Psychologie výpis článků

O milionech a umění života.

O milionech a umění života.

6.3.2001 00:00  |  Psychologie

Nevěřil jsem svým očím. Jistý muž v Nizozemsku po výhře 1.6 milionu korun řekl, že peníze vlastně nechce. "Skutečně je nepotřebuji, stačila by mi jen malá výhra, doufám, že se to příště nestane". K výběru peněz ho nakonec museli přinutit. Dal je na dobročinné účely. Mnozí si pomyslí- blázen, bloud či vizionář. Asi proto tu glosu zařadili do článku s názvem Šílenci, opilci a jiné kuriozity roku 2000. Hned v sousedství pojednání o rodičích, milovnících psů, kteří svého syna vodili do školy na řemínku se psím obojkem. Hned vedle psali o britském vysloužilém důstojníkovi, který, když byl požádán o dodání drobného předmětu připomínajícího tehdejší expedici na Everest, poskytl muzeu v Londýně deset prstů z nohou a pět z rukou, které mu byly tehdy amputovány.... celý článek

Komentářů: 0

Na  smetišti jasnovidců

Na smetišti jasnovidců

1.3.2001 00:00  |  Psychologie

Nejdříve musím podotknout že mám hlubokou úctu k lidem, jenž mají jakýkoliv talent a k těm, jenž mají jasnovidecké schopnosti. Jsou velice schopní jasnovidci, ale jsou i tací, co doslova poškozují své zákazníky. ... celý článek

Komentářů: 22 | Poslední komentář: 8.4.2015 05:32

Proč ženy mají sladkosti raději než muži?

Proč ženy mají sladkosti raději než muži?

15.2.2001 00:00  |  Psychologie

Sladkosti zvyšují v jejich mozku komplikovaným mechanismem množství určité sloučeniny - serotoninu -která vyvolává a předává pocity štěstí. Pocit štěstí, závislý na produkci serotoninu je typický pro ženský druh štěstí. U mužů má asi pocit štěstí trochu jiné chemické složení, ačkoliv je známo, že vedoucí samci mají vysokou hladinu serotoninu, a ta mizí, když jsou z vedoucí pozice odstraněni.... celý článek

Komentářů: 5 | Poslední komentář: 29.7.2010 23:34

Nepříjemné emoce

Nepříjemné emoce

9.2.2001 00:00  |  Psychologie

Stejně jako v případě tělesné bolesti existuje i v oblasti emocí široký rejstřík obtěžujících a nepříjemných emočních stavů a pocitů, které nepřijímáme a od nichž zůstáváme odříznuti. To je často příčinou základní rozštěpenosti naší mysli a mohou se tak vytvářet hluboké psychologické konflikty v našem životě. Pocity zranitelnosti, osamělosti, nepohody, úzkosti k nám čas od času přicházejí coby součást životní zkušenosti. Jak často však jmenované pocity přijímáme?... celý článek

Komentářů: 6 | Poslední komentář: 3.1.2018 08:40

Ďábel, sny a léčení

Ďábel, sny a léčení

31.1.2001 00:00  |  Psychologie

To, co nazýváme ďáblem, je uvnitř nás. Mýtus o ďáblovi nám byl vnucen naší vlastní ignorancí. Lidská mysl je velký div a kouzelník. Je schopna vymyslet jasnou formu ďábla i božské bytosti, kdykoli si to zamane. Hluboko v našem podvědomí existuje mnoho tendencí, které stále čekají na své objevení. Tyto tendence je před vlastním nastoupením cesty osvícení třeba odhalit, bojovat s nimi a transcendovat je.... celý článek

Komentářů: 19 | Poslední komentář: 8.6.2017 13:04

Chceme pazourek či Internet?

Chceme pazourek či Internet?

23.1.2001 00:00  |  Psychologie

Před dvěma roky mně jedna známá popisovala, jak jí její láska z daleké ciziny posílá milostné emaily a jak je to krásné. Přel jsem se s ní a vysvětloval, jak mi toto elektronické vyznávání lásky připadá studené a neosobní. Mé argumenty považovala za staromilství. Určitě si představovala, jak si pro své dopisy nabrušuji brk, sháním inkoust a olizuji známku. Krátce poté jsem objevil internet, nadchl se pro něj a pochopil i přednosti emailu a SMS zpráv. Technika nás pohlcuje a ovlivňuje.... celý článek

Komentářů: 0

Kouzelná moc doteku

Kouzelná moc doteku

17.1.2001 00:00  |  Psychologie

Když se člověk narodí, sejdou se u jeho kolébky (nebo inkubátoru) 3 sudičky: První, ta pozvaná a hodná, mu řekne: Dávám Ti dar doteku. Tvůj dotek bude uzdravovat, Tvůj dotek bude vzbuzovat potěšení, Tvůj dotek bude tím nejlepším, co můžeš druhému dát, poté co ses postaral o to, aby fyzicky přežil.... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 30.7.2006 01:12

Naše tělo si pamatuje naši minulost

Naše tělo si pamatuje naši minulost

16.1.2001 00:00  |  Psychologie

Podle energetické medicíny je každý člověk živoucí historická kniha. Naše tělo obsahuje naši minulost -- každou kapitolu, řádek a verš všech událostí a vztahů našeho života. Naše biologické zdraví se stává živou výpovědí vyjadřující naše síly, slabosti, naděje a strachy.... celý článek

Komentářů: 4 | Poslední komentář: 9.7.2006 14:06

Kineziologie, systém Jednotného mozku (One brain)

Kineziologie, systém Jednotného mozku (One brain)

15.1.2001 00:00  |  Psychologie

Tato metoda byla původně vyvinuta k léčbě dyslexie, dysgrafie a podobných poruch, při praktickém používání však byla zjištěna účinnost i na takové problémy jako jsou alergie, bolesti, opakovaná onemocnění horních dýchacích cest, nadváha, psychické a psychosomatické nemoci obecně a mnoho dalších.... celý článek

Komentářů: 19 | Poslední komentář: 23.3.2016 15:58

Poslušnost

Poslušnost

12.1.2001 00:00  |  Psychologie

Poslouchat někoho znamená podřídit se jeho požadavkům a jeho vůli a udělat to, co po nás žádá. Poslušnost je tedy jistou formou vztahu mezi dvěma nebo více lidmi. Musí zde existovat ten, kdo vyhlašuje své požadavky a svá přání a pak taky ten, kdo tyto požadavky a nařízení uskutečňuje, kdo je poslouchá. Poslušnost však v sobě zahrnuje i jiný aspekt, a sice schopnost naslouchat svým vnitřním pocitům a prožitkům a dle své volby je uskutečňovat, řídit se jimi.... celý článek

Komentářů: 4 | Poslední komentář: 21.7.2015 13:09

Můžeme nahlížet do budoucnosti?

Můžeme nahlížet do budoucnosti?

7.1.2001 00:00  |  Psychologie

Je vůbec možné, abychom věděli, co nastane, co se přihodí? Naše doba je spojena s laickou rozpačitostí při položení takové otázky, s vírou či pochybností, zda mohou existovat lidé obdaření nadpřirozenou schopností předvídat, věštit.... celý článek

Komentářů: 11 | Poslední komentář: 7.3.2012 16:22

Čtyři univerzální závislosti

Čtyři univerzální závislosti

21.12.2000 00:00  |  Psychologie

Možná to, co nazýváme individuálními závislostmi - užívání drog, alkoholismus nebo sexuální závislosti, jsou ve skutečnosti příznaky hlubších návykových vzorů, které sdílíme jako živočišný druh a které se objevují v okamžiku, kdy nejsme schopni vyjádřit své základní kvality. Když jsem zkoumala závislosti u různých kultur, zjistila jsem, že tomu tak opravdu je a že existují čtyři základní typy závislostí, které sdílejí všechny lidské bytosti:... celý článek

Komentářů: 6 | Poslední komentář: 10.2.2010 07:30

Ztráta soukromí

Ztráta soukromí

20.12.2000 00:00  |  Psychologie

Když člověku seberete intimitu, například když mu zabavíte celou korespondenci, seberete mu život. Jistotu základních společenských a sociálních vztahů, budovanou od nejútlejšího dětství.
... celý článek

Komentářů: 0

Otevřete svou čakru smíchu

Otevřete svou čakru smíchu

8.12.2000 00:00  |  Psychologie

Slovo humor pochází z latiny (humere) a znamená původně být vlhký, tekutý, jako voda. Jaké překvapení - ti, které považujeme za osvícené, svaté, jsou po většinu času chechtající se laskavé osobnosti.... celý článek

Komentářů: 5 | Poslední komentář: 9.12.2011 19:27

Rychlé relaxace

Rychlé relaxace

6.12.2000 00:00  |  Psychologie

Často jsme v situaci, kdy nemáme čas na realizaci delšího relaxačního cvičení. Jsme před schůzí, před vystoupením, během konference, kdy máme několik minut čas.V takovém případě můžeme udělat částečnou relaxaci jen některých svalových skupin nebo rychle napnout celé tělo.... celý článek

Komentářů: 2 | Poslední komentář: 10.2.2009 13:34

Vztah mezi tělem a myslí

Vztah mezi tělem a myslí

4.12.2000 00:00  |  Psychologie

Odedávna člověka uchvacovala vzájemná spolupráce těla a ducha. Zatímco mnozí prosazovali myšlenku, že pracují odděleně, převládl názor, že jsou v jednotě, což potvrdily výsledky současného výzkumu. To podnítilo rozvoj holistické medicíny, podle které je lidská bytost jedním nedílným celkem.... celý článek

Komentářů: 2 | Poslední komentář: 30.10.2011 22:58

Buddhistická ekonomika

Buddhistická ekonomika

21.11.2000 00:00  |  Psychologie

Buddhisté tvrdí, že práce umožňuje člověku využít a rozvíjet vlastní schopnosti, práce pomáhá v duchovní cestě překonáváním egocentrismu tím, že člověk pracuje na společném díle, a práce vytváří zboží a služby, které jsou zdrojem příjmů, nezbytných pro vlastní existenci.... celý článek

Komentářů: 2 | Poslední komentář: 15.4.2014 01:38

Neschopnost rozlišovat tváře

Neschopnost rozlišovat tváře

16.11.2000 00:00  |  Psychologie

Existuje řada lidí, kteří ztratili schopnost rozeznávat tváře, přestože všechny nebo téměř všechny ostatní funkce jejich mozků zůstaly zachovány. Lidé, kteří touto poruchou (označuje se jako prosopagnosie) trpí, mohou například tvrdit, že jim všechny tváře včetně obličejů členů jejich rodiny - přestože je vnímají jako tváře, a ne jako čajové konvice - připadají naprosto stejné.... celý článek

Komentářů: 3 | Poslední komentář: 20.2.2008 21:18

Zázrak lidského hlasu

Zázrak lidského hlasu

15.11.2000 00:00  |  Psychologie

Podle Indů je lidský hlas nejdokonalejším hudebním nástrojem. Zpěváci a zpěvačky jsou také nejvíce uctíváni. Vědecké výzkumy a nejnovější poznatky o tom, co to je zdraví (a harmonická osobnost) člověka, jak vnímá a slyší, potvrdily opodstatněnost a hlubokou terapeutickou hodnotu obyčejného zpěvu. Lidovky v autobuse na školním výletu, zpěv v hospodě, pod sprchou, to všechno jsou intuitivní pokusy člověka, jeho mysli a těla, využít hudby (zvuku, vibrací tělesných tkání, hlasivek, svalů) a rytmu k rychlé a důkladné relaxaci.... celý článek

Komentářů: 3 | Poslední komentář: 9.11.2007 00:02

Aby si vás prodavačka všimla

Aby si vás prodavačka všimla

6.11.2000 00:00  |  Psychologie

Obvykle si ani neuvědomujeme, jak obsažným komunikačním prostředkem je výraz našeho těla. Sdělujeme jím mnoho informací beze slov - gesty, postojem a pohybem. Správné držení těla má význam nejen pro naše zdraví a kondici, ale i pro naše uplatnění ve společnosti. To platí o chůzi, postojí, sedu, prostě o všech pohybech.... celý článek

Komentářů: 13 | Poslední komentář: 23.6.2016 21:02