Psychologie výpis článků

Kineziologie, systém Jednotného mozku (One brain)

Kineziologie, systém Jednotného mozku (One brain)

15.1.2001 00:00  |  Psychologie

Tato metoda byla původně vyvinuta k léčbě dyslexie, dysgrafie a podobných poruch, při praktickém používání však byla zjištěna účinnost i na takové problémy jako jsou alergie, bolesti, opakovaná onemocnění horních dýchacích cest, nadváha, psychické a psychosomatické nemoci obecně a mnoho dalších.... celý článek

Komentářů: 19 | Poslední komentář: 23.3.2016 15:58

Poslušnost

Poslušnost

12.1.2001 00:00  |  Psychologie

Poslouchat někoho znamená podřídit se jeho požadavkům a jeho vůli a udělat to, co po nás žádá. Poslušnost je tedy jistou formou vztahu mezi dvěma nebo více lidmi. Musí zde existovat ten, kdo vyhlašuje své požadavky a svá přání a pak taky ten, kdo tyto požadavky a nařízení uskutečňuje, kdo je poslouchá. Poslušnost však v sobě zahrnuje i jiný aspekt, a sice schopnost naslouchat svým vnitřním pocitům a prožitkům a dle své volby je uskutečňovat, řídit se jimi.... celý článek

Komentářů: 4 | Poslední komentář: 21.7.2015 13:09

Můžeme nahlížet do budoucnosti?

Můžeme nahlížet do budoucnosti?

7.1.2001 00:00  |  Psychologie

Je vůbec možné, abychom věděli, co nastane, co se přihodí? Naše doba je spojena s laickou rozpačitostí při položení takové otázky, s vírou či pochybností, zda mohou existovat lidé obdaření nadpřirozenou schopností předvídat, věštit.... celý článek

Komentářů: 11 | Poslední komentář: 7.3.2012 16:22

Čtyři univerzální závislosti

Čtyři univerzální závislosti

21.12.2000 00:00  |  Psychologie

Možná to, co nazýváme individuálními závislostmi - užívání drog, alkoholismus nebo sexuální závislosti, jsou ve skutečnosti příznaky hlubších návykových vzorů, které sdílíme jako živočišný druh a které se objevují v okamžiku, kdy nejsme schopni vyjádřit své základní kvality. Když jsem zkoumala závislosti u různých kultur, zjistila jsem, že tomu tak opravdu je a že existují čtyři základní typy závislostí, které sdílejí všechny lidské bytosti:... celý článek

Komentářů: 6 | Poslední komentář: 10.2.2010 07:30

Ztráta soukromí

Ztráta soukromí

20.12.2000 00:00  |  Psychologie

Když člověku seberete intimitu, například když mu zabavíte celou korespondenci, seberete mu život. Jistotu základních společenských a sociálních vztahů, budovanou od nejútlejšího dětství.
... celý článek

Komentářů: 0

Otevřete svou čakru smíchu

Otevřete svou čakru smíchu

8.12.2000 00:00  |  Psychologie

Slovo humor pochází z latiny (humere) a znamená původně být vlhký, tekutý, jako voda. Jaké překvapení - ti, které považujeme za osvícené, svaté, jsou po většinu času chechtající se laskavé osobnosti.... celý článek

Komentářů: 5 | Poslední komentář: 9.12.2011 19:27

Rychlé relaxace

Rychlé relaxace

6.12.2000 00:00  |  Psychologie

Často jsme v situaci, kdy nemáme čas na realizaci delšího relaxačního cvičení. Jsme před schůzí, před vystoupením, během konference, kdy máme několik minut čas.V takovém případě můžeme udělat částečnou relaxaci jen některých svalových skupin nebo rychle napnout celé tělo.... celý článek

Komentářů: 2 | Poslední komentář: 10.2.2009 13:34

Vztah mezi tělem a myslí

Vztah mezi tělem a myslí

4.12.2000 00:00  |  Psychologie

Odedávna člověka uchvacovala vzájemná spolupráce těla a ducha. Zatímco mnozí prosazovali myšlenku, že pracují odděleně, převládl názor, že jsou v jednotě, což potvrdily výsledky současného výzkumu. To podnítilo rozvoj holistické medicíny, podle které je lidská bytost jedním nedílným celkem.... celý článek

Komentářů: 2 | Poslední komentář: 30.10.2011 22:58

Buddhistická ekonomika

Buddhistická ekonomika

21.11.2000 00:00  |  Psychologie

Buddhisté tvrdí, že práce umožňuje člověku využít a rozvíjet vlastní schopnosti, práce pomáhá v duchovní cestě překonáváním egocentrismu tím, že člověk pracuje na společném díle, a práce vytváří zboží a služby, které jsou zdrojem příjmů, nezbytných pro vlastní existenci.... celý článek

Komentářů: 2 | Poslední komentář: 15.4.2014 01:38

Neschopnost rozlišovat tváře

Neschopnost rozlišovat tváře

16.11.2000 00:00  |  Psychologie

Existuje řada lidí, kteří ztratili schopnost rozeznávat tváře, přestože všechny nebo téměř všechny ostatní funkce jejich mozků zůstaly zachovány. Lidé, kteří touto poruchou (označuje se jako prosopagnosie) trpí, mohou například tvrdit, že jim všechny tváře včetně obličejů členů jejich rodiny - přestože je vnímají jako tváře, a ne jako čajové konvice - připadají naprosto stejné.... celý článek

Komentářů: 3 | Poslední komentář: 20.2.2008 21:18

Zázrak lidského hlasu

Zázrak lidského hlasu

15.11.2000 00:00  |  Psychologie

Podle Indů je lidský hlas nejdokonalejším hudebním nástrojem. Zpěváci a zpěvačky jsou také nejvíce uctíváni. Vědecké výzkumy a nejnovější poznatky o tom, co to je zdraví (a harmonická osobnost) člověka, jak vnímá a slyší, potvrdily opodstatněnost a hlubokou terapeutickou hodnotu obyčejného zpěvu. Lidovky v autobuse na školním výletu, zpěv v hospodě, pod sprchou, to všechno jsou intuitivní pokusy člověka, jeho mysli a těla, využít hudby (zvuku, vibrací tělesných tkání, hlasivek, svalů) a rytmu k rychlé a důkladné relaxaci.... celý článek

Komentářů: 3 | Poslední komentář: 9.11.2007 00:02

Aby si vás prodavačka všimla

Aby si vás prodavačka všimla

6.11.2000 00:00  |  Psychologie

Obvykle si ani neuvědomujeme, jak obsažným komunikačním prostředkem je výraz našeho těla. Sdělujeme jím mnoho informací beze slov - gesty, postojem a pohybem. Správné držení těla má význam nejen pro naše zdraví a kondici, ale i pro naše uplatnění ve společnosti. To platí o chůzi, postojí, sedu, prostě o všech pohybech.... celý článek

Komentářů: 13 | Poslední komentář: 23.6.2016 21:02

Poslouchejte, co říkají vaše sny

Poslouchejte, co říkají vaše sny

30.10.2000 00:00  |  Psychologie

Když se vám občas zdá nějaký sen, neřekli byste, že je mezi jednotlivými sny nějaká souvislost. Když si však dáte pozor, sny si budete zapisovat a nasbíráte jich větší množství, budete vidět, že se témata a symboly opakují, ale že se neopakují stále stejně, nýbrž že se pomalu mění a vyvíjejí.... celý článek

Komentářů: 3 | Poslední komentář: 20.4.2010 17:17

Odpusťte svým rodičům

Odpusťte svým rodičům

23.10.2000 00:00  |  Psychologie

Zdá se, že úkolem nás dospělých je pátrat, a to za každou cenu, po tom, jak svým rodičům odpustit jejich nedokonalost. V některých rodinách bývají tyto nedokonalosti jen drobné a nevýznamné, v jiných značné, ale každý z nás se musí se zlem a utrpením vypořádávat ve vlastním životě, aniž by měl možnost svalit vinu na nějakého obětního beránka.... celý článek

Komentářů: 300 | Poslední komentář: 23.5.2017 14:33

Jak se naladíte, tak pochodíte

Jak se naladíte, tak pochodíte

20.10.2000 00:00  |  Psychologie

Při studiu účinku vlivu subliminálních nahrávek se zjistilo, že člověk je to, jak mluví (a myslí). Jednoduše řečeno, úroveň mluvy zrcadlí úroveň nitra, a naopak. Používáme-li hodně negativních slov, začneme i uvažovat negativně a vnímat jen negativní znaky vnějšího světa. Ten, kdo přehnaně často používá slovo problém, má život samé problémy a většinou je nevyřeší.... celý článek

Komentářů: 18 | Poslední komentář: 9.11.2015 15:46

O sobectví

O sobectví

2.10.2000 00:00  |  Psychologie

V prvé polovině minulého století žil (po určitou dobu slavný) filosof M.Stirner, který hlásal absolutní egoismus. Nic není nade mne důležitější než jsem já sám!. Mně neleží na srdci blaho této společnosti. Já jí nic neobětuji, já jí pouze používám. Stirner tím logicky odmítl jakýkoliv vztah k Bohu, vlasti, jakýmkoliv ideálům. Nazýval je proto pouze strašidly či vrtochy.... celý článek

Komentářů: 13 | Poslední komentář: 15.4.2014 01:36

Chcete se skutečně změnit? Prodejte televizi.

Chcete se skutečně změnit? Prodejte televizi.

11.9.2000 00:00  |  Psychologie

Vždyť jste tolikrát nadávali, že se na to nedá koukat! Televize je droga, která má na svědomí miliony obětí. Je to těžká závislost se všemi znaky drog.... celý článek

Komentářů: 23 | Poslední komentář: 13.9.2014 14:00

Depresivní myšlení

Depresivní myšlení

7.9.2000 00:00  |  Psychologie

V depresi se objevuje charakteristický typ automatických negativních myšlenek. Automatické myšlenky jsou takové, které člověku přicházejí na mysl a on nad nimi dále nehloubá. Přijímá je, aniž by uvažoval, zda jsou pravdivé nebo ne. Má prostě pocit, že pravdivé jsou a dále je logicky nerozebírá. Mají tendenci tvořit řetězce.... celý článek

Komentářů: 161 | Poslední komentář: 13.4.2018 00:23

Lpět nebo neulpívat?

Lpět nebo neulpívat?

5.9.2000 00:00  |  Psychologie

Lpět na penězích a šetřit? Nebo na nich nebýt závislý a utrácet? A je to vůbec to nejdůležitější? Takovými otázkami se zabývali jedni manželé. Musíme šetřit, nemůžeme utrácet, čekají nás zlé časy, je třeba mít zajištěnou budoucnost a naše přežití, až budeme staří a nemohoucí a nebudeme moci vydělávat- těmito slovy častoval denně muž svoji ženu. Musíme mít co největší zabezpečení.... celý článek

Komentářů: 5 | Poslední komentář: 15.4.2014 01:36

Proč musíme získat osobní sílu a velikost myšlenek

Proč musíme získat osobní sílu a velikost myšlenek

11.8.2000 00:00  |  Psychologie

Všichni lidé na dnešní úrovni bytí potřebují mnohem více síly, než jí mají k dispozici. Jsme denně postihováni armádou neviditelného zla. Žijeme v prostředí lidí, kteří bezděčně ze sebe vydávají zlé nebo nezralé myšlenky. Žijeme uprostřed závisti a klepů. Žijeme uprostřed lidí, jimž se stalo zvykem reptat a hledat u jiných chyby. Jsme nuceni být denně s lidmi špatné povahy, s lidmi plnými cynizmu, zloby a popudlivosti. Jsme třeba nuceni setkávat se denně s lidmi, kteří neustálým myšlením na nemoci si je sami způsobují. Je to tatáž síla nebo myšlenka, která kdyby byla namířena na představu zdraví a síly, přinesla by zdraví a sílu.... celý článek

Komentářů: 23 | Poslední komentář: 28.2.2011 22:37