Arteterapie a duševní onemocnění

25.10.2001 00:00
Psychologie

V tomto článku se budu věnovat konkrétnějšímu užití arteterapie při práci s lidmi s duševními poruchami, přičemž se zde zaměřím na práci s dětmi a dospívající mládeží. Vycházím při tom z vlastních klinických zkušeností z dětské psychiatrie.

Arteterapie může probíhat formou pravidelné skupinové a individuální práce s klienty v arteterapeutické dílně. Klienti zde kreslí, malují a sochají. U starších klientů probíhá následná reflexe zážitků z tvorby a interpretace vzniklého artefaktu. Terapeut se spolu s dětmi snaží o skupinová a individuální řešení jejich problémů s rodinnými vztahy, hledáním identity, utvářením vlastního žebříčku hodnot apod. Ty mohou být rizikovými faktory při vzniku závislostí, duševních poruch a onemocnění.

Pomocí arteterapie získávají děti inspiraci pro smysluplné využití volného času, pomáhá dítěti objevovat vlastní schopnosti a rozšiřuje tak repertoár jeho dovedností. Velmi důležité je pro klienty zvýšení sebevědomí a pocit uspokojení z vytvořeného díla, které roste se stále větší zručností a motivací. Je to prostor, v němž se mohou vyrovnat a často i předčít zdravé vrstevníky. Je tedy zároveň preventivní i rehabilitační činností a zvyšuje adaptační schopnosti.

Fyzická námaha při zpracování hlíny má pozitivní vliv při léčbě depresivních pacientů. Energie, která se těmto lidem jinde v životě nedostává, může být touto cestou přirozeně uvolňována. U pacientů s mentální anorexií a bulimií pomáhá výtvarná činnost, zvláště pak malba postav, získávat realističtější pohled na schéma lidského těla. Úzkostným pacientům pomáhá v překonávání tenzí pravidelná malba vodovými barvami. Technika akvarelu neumožňuje tvůrci úplnou kontrolu nad vznikajícím dílem, do přesného plánu proniká náhodný prvek rozpíjejících se barev, dítě je nuceno v danou chvíli zapojit svou kreativitu a řešit výtvarný problém. Tento proces je pro klienta metaforou, nácvikem řešení situací v běžném životě.

Velký význam má tvorba z keramické hlíny i pro hyperkinetické pacienty - má pro ně větší motivační sílu, snáze u ní vydrží než např. u plošných výtvarných aktivit. Při modelování se jejich hyperaktivita kultivuje - upravuje se psychomotorika. Fyzická náročnost je důležitá pro ventilaci přemíry energie, úzkosti, agresivity. U psychotických pacientů je důležité vnímání reality hmatem, tím se ujišťuje o skutečnosti reálného světa a o svém místě v něm. U dětí s autismem podobně jako u psychotiků pomáhá práce v dílně nalézt místo v reálném světě, významně pomáhá navázat kontakt s terapeutem.

V těchto několika odstavcích jsem nastínil praktické použití arteterapie při práci lidmi, potýkajícími se s duševními poruchami či onemocněním. Příště napíšu něco více o sebepoznání a osobním růstu za pomocí léčby uměním - arteterapie.
Autor: Jana Kulhánek

Související články

Psychoterapie - ve dvou se to lépe táhne

18.9.2001 00:00

Psychoterapie - potřebujeme jí?

3.9.2001 00:00

Léčivé obrazy on-line

21.8.2000 00:00

Lidský hlas - nástroj k léčení

19.7.2000 00:00

Naučme se poslouchat hudbu

10.7.2000 00:00

Hudba léčí

1.7.2000 00:00

Mohou obrazy léčit ?

6.1.2000 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

arte je výborným léčebným prostředkem při léčbě neuroz hlavně...
VladoHorváth"seznam.cz  |  2.8.2006 15:09

Také mě nutí do arteterapie, ale já jsem nikdy nesnášel výtvarné...
psychinek  |  2.8.2006 16:08

Zájímává věc. Dal jsem si hlídat obrazky na googlu a našel jsem třeba...
Rechtor  |  25.8.2013 22:54

Přiznání bývalého ředitele velké farmaceutické společnosti John...
Doporučuji knihy Johna Virapena - pravda o lécích  |  28.12.2014 19:41

Přiznání bývalého ředitele velké farmaceutické společnosti John...
Doporučuji knihy Johna Virapena - pravda o lécích  |  28.12.2014 19:57

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *