie

V poslední době jako kdyby se roztrhl pytel s různými naukami, náboženskými skupinami, kurzy duchovního rozvoje, léčitelskými praktikami, organizacemi nabízejícími zázračné produkty a skupinami slibujícími zvýšení naší energie a vitality mentálními, psychickými či tělesnými aktivitami.

Je to dobře. Plno těchto praktik má základy ve starobylých učeních prověřených věky. Na druhé straně se však i ty nejlepší techniky dají zneužít a na člověka prahnoucího po poznání a procesu samouzdravování může číhat past v podobě vysoce organizované skupiny, která nás touží lapit a nepustit. Důvodem samozřejmě jsou peníze, které této organizaci přímo či nepřímo přineseme. Vždy přitom může hrozit i riziko tělesného či duševního poškození, pokud skupina bude motivována pouze finančním ziskem či touhou po moci. Pokud se tedy někdy i vy rozhodnete začít duchovně vzdělávat či zlepšovat své zdraví, dejte si pozor na následující varovné signály.

1. Máte pocit, že je vámi manipulováno či na vás vyvíjen nátlak? Není vám dán dostatečný čas na rozmyšlenou než se upíšete a zaplatíte vstupní vklad?

2. Je slibován všem zaručený výsledek aniž by se bral ohled na individuální zvláštnosti každého jedince?

3. Zdá se vám, že vůdcové nemají dostatečné vzdělání ani dlouhodobé zkušenosti?

4. Všichni členové skupiny působí stejným dojmem a používají stejné naučené fráze?

5. Vyžaduje skupina, aby "absolventi" nadále v ní setrvávali,dělali nábor dalších členů a ve svém volném čase zadarmo provozovali propagační činnost?

6. Je ve skupině kladen velký důraz na určitou autoritu - guru, vůdce, učitele?

7. Skupina neposkytuje dostatek příležitostí k dotazům na techniky, metody, teoretické a praktické problémy?

8. Jsou při cvičeních používány negativní techniky jako například podkopávání sebevědomí, urážky, hrozby či neustálé snižování vědomí vlastního ega?

9. Dostavují se během cvičení nepříjemné stavy - emoční či tělesné?

10. Je součástí procesu hypnóza bez předchozího upozornění že jde o hypnózu ( například odpočítávání )?

11. Střetli jste se během procesu s něčím , co odporovalo vaší víře či světovému názoru a na vaše pocity nebyl brán ohled?

12. Zahaluje celý proces něco tajemného a nevysvětlitelného?

13. Máte provádět úkony jejichž smysl zcela nechápete a které vám nebyly podrobně vysvětleny ( včetně recitace v cizím jazyce bez znalosti přesného překladu)?

14. Je před cvičením či jinou technikou seriózně zhodnocen tělesný a psychický stav každého uchazeče nebo jsou jedinou vstupní podmínkou finance?

15. Nepřipadají vám ostatní účastníci frustrovaní, zklamaní životem, neschopní či neochotní o předkládaných věcech přemýšlet?

16. Dochází k nějakému zastrašování či ovlivňování?

17. Je zdůrazňována spřízněnost skupiny se slavnými osobnostmi?

18. Pociťujete nesouhlas skupiny s tím, že její členové nadále udržují přátelské styky s nečleny?

19. Jsou obviňovány jiné techniky či jiné skupiny z neúspěšnosti a vyzdvihovány pouze vlastní metody a úspěchy? Tyto otázky mějte vždy na paměti, když se začnete zajímat o nějaké nové hnutí či metodu.

O všem se předem dostatečně informujte a přemýšlejte. Jestliže máte dostatek peněz, můžete metodu vyzkoušet i "na vlastní kůži", ale pokud narazíte na něco, co vám nebude vyhovovat, raději se včas poohlédněte po něčem jiném, i přesto, že vaši "zaregistrovaní" známí jsou nadšení a září zdravím a štěstím. I kdyby skupina měla ty nejčistější úmysly a metoda byla vynikající, nemusí být pro vás tou pravou skupinou a metodou. Nezapomeňte, že každý člověk je individualita.

Autor: mk

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Nečetl jsem všechny vaše příspěvky,ale myslím si ,že tam kde je...
Pavel  |  20.12.2010 09:32

Každý jsme ale vybaven 5 smysly a intuici abychom byli schopni poznávat a...
Pavel  |  20.12.2010 09:36

Setkal jsem se s otázkou ,kdy je dostatečná omluva a kdy ne.Co si myslíte...
Pavel  |  20.12.2010 11:41

Žiji v západoevropské zemi s dlouhou tradicí demokracie. Stalo se mi, že...
Mary  |  20.12.2010 15:59

Mary,já jsem v cizině,kromě Slovenska,nikdy nebyl,ale myslím si,že...
Pavel  |  20.12.2010 21:18

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *